คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วิทยาเขตบางเขน

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

antibacterial activityanti-lipopolysaccharide factorantimicrobial resistanceanti-tick vaccineapoptosisBm95Boophilus microplusBrucellosisCanine parvovirusesCorrelation Gas Chromatographycyanobacteriadairy cowsdogdog erythrocyte antigen (DEA)ELISAFerritinFusarenon-Xgranulosa cellhabitatHexavalent chromiumHPLCHydrogen productionIgYimmunohistochemistryindirect ELISAKU-VAC1LactobacillusLactobacillus rhamnosus GGleptospirosislong-tailed macaqueMacaca fascicularisMolecular parasitologyMouse fetal brainMultivariate statisticsNeospora caninumnonhumanOptimization via simulationPCRPenaeus monodonphylogenetic analysisPrevalenceprobioticRhipicephalus (Boophilus) microplusRhipicephalus sanguineusrodentssalivary glandsseroprevalenceSoutheast AsiaSpirulina platensisstray catsStreptococcusStreptococcus suisSublimationSubolesinSwamp buffaloswinethermodynamicsToxoplasma gondiiToxoplasma gondii "ToxoplasmosisTransfusiontrypsinVaporizationVaporization Enthalpiesvaporization enthalpyVP2VP2 genewild boarการถ่ายโลหิตการปนเปื้อนความหลากหลายทางพันธุกรรมคาโรทีนอยด์แคดเมียมโคนมเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัขเซลลูเลสตะกั่วน้ำนมดิบน้ำมันหอมระเหยเนื้อสัตว์แบคทีเรียกรดแลกติกแบคทีเรียก่อโรคแบคทีเรียสังเคราะห์แสงปรสิตวิทยาภูมิคุ้มกันเมลามีนรังไข่โรคพิษสุนัขบ้าฤทธิ์ต้านแบคทีเรียโลหะหนักวัคซีนไวรัสสุกรสุกรสาวสุขภาพสัตว์สุนัขหมูป่าเห็บโคแอนติเจน

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 35 คน (รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 คน, อาจารย์ 7 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 5 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 462.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 74 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 29.03 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 104 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 73 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 82 โครงการ)
 • ทุนนอก 49 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 588 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 372 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 216 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 247 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 245 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 32 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 18 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)