Person Image

Administration

Education

 • วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย

Expertise Cloud

AerationastaxanthinBacteriacalciumCarotenoidCarotenoidscocklecockle farmcrabDissolved oxygen budgetHydrogen sulfideMacroalgaemicrobiological processMilky bloodmoltingmolting cyclemud crabPacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)Perna viridisphototrophic purple non-sulfur bacteriaProteinRhodopseudomonas palustrisRhodopseudomonas sp.salinityScylla serratashellThalassiosira sp.การลอกคราบความเค็มแคโรทีนอยแคลเซียมไคตินไคโตซานจุลินทรีย์ชาวประมงพื้นบ้าน ชายฝั่ง อ่าวบ้านดอน การทำการประมง การเพาะเลี้ยงชายฝั่งชีวมวลทางการเกษตรซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสดินตะกอนดินตะกอน หอยแครง สารอนินทรีย์ตะกอนดินตัวดูดซับชีวภาพตัวดูดซับทางชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลน้ำหมึกน้ำหมึก ปลาหมึก เทคโนโลยีชีวภาพบรรจุภัณฑ์ของอาหารใน อุตสาหกรรแบคทีเรียแบคทีเรียสังเคราะห์แสงแบคที่เรียสังเคราะห์แสงประจวบคีรีขันธ์ประมงประมง สุราษฏร์ธานี อ่าวบ้านดอน ประมงพื้นบ้านประมงชายฝั่ง เครื่องมือประมง สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ-สังคมประมงพื้นบ้าน สัตว์น้ำปลาหมึกปุ๋ยชีวภาพปูปูทะเลเปลือกหอยเปลือกหอย หอยแมลงภู่ เทคโนโลยีชีวภาพโปรตีนผลิตภัณฑ์จากทะเลผลิตภัณฑ์ประมงพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิดแพลงก์ตอนพืชฟีนอลออกซิเดสเม็ดเลือดเมตาจีโนมิคส์ เบต้า-กลูโคซิ เดเมลานินแร่ธาตุฤดูกาลลิพิดเปอร์ออกซิเดส (lipid peroxidase)ลูกกุ้งวงจรการลอกคราบวงจรการลอกคราบ (molting cycle)วุ้นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant)สารสีสารสีในแพลงค์ตอนพืชสารอินทรีย์สีย้อมสุราษฎร์ธานีหมึกหมึก หอมหมึกกระดองหมึกกระดองลายเสือหมึกกล้วยหมึกสายขาวหมึกสายเล็กหอยแครงหอยแมลงภู่อวนจมปูอ่าวบ้านดอนอาหารเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระเอนไซม์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแอสทราแซนทินแอสทาแซนทินแอสทาแซนทิน ความเค็ม แบคทีเรียไฮโดรเจนซัลไฟด์

Interest

สารสีในแพลงค์ตอนพืช, กรดไขมันสารสี, เอนไซม์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 57 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Growth and nutrients analysis in marine macroalgaeSetthamongkol P., Tunkijjanukij S., Satapornvanit K., Salaenoi J.2015Kasetsart Journal - Natural Science
49(2),pp. 211-218
10
2Penicamide A, a unique N,N0-ketal quinazolinone alkaloid from ascidian-derived fungus Penicillium sp. 4829Chen S., Chen S., Jiang M., Chen B., Salaenoi J., Niaz S.I., Niaz S.I., He J., Liu L., Liu L.2019Marine Drugs
17(9)
10
3Morphology and haemolymph composition changes in red sternum mud crab (Scylla serrata)Salaenoi J., Sangcharoen A., Thongpan A., Mingmuang M.2006Kasetsart Journal - Natural Science
40(1),pp. 158-166
9
4Variations of catalase and glutathione activities in molting cycle of mud crab (Scylla serrata)Salaenoi J., Srimeetian P., Mingmuang M.2014Kasetsart Journal - Natural Science
48(1),pp. 64-71
6
5Chitobiase, proteinase, glycogen and some trace elements during molting cycle of mud crab (Scylla serrata Forskål 1775)Salaenoi J., Bootpugdeethum J., Mingmuang M., Thongpan A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
40(2),pp. 517-528
6
6Ca2+ATPase, Carbonic Anhydrase and Alkaline Phosphatase activities in red sternum Mud Crabs (Scylla serrata)Tongsaikling T., Salaenoi J., Mingmuang M.2013Kasetsart Journal - Natural Science
47(2),pp. 252-260
5
7Isolation and characterization of novel microsatellite markers from Siamese fighting fish (Betta splendens, Osphronemidae, Anabantoidei) and their transferability to related species, B. smaragdina and B. imbellisChailertrit V., Chailertrit V., Chailertrit V., Swatdipong A., Peyachoknagul S., Salaenoi J., Srikulnath K