Search Result of "snake"

About 132 results
Img

งานวิจัย

โครงการถอดรหัสพันธุกรรมงูพิษในประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:ดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, ImgKenneth Hodge, Imgดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง, Imgนายแพทย์ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

การประชุมวิชาการ

ลักษณะของปรสิตในเลือดของงู (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chaleow Salakij, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Snake genomics

ผู้แต่ง:ImgDr.Kornsorn Srikulnath, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการถอดรหัสพันธุกรรมงูพิษในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรค (2018)

หัวหน้าโครงการ:ดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, ImgKenneth Hodge, Imgดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง, Imgนายแพทย์ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล

แหล่งทุน:ทุนส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหารปลาสลิด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอาจารย์จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตไวน์และบรั่นดีจากแตงไทย (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประดิษฐ์ ครุวัณณา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

1234567