Person Image

  Education

  • Ph.D. (Civil Engineering), University of Nebraska-Lincoln, USA, 2555
  • M.S. (Environmental Engineering), University of Nebraska-Lincoln, USA, 2551
  • วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  17B-estradiolAdvanced oxidation processesantibiotic removalBioremediationCarbon nano-onionsGroundwater remediationHexavalent chromiumhomogeneous catalysthumanIn situ chemical oxidationincidenceInfluencing factorIn-situ chemical oxidationISCO remediationLC-MS/MSLeonarditeLeonardite-derived biocharlignin fractionationLignocelluloseliquid chromatography-mass spectrometryoptimizationOxidizing radicalsOxygen release compoundOzonationOzonePAHspermanganatePersulfate oxidationPersulfate-activator soft solid (PASS)Pesticide immobilizationpetroleum hydrocarbonpharmacokineticsPhenanthrenePhenolRemediationResponse surface methodologyShrimpSteroid hormoneSulfate radicalsUHPLC-MS/MSurban areaUrban runoffUV ActivationUV light-activated persulfateUVactivationUV-assisted chemical oxidationUV-light activationvomitoxinwineXanthanXylenezearalenonezero-valent iron activationZVI activationการกำจัดพาราเบนการใช้สารเคมีในการบำบัดสารปนเปื้อนในน้ำและดินการดูดซับการบำบัดยาปฏิชีวนะการบำบัดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมการบำบัดสารปราบศัตรูพืชการปล่อยน้ำจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการเปลี่ยนแปลงแบบรีดักทีฟการพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดสารมลพิษและสารอุบัติใหม่ในสิ่งแวดล้อมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการออกซิเดชั่นทางเคมีความเสื่อมแคดเมียมโครเมี่ยมโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์เชื้อราซัลฟาไดเมทท็อกซินซัลโฟนาไมต์เซลล์ประสาทเต้านมเทียมท้องอืดน้ำน้ำผิวดินปฏิกิริยาที่ใช้แสงในการเร่งปฏิกิริยาปฏิกิริยาเฟอเรตโฟโตคะตะไลซิสเปอร์แมงกาเนตเปอร์แมงกาเนตแบบปลดปล่อยช้าฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเฟลมอะตอมมิกแอบซอบชันสเปคโทรโฟโตมิเตอร์โฟโตคะตะไลซิสโมดิฟายกราฟีนด้วยโลหะออกไซด์นาโนยาปฏิชีวนะยาปราบศัตรูพืชที่ตกค้างระบบบำบัดต้นทุนต่ำระบบบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดอัตโนมัติลีโอนาไดท์ลูกโคนมสเปคโทรโฟโตเมตรีสารประกอบเชิงซ้อนแคเมียม-ไดไทโซนสารพิษจากเชื้อราสารรีดักแตนท์ซัลเฟอร์อ๊อกซีแอนสารรีดักแตนท์ที่ถูกปล่อยแบบช้าอนุมูลอิสระอพิเจนินออกซิเดชั่นทางเคมี

  Interest

  การบำบัดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม, การใช้สารเคมีในการบำบัดสารปนเปื้อนในน้ำและดิน, การพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดสารมลพิษและสารอุบัติใหม่ในสิ่งแวดล้อม

