Person Image

  Education

  • สพ.บ., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  apoptosisdogFusarenon-XGastrothylax crumenifergene expressionGene expression profilingHeavy metalmouse fetal brainmRNA expressionMycotoxinsNeospora caninumnerve cellnick end labelingnitrogen wastenonhumannucleotide sequenceoxidative stressPackagingPCRPeanutPeyer's patchPigpolyglutaminepregnancyprevalencepriority journalprostate cancerproteinprotein Baxprotein bcl 2QuEChERSreactive oxygen speciesreal time polymerase chain reactionregulatory mechanismresistancereverse transcription polymerase chain reactionRhinacanthus nasutusrodentscanning electron microscopysequenceSeroprevalencesignal transductionSlaughtered houseSpectrophotometryspleenstaphylococcisurvivalSynechocystis sp. PCC 6803tegumenttelencephalonternary nanocompositesThymusTimeTM4 cells.Toxicology- Molecular aspect, Biotechnology, Immunohistochemistry and HistopathologyToxoplasma gondiitransformation related protein 53Trichinellaunclassified drugupregulationvegetable oilsการปนเปื้อนการวิเคราะห์ปริมาณการสำรวจการออกซิเดชั่นทางเคมีความเสื่อมแคดเมียมโครเมี่ยมโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์เจนิสเตอินเชื้อราเซลล์ประสาทเซลล์มะเร็งเต้านมเทียมไตรโคทีซีน Š ท้องอืดน้ำน้ำผิวดินเปอร์แมงกาเนตเฟลมอะตอมมิกแอบซอบชันสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ไฟโตเอสโตรเจนเมลามีนแมวลูกโคนมสเปคโทรโฟโตเมตรีสารทำลายฮอร์โมนสารประกอบเชิงซ้อนแคเมียม-ไดไทโซนสารพิษจากเชื้อราสุขภาพสุนัขอนุมูลอิสระอพิเจนินออกซิแดนต์อะตอมมิกแอบซอบชั่นสเปคโตรโฟโตเมทรีอาหารเม็ดอาหารสัตว์สำเร็จรูปเอสตราไดออลเอสไตรออลเอสโทรนฮอร์โมนเพศ

  Interest

  Toxicology- Molecular aspect, Biotechnology, Immunohistochemistry and Histopathology

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • มิ.ย. 2566 - ก.ค. 2566 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาควิชาการพยาบาลทางสัตวแพทย์
  • ส.ค. 2562 - ส.ค. 2566 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • ก.ค. 2562 - ม.ค. 2563 รองคณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • ก.ค. 2558 - ก.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • ก.พ. 2558 - ก.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Apoptosis and gene expression in the developing mouse brain of fusarenon-X-treated pregnant miceSutjarit S., Nakayama S.M.M., Ikenaka Y., Ishizuka M., Banlunara W., Rerkamnuaychoke W., Kumagai S., Poapolathep A.2014Toxicology Letters
  229(1),pp. 292-302
  12
  2Determination of multiple mycotoxins and their natural occurrence in edible vegetable oils using liquid chromatography–tandem mass spectrometryJunsai T., Poapolathep S., Sutjarit S., Giorgi M., Zhang Z., Logrieco A.F., Li P., Poapolathep A.2021Foods
  10(11)
  10
  3Apoptosis and gene expression in Jurkat human T cells and lymphoid tissues of fusarenon-X-treated miceAupanun S., Phuektes P., Poapolathep S., Sutjarit S., Giorgi M., Poapolathep A.2016Toxicon
  123,pp. 15-24
  7
  4Antibacterial Activity of Solanum torvum Leaf Extract and Its Synergistic Effect with Oxacillin against Methicillin-Resistant Staphyloccoci Isolated from DogsKhunbutsri D., Naimon N., Satchasataporn K., Inthong N., Kaewmongkol S., Sutjarit S., Setthawongsin C., Meekhanon N.2022Antibiotics
  11(3)
  4
  5Fusarenon-X-induced apoptosis in the liver, kidney, and spleen of miceSutjarit S., Poapolathep A.2016Journal of Toxicologic Pathology
  29(3),pp. 207-211
  2
  6Fabrication of Ternary Nanoparticles for Catalytic Ozonation to Treat Parabens: Mechanisms, Efficiency, and Effects on Ceratophyllum demersum L. and Eker Leiomyoma Tumor-3 CellsPattanateeradetch A., Sakulthaew C., Angkaew A., Sutjarit S., Poompoung T., Lin Y.T., Harris C.E., Comfort S., Chokejaroenrat C.2022Nanomaterials
  12(20)
  1
  7Apigenin induces oxidative stress in mouse Sertoli TM4 cellsJittapalapong S., Poompoung T., Sutjarit S.2021Veterinary World
  14(12),pp. 3132-3137
  0