ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

adhesion assayadsorbentantibacterial activityanti-lipopolysaccharide factorantimicrobial resistanceAntioxidant activityapoptosisBiochemistrybiohydrogenBioremediationbiosorptionBm86 genecanine parvovirusCanine parvovirusesCarotenoidsChemical compositioncorrelation gas chromatographycyanobacteriadogdog erythrocyte antigen (DEA)domestic pigEgg YolkfemaleferritinFishing catFlurbiprofenFusarenon-XFusion enthalpiesgenetic analysisgenetic variationgranulosa cellHexavalent chromiumHPLCHydrogen productionidentificationIgYimmunohistochemistrylactic acid bacterialactobacillusLactobacillus rhamnosus GGmouse fetal brainOzonePAHsParabenspathogenic bacteriaPCRPenaeus monodonphototrophic bacteriaPhylogenetic analysisPigPNSBpolyethylene glycolprevalenceprobioticProbioticsPseudomonas aeruginosaRhipicephalus (Boophilus) microplusRhipicephalus sanguineusSeroprevalenceSoutheast AsiaSpirulina platensisStreptococcusStreptococcus suisSublimationswamp buffaloSwinethermodynamicsToxoplasma gondiiTransfusionVaporizationVaporization Enthalpiesvaporization enthalpyVP2VP2 genewild boarการถ่ายโลหิตการปนเปื้อนคาโรทีนอยด์แคดเมียมเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัขเซลลูเลสตะกั่วน้ำนมดิบน้ำมันหอมระเหยเนื้อสัตว์แบคทีเรียกรดแลกติกแบคทีเรียก่อโรคแบคทีเรียสังเคราะห์แสงภูมิคุ้มกันเมลามีนรังไข่โรคพิษสุนัขบ้าโลหะหนักไวรัสสุกรสุกรสาวสุขภาพสัตว์สุนัขหมูป่าแอนติเจน

Executives

รองคณบดี

ดร. สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริการและวิชาการ

E-Mail: cvtsms@ku.ac.th

Tel.: 02-5798574-5

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์)

Avata

ดร. พรพิมล เมธีนุกูล, อาจารย์

E-Mail: cvtppm@ku.ac.th Tel.0-2579-8574 ต่อ 8309

Avata

ดร. ศิรินิตย์ ธารธาดา, อาจารย์

E-Mail: cvtsrn@ku.ac.th Tel.02-5798574-5 ต่อ 831


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 41 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 16 คน, นักวิทยาศาสตร์ 12 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, ครู 2 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 462.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 74 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 29.03 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 70 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 50 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 59 โครงการ)
 • ทุนนอก 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 312 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 178 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 134 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 95 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 94 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 17 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 10 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)