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 36 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Practical use of response surface methodology for optimization of veterinary antibiotic removal using UV/H2O2 processJutarvutikul K., Sakulthaew C., Chokejaroenrat C., Pattanateeradetch A., Imman S., Suriyachai N., Satapanajaru T., Kreetachat T.2021Aquacultural Engineering
   94
   1
   2Hexavalent chromium adsorption from aqueous solution using carbon nano-onions (CNOs)Sakulthaew C., Chokejaroenrat C., Poapolathep A., Satapanajaru T., Poapolathep S.2017Chemosphere
   184,pp. 1168-1174
   48
   3Oxidation of 17β-Estradiol in Water by Slow-Release Permanganate CandlesSakulthaew C., Chokejaroenrat C.2016Environmental Engineering Science
   33(4),pp. 224-234
   5
   4Fractionation and characterization of lignin from sugarcane bagasse using a sulfuric acid catalyzed solvothermal processImman S., Khongchamnan P., Wanmolee W., Laosiripojana N., Kreetachat T., Sakulthaew C., Chokejaroenrat C., Suriyachai N.2021RSC Advances
   11(43),pp. 26773-26784
   2
   5Atrazine Adsorption Potential of Leonardite from Mae Moh Power PlantRittirat A., Chokejaroenrat C., Watcharenwong A.2018IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
   112(1)
   1
   6Two facile synthesis routes for magnetic recoverable MnFe2O4/g-C3N4nanocomposites to enhance visible light photo-Fenton activity for methylene blue degradationAngkaew A., Chokejaroenrat C., Sakulthaew C., Mao J., Watcharatharapong T., Watcharenwong A., Imman S., Suriyachai N., Kreetachat T.2021Journal of Environmental Chemical Engineering
   9(4)
   9
   7Pharmacokinetics of enrofloxacin and its metabolite ciprofloxacin in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis) after intravenous and intramuscular administrationPoapolathep S., Giorgi M., Chaiyabutr N., Chokejaroenrat C., Klangkaew N., Phaochoosak N., Wongwaipairote T., Poapolathep A.2020Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
   43(1),pp. 19-25
   9
   8Remediating oxytetracycline-contaminated aquaculture water using nano calcium peroxide (nCaO2) produced from flue gas desulfurization (FGD) gypsumVijuksungsith P., Vijuksungsith P., Satapanajaru T., Chokejaroenrat C., Jarusutthirak C., Sakulthaew C., Kambhu A., Boonprasert R.2021Environmental Technology and Innovation
   24
   0
   9Improving the sweeping efficiency of permanganate into low permeable zones to treat TCE: Experimental results and model developmentChokejaroenrat C., Chokejaroenrat C., Kananizadeh N., Sakulthaew C., Sakulthaew C., Comfort S., Li Y.2013Environmental Science and Technology
   47(22),pp. 13031-13038
   29
   10Improving the treatment of non-aqueous phase TCE in low permeability zones with permanganateChokejaroenrat C., Chokejaroenrat C., Comfort S., Sakulthaew C., Sakulthaew C., Dvorak B.2014Journal of Hazardous Materials
   268,pp. 177-184
   24
   11Removal of 17β-Estradiol Using Persulfate Synergistically Activated Using Heat and Ultraviolet LightSakulthaew C., Chokejaroenrat C., Satapanajaru T., Chirasatienpon T., Angkaew A.2020Water, Air, and Soil Pollution
   231(5)
   8
   12Removal of reactive black 5 and its degradation using combined treatment of nano-zerovalent iron activated persulfate and adsorption processesSatapanajaru T., Chokejaroenrat C., Pengthamkeerati P.2018Desalination and Water Treatment
   102,pp. 300-311
   2
   13In situ chemical oxidation of RDX-Contaminated groundwater with permanganate at the nebraska ordnance plantAlbano J., Comfort S.D., Zlotnik V., Halihan T., Burbach M., Chokejaroenrat C., Onanong S., Clayton W.2010Ground Water Monitoring and Remediation
   30(3),pp. 96-106
   12
   14Treating methyl orange in a two-dimensional flow tank by in situ chemical oxidation using slow-release persulfate activated with zero-valent ironChokejaroenrat C., Sakulthaew C., Satapanajaru T., Tikhamram T., Pho-Ong A., Mulseesuk T.2015Environmental Engineering Science
   32(12),pp. 1007-1015
   15
   15Leonardite-Derived Biochar Suitability for Effective Sorption of HerbicidesSakulthaew C., Watcharenwong A., Chokejaroenrat C., Rittirat A.2021Water, Air, and Soil Pollution
   232(2)
