คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วิทยาเขตบางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

adhesion assayanti-lipopolysaccharide factorantimicrobial resistanceantioxidant activityanti-tick vaccineapoptosisBangkokBangkok areasBiochemistrybiohydrogenBioremediationbiosorptionBm86 geneBm95Boophilus microplusBrucellosiscanine parvovirusCanine parvovirusesCarotenoidscELISAChemical compositionCorrelation Gas Chromatographycyanobacteriadairy cowsdog erythrocyte antigen (DEA)femaleFerritinfishing catfusarenon-xFusion enthalpiesGastro-intestinal (GI) parasitesgastrointestinal parasitesgenetic variationgranulosa cellhabitatHexavalent chromiumHPLCHydrogen productionidentificationimmunohistochemistryKU-VAC1Lactic acid bacteriaLactobacillusleptospirosisMolecular parasitologymouse fetal brainMultivariate statisticsNeospora caninumOptimization via simulationOzonePAHsParabenspathogenic bacteriaPCRPenaeus monodonphototrophic bacteriaphylogenetic analysisPichia pastorisPigPNSBPrevalenceprobioticProbioticsProgesteroneRanking and selectionRhipicephalus (Boophilus)Rhipicephalus (Boophilus) microplusRhipicephalus sanguineusRodentrodent-borne diseasesrodentssalivary glandsSeroprevalenceSerpinSimulationSoutheast AsiaSpirulina platensisstray catsStreptococcusStreptococcus suisSublimationSubolesinSwamp buffaloSwineThermodynamicsToxoplasma gondiiToxoplasma gondii "ToxoplasmosisTransfusionwild boarการปนเปื้อนเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัขภูมิคุ้มกันรังไข่โรคพิษสุนัขบ้าไวรัสสุกรสุกรสาวสุนัขแอนติเจน

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 42 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 17 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 12 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, ครู 2 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 462.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 74 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 29.03 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 76 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 58 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 56 โครงการ)
 • ทุนนอก 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 482 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 288 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 194 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 233 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 232 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 30 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 18 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)