ภาควิชาการพยาบาลทางสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Estradiol Exogenous gonadotropins Follicle Gilt Hydrogenase Iron supplementation Nitrogen and sulphur deprivationantimicrobial resistanceapoptosisArthrospira platensisArthrospira sp.Arthrospira sp. PCC 8005Arthrospira sp. PCC 8005 Hydrogen productionarticleAsian elephantsassamese macaquesasymptomatic pigsAtomic Absorption Spectrometryautoimmunitybanded linsangBartonellaBartonella quintanaBenzo(a)pyrenebeta-estradiolbinding agentsBiohydrogenBiomarkerBioremediationbiosorptionBm86 genecanine parvoviruscanine parvovirusesCarbon nano-onionscarbon nono-onionscarotenoidCarotenoidscaspase 8caspase 9Cat feedcELISAChemical fertilizerchemotherapycholangiocarcinomacholangitischromium (VI)client-owned catsclinical parametersclinical pathologyClinical researchCo-activationColor Enhancementcontrolled studycps genec-reactive protein (CRP)Crude extractCryptosporidium parvumCTVTcyanobacteriadiagnosisdiversitydogELISAfemaleferritinFishing catfusarenon-xgenetic analysisgenetic variationgranulosa cellHexavalent chromiumHydrogen productionidentificationimmunohistochemistryIn situ chemical oxidationLactobacillus rhamnosus GGlong-tailed macaqueMacaca fascicularismouse fetal brainOzonePAHsPCRpermanganate oxidationPHBPigprevalenceRhipicephalus (Boophilus) microplusRhipicephalus sanguineusSeroprevalenceSpirulina platensisStreptococcusStreptococcus suisSwineVP2VP2 geneเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสรังไข่ลิงแสมสุกรสุกรสาวสุนัข

Executives


Persons (ภาควิชาการพยาบาลทางสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์)

Avata

นาย คมสัน สัจจะสถาพร

khomson.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 025798574-5

Avata

นางสาว ณัฐกาญจน์ นายมอญ

nattakarn.n@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-579-8574-5


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 69 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 66 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 254 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 168 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 86 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 63 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 63 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)