   1
   16Immobilization of Atrazine Using Oxidized Lignite Amendments in Agricultural SoilsChokejaroenrat C., Watcharenwong A., Sakulthaew C., Rittirat A.2020Water, Air, and Soil Pollution
   231(5)
   5
   17Developing slow-release persulfate candles to treat BTEX contaminated groundwaterKambhu A., Comfort S., Chokejaroenrat C., Sakulthaew C., Sakulthaew C.2012Chemosphere
   89(6),pp. 656-664
   53
   18Remediation and Restoration of Petroleum Hydrocarbon Containing Alcohol-Contaminated Soil by Persulfate Oxidation Activated with Soil MineralsSatapanajaru T., Chokejaroenrat C., Sakulthaew C., Yoo-iam M.2017Water, Air, and Soil Pollution
   228(9)
   11
   19A combined chemical and biological approach to transforming and mineralizing PAHs in runoff waterSakulthaew C., Sakulthaew C., Comfort S., Chokejaroenrat C., Chokejaroenrat C., Harris C., Li X.2014Chemosphere
   117(1),pp. 1-9
   30
   20Remediating phenol-contaminated groundwater and aquifer using persulfate oxidationYoo-Iam M., Satapanajaru T., Chokejaroenrat C., Sakulthaew C., Comfort S.2020Desalination and Water Treatment
   208,pp. 159-171
   2
   21Developing persulfate-activator soft solid (PASS) as slow release oxidant to remediate phenol-contaminated groundwaterYoo-iam M., Satapanajaru T., Chokejaroenrat C., Sakulthaew C., Comfort S., Kambhu A.2021Environmental Technology and Innovation
   22
   2
   22Monitoring and health risk of mycotoxins in imported wines and beers consumed in ThailandPuangkham S., Poapolathep A., Jermnak U., Imsilp K., Tanhan P., Chokejaroenrat C., Poapolathep S.2017World Mycotoxin Journal
   10(4),pp. 401-409
   8
   23UV-activated persulfate oxidation of 17β-estradiol: Implications for discharge water remediationAngkaew A., Sakulthaew C., Satapanajaru T., Poapolathep A., Chokejaroenrat C.2019Journal of Environmental Chemical Engineering
   7(2)
   17
   24Solvothermal-Based Lignin Fractionation From Corn Stover: Process Optimization and Product CharacteristicsKhongchamnan P., Wanmolee W., Laosiripojana N., Laosiripojana N., Champreda V., Suriyachai N., Suriyachai N., Kreetachat T., Sakulthaew C., Chokejaroenrat C., Imman S.2021Frontiers in Chemistry
   9
   1
   25Optimization of sugar recovery from pineapple leaves by acid-catalyzed liquid hot water pretreatment for bioethanol productionImman S., Kreetachat T., Khongchamnan P., Laosiripojana N., Champreda V., Suwannahong K., Sakulthaew C., Chokejaroenrat C., Suriyachai N., Suriyachai N.2021Energy Reports
   7,pp. 6945-6954
   1
   26Removing PAHs from urban runoff water by combining ozonation and carbon nano-onionsSakulthaew C., Sakulthaew C., Comfort S., Chokejaroenrat C., Chokejaroenrat C., Li X., Harris C.2015Chemosphere
   141,pp. 265-273
   24
   27Remediating sulfadimethoxine-contaminated aquaculture wastewater using ZVI-activated persulfate in a flow-through systemChokejaroenrat C., Sakulthaew C., Angkaew A., Satapanajaru T., Poapolathep A., Chirasatienpon T.2019Aquacultural Engineering
   84,pp. 99-105
   17
   28Multiclass analysis of antimicrobial drugs in shrimp muscle by ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometrySusakate S., Poapolathep S., Chokejaroenrat C., Tanhan P., Hajslova J., Giorgi M., Zhang Z., Poapolathep A.2019Journal of Food and Drug Analysis
   27(1),pp. 118-134
   6
   29Optimization of Liquid Hot Water Pretreatment and Fermentation for Ethanol Production from Sugarcane Bagasse Using Saccharomyces cerevisiaeKhongchamnan P., Suriyachai N., Suriyachai N., Kreetachat T., Laosiripojana N., Weerasai K., Champreda V., Suwannahong K., Sakulthaew C., Chokejaroenrat C., Imman S.2022Catalysts
   12(5)
   0
   30Transformation of hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) by permanganateChokejaroenrat C., Comfort S., Harris C., Snow D., Cassada D., Sakulthaew C., Sakulthaew C., Satapanajaru T.2011Environmental Science and Technology
   45(8),pp. 3643-3649
   14
   31Modeling improved ISCO treatment of low permeable zones via viscosity modification: Assessment of system variablesKananizadeh N., Chokejaroenrat C., Chokejaroenrat C., Li Y., Comfort S.2015Journal of Contaminant Hydrology
   173,pp. 25-37
   13