Person Image

  Education

  • Doctor of Marine Science, ญี่ปุ่น, ไทย, 2553
  • วท.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549
  • สพ.บ., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  Aeromonas hydrophilaanti-tick vaccineAquatic animalsArthrospira platensisArthrospira sp.ArticleAsian elephantsBiosorptionBm95bootstrappingbrucellosiscanine oral tumorchromium (VI)clinical parametersconfidence intervalcontrolled studyc-reactive protein (CRP)Cyanobacteriadiagnostic test accuracy studyDNA extractionelectrophoresisencapsulation techniqueethicsfemaleFerritinglgAglgA geneGlycogenhemoplasmosishumanindirect ELISAintestineKU-DOG1KU-DOG2KU-VAC1KU-VAC2Lactobacillus rhamnosus GGlogistic regression analysisMacacaMacaca assamensisMacaca fascicularismajor clinical studymalemicrobiological methodmolecular diagnosismucous cellnested polymerase chain reactionNile tilapiaNitrogen deprivationnucleotide sequenceodds ratiooral bacterial isolatesoral swabPCRPHA synthasephaCphaP genePHBPHB granulephylogenyPolyhydroxybutyrateprobioticRhipicephalus (Boophilus) microplussampling biasSanger sequencingsequence homologyserologySerpinSpirulina platensisstray dogsSubolesinSynechocystis sp. PCC6803transilluminationtrehaloseกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนที่มาการกำจัดยาปฏิชีวนะการบำบัดน้ำเสียการย่อยสลายไมโครพลาสติกความเป็นพิษต่อเซลล์จริยธรรมจากสาหร่ายขนาดเล็กกับแบคทีเรียจุลพยาธิวิทยาเจลสมุนไพรชุดทดสอบเชื้อดื้อยาเชื้อทิลาเปียพาร์โวไวรัสซี–ไฟโคไซยานินไซยาโนแบคทีเรียนิติพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์เนื้อสัตว์บรรจุภัณฑ์อาหารปลานิลปลานิลแดงผลิตภัณฑ์จากสัตว์แผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพพยาธิวิทยาคลินิคทางสัตวแพทย์พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์พลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรตพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต

  Interest

  พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์, พยาธิวิทยาคลินิคทางสัตวแพทย์

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • ก.พ. 2564 - ก.ย. 2564 รองหัวหน้าภาควิชา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Immunological effects of glucan and Lactobacillus rhamnosus GG, a probiotic bacterium, on Nile tilapia Oreochromis niloticus intestine with oral Aeromonas challengesNgamkala S., Futami K., Endo M., Maita M., Katagiri T.2010Fisheries Science
  76(5),pp. 833-840
  49
  2Pathogenesis and phylogenetic analyses of canine distemper virus strain 007Lm, a new isolate in dogsLan N.T., Yamaguchi R., Furuya Y., Inomata A., Ngamkala S., Naganobu K., Kai K., Mochizuki M., Kobayashi Y., Uchida K., Tateyama S.2005Veterinary Microbiology
  110(3-4),pp. 197-207
  34
  3Histopathological study and intestinal mucous cell responses against Aeromonas hydrophila in Nile tilapia administered with Lactobacillus rhamnosus GGNgamkala S., Satchasataporn K., Setthawongsin C., Raksajit W.2020Veterinary World
  13(5),pp. 967-974
  12
  4Serological study on brucellosis in captive elephants (Elephas maximus) and stray dogs in North ThailandNgamkala S., Angkawanish T., Nokkaew W., Thongtip N., Thongtip N.2020Veterinary World
  13(9),pp. 1992-1997
  4
  5Isolation of Oral Bacteria, Measurement of the C-Reactive Protein, and Blood Clinical Parameters in Dogs with Oral TumorSetthawongsin C., Khunbutsri D., Pisamai S., Raksajit W., Ngamkala S., Jarudecha T., Meekhanon N., Rungsipipat A.2023Veterinary Medicine International
  2023
  1
  6A negative search of acute canine distemper virus infection in DogSLAM transgenic C57BL/6 miceTechangamsuwan S., Ngamkala S., Sailasuta A., Rungsipipat A., Yamaguchi R.2010Songklanakarin Journal of Science and Technology
  32(6),pp. 537-546
  1
  7Exogenous Trehalose Improves Growth, Glycogen and Poly-3-Hydroxybutyrate (PHB) Contents in Photoautotrophically Grown Arthrospira platensis under Nitrogen DeprivationMudtham N.A., Promariya A., Duangsri C., Maneeruttanarungroj C., Ngamkala S., Akrimajirachoote N., Powtongsook S., Powtongsook S., Salminen T.A., Raksajit W.2024Biology
  13(2)
  0
  8Molecular Detection and Characterization of Hemotropic Mycoplasma in Assamese Macaques (Macaca assamensis) of Northern ThailandRucksaken R., Kaewchot S., Jarudecha T., Vitithumakhun N., Niyomdham J., Ngamkala S., Sricharern W.2024Veterinary Medicine International
  2024
  0