คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วิทยาเขตบางเขน

30

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

adhesion assayadsorbentanti-lipopolysaccharide factorantimicrobial resistanceantioxidant activityanti-tick vaccineapoptosisBangkokBangkok areasBiochemistrybiohydrogenBioremediationbiosorptionBm86 geneBm95Boophilus microplusBrucellosisCanine parvovirusCanine parvovirusesCarotenoidsChemical compositionCorrelation Gas Chromatographycyanobacteriadairy cowsdog erythrocyte antigen (DEA)femaleFerritinfusarenon-xGastro-intestinal (GI) parasitesgastrointestinal parasitesHPLChydrogen productionidentificationIgYimmunohistochemistryKU-VAC1lactic acid bacteriaLactobacillusLactobacillus rhamnosus GGleptospirosislong-tailed macaqueMacaca fascicularisMolecular parasitologymouse fetal brainMultivariate statisticsNeospora caninumOptimization via simulationOzonePAHsparabenspathogenic bacteriaPCRPenaeus monodonphototrophic bacteriaphylogenetic analysisPichia pastorisPigPNSBpolyethylene glycolPrevalenceprobioticProbioticsProgesteronePseudomonas aeruginosaRanking and selectionRhipicephalus (Boophilus) Rhipicephalus (Boophilus) microplusRhipicephalus sanguineusRodentrodent-borne diseasesrodentssalivary glandsseroprevalenceSerpinSimulationSoutheast AsiaSpirulina platensisstray catsStreptococcusStreptococcus suisSublimationSubolesinSwineThermodynamicsToxoplasma gondiiToxoplasmosisTransfusionVP2 genewild boarแคดเมียมเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัขน้ำมันหอมระเหยภูมิคุ้มกันรังไข่โรคพิษสุนัขบ้าไวรัสสุกรสุกรสาวสุนัขแอนติเจน

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 44 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน, อาจารย์ 12 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 1 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 11 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, ครู 2 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 462.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 74 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 29.03 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 87 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 61 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 67 โครงการ)
 • ทุนนอก 45 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 26 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 547 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 339 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 208 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 240 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 239 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 31 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 18 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)