Person Image

  Education

  • วท.ด.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2549
  • วท.บ.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  exopolysaccharides (EPS)?-aminobutyric acid?-amylaseacetic acid bacteriaadhesion assayalkaline pretreatment of bagassealkaline-pretreated bagassealpha-mangostinAmylaseAnodeantimicrobial activityastaxanthinBacillusBacillus sp.BacteriabiohydrogenbioinformaticcanineCarotenoidsCassava pulpCelluleseCelluloseClay potClostridium sp.Clostridium thermopalmariumColumn ChromatographyDietary enzymesDogDomestic pigduckducksEnterococcusfecesGABAGamma polyglutamic acidgeeseGut microbiomeHPLCHPTLChydrogen productioninitial pHlactic acid bacteriLactic acid bacterialactobacillusLimosilactobacillus fermentumLipaseMao berrymarine productsMetagenomics libraryMicrobial fuel cellsNguyenibacter vanlangensis AR-R3Nitrogen sourceOpen circuit voltagePCR-DGGEPediococcus pentosaceuspeptone concentrationphototrophic bacteriaPhylogenetic analysisPhytasepig feed supplementPNSBPretreatmentprimary epithelial cell culturprobioticProbioticsProteasePseudomembranous colitisRenewable EnergyRhodopseudomonas palustrisRhodopseudomonas sp.RoughnessRT-PCRSaccharificationSaccharomyces cerevisiaeSalinitySingle-Chamber Microbial Fuel cellSnacksolid state fermentationwild boarกระถางดินเผาก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการทั่วไปและอณูชีววิทยาวินิจฉัยการประดิษฐ์ความเค็มความหลากหลายคาโรทีนอยด์เครื่องคัดแยกมะขามแคโทดแคโรทีนอยจุลชีววิทยาชีวนิเวศจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเชื้อราก่อโรคกลากแชมพูสุนัขเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบห้องเดี่ยวเซลลูเลสแบคทีเรียแบคทีเรียกรดแลกติกพลังงานทดแทนหมูป่าหมูป่า

  Interest

  การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการทั่วไปและอณูชีววิทยาวินิจฉัย

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2555 - ธ.ค. 2557 รองคณบดีฝ่ายรายได้และประกันคุณภาพ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 35 เรื่อง (เชิงวิชาการ 34 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Enterococcus thailandicus sp. nov., isolated from fermented sausage ('mum') in ThailandTanasupawat S., Sukontasing S., Lee J.2008International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  58(7),pp. 1630-1634
  46
  2Enterococcus camelliae sp. nov., isolated from fermented tea leaves in ThailandSukontasing S., Tanasupawat S., Moonmangmee S., Lee J.S., Suzuki K.I.2007International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  57(9),pp. 2151-2154
  34
  3Lactobacillus senmaizukei sp. nov., isolated from Japanese pickleHiraga K., Ueno Y., Sukontasing S., Tanasupawat S., Oda K.2008International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  58(7),pp. 1625-1629
  32
  4In Vitro selection of potential lactic acid bacteria isolated from ducks and geese in ThailandKimprasit T., Sukontasing S., Amavisit P.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(2),pp. 261-270
  5
  5Isolation, Characterization, and Comparative Genomics of the Novel Potential Probiotics from Canine FecesFoongsawat N., Sunthornthummas S., Nantavisai K., Surachat K., Rangsiruji A., Sarawaneeyaruk S., Insian K., Sukontasing S., Suwannasai N., Pringsulaka O.2023Food Science of Animal Resources
  43(4),pp. 685-702
  3
  6Effect of α-galactosidase supplementation in diet on egg production, egg quality and dietary digestibility of laying hensHarnkaew C., Bunchasak C., Rakangthong C., Sukontasing S., Poeikhampha T.2018International Journal of Poultry Science
  17(5),pp. 243-248
  1
  7The Effects of Surface Roughness of the Stainless-Steel Anode on Electricity Enhancement of Microbial Fuel CellKulchartvijit T., Chianrabutra C., Sukontasing S., Chianrabutra S.2022Trends in Sciences
  19(9)
  0
  8Prevalence and characteristics of extended spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli isolated from flies in rural Sakon Nakhon, ThailandKimprasit T., Kumla S., Sirilaophaisan S., Sukontasing S., Hondo E., Iida A., Kaewpila C., Gunun P.2022Agriculture and Natural Resources
  56(6),pp. 1077-1082
  0