Person Image

  Education

  • วท.บ.(สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร), ม.ศิลปากร, ไทย, 2549
  • วท.ม.(เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2565

  Expertise Cloud

  Hydrogenase Iron supplementation Nitrogen and sulphur deprivation ReductantabattoirAeromonas hydrophilaAmerican cockroach (Periplaneta americanAmylaseantimicrobial drugantimicrobial resistanceantimicrobial susceptibilityantimicrobialsArthrospira platensisArthrospira sp.Arthrospira sp. PCC 8005 Hydrogen productionAtomic Absorption SpectrometryCyanobacteriadogdog erythrocyteDomestic pigDrug residuesDrug residues antimicrobialsDrug withdrawal timesDuring and after storageEscherichia coli expression systemfilamentousFood cookingFood preparingFTIR spectroscopygalactosegenogroupglgA geneglycerolGlycogenGuppy, Mangos teem, Histological changesGut microbiomeHeavy metalHPLChydrogen productionInfectiousintestineLactic acid bacteriaLactobacillus rhamnosus GGLemon grassLife BaitsLipaseloop-mediated isothermal amplificationMeat of food animals and aquatmecA geneMetagenomics librarymethicillin resistancemicrobiological methodmucous cellmultiple antimicrobial resistanceNile tilapiaNitrogen deprivationnorthern Thailandnosocomial infectionOrnamental fishpathogenic bacteriaPCRphaP genePharmacokineticsPHBPHB granulephosphorus PhytasepigsPNSBPolyhydroxybutyrateporcine epidemic diarrhea virusporkprevalenceProbioticsProteaserecombinant proteinstaphylococciStreptococcus suisการถ่ายโลหิตเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัขเซลลูเลสไซยาโนแบคทีเรียตะไคร้กอตะไคร้หอมเนื้อสัตว์สุกรสูตรปุ๋ยหมูบ้านหมูป่าหยวกหมัก อัตราการเจริญเติบโต ลูกไก่เนื้อ ห้องสมุดเมตาจีโนมแหล่งน้ำ(Water Resource)องค์ประกอบผลผลิตอะมัยเลสอัตราปุ๋ยอาหารเหยื่อเอนไซม์ย่อยอาหารเอฟทีไออาร์เอฟทีไออาร์สเปกโทรสโคปีแอนติเจน

  Interest

  งานตรวจวินิจฉัยทางสัตวแพทยสาธารณสุข และจุลชีววิทยา(แบคทีเรีย,รา)

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Contamination of Streptococcus suis in pork and edible pig organs in central ThailandBoonyong N., Kaewmongkol S., Khunbutsri D., Satchasataporn K., Meekhanon N.2019Veterinary World
   12(1),pp. 165-169
   6
   2Antibacterial Activity of Solanum torvum Leaf Extract and Its Synergistic Effect with Oxacillin against Methicillin-Resistant Staphyloccoci Isolated from DogsKhunbutsri D., Naimon N., Satchasataporn K., Inthong N., Kaewmongkol S., Sutjarit S., Setthawongsin C., Meekhanon N.2022Antibiotics
   11(3)
   0
   3Enhancement of hydrogen production by the filamentous non-heterocystous cyanobacterium Arthrospira sp. PCC 8005Raksajit W., Satchasataporn K., Lehto K., Mäenpää P., Incharoensakdi A.2012International Journal of Hydrogen Energy
   37(24),pp. 18791-18797
   18
   4Expression of recombinant 35 kDa fragment of VP2 protein of canine parvovirus using Escherichia coli expression systemInthong N., Inthong N., Inthong N., Kaewmongkol S., Meekhanon N., Suwan E., Sricharern W., Satchasataporn K., Sinsiri R., Sirinarumitr K., Sirinarumitr K., Sirinarumitr T., Sirinarumitr T.2021Veterinary World
   14(6),pp. 1682-1688
   0
   5Prevalence and antimicrobial susceptibility of streptococcus suis isolated from slaughter pigs in northern thailandLakkitjaroen N., Kaewmongkol S., Metheenukul P., Karnchanabanthoeng A., Satchasataporn K., Abking N., Rerkamnuaychoke W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
   45(1),pp. 78-83
   6
   6Expression of the recombinant C-terminal of the S1 domain and N-terminal of the S2 domain of the spike protein of porcine epidemic diarrhea virusSritun J., Inthong N., Jala S., Phatthanakunanan S., Satchasataporn K., Sirinarumitr K., Lertwatcharasarakul P., Sirinarumitr T.2021Veterinary World
   14(11),pp. 2913-2918
   0
   7Histopathological study and intestinal mucous cell responses against Aeromonas hydrophila in Nile tilapia administered with Lactobacillus rhamnosus GGNgamkala S., Satchasataporn K., Setthawongsin C., Raksajit W.2020Veterinary World
   13(5),pp. 967-974
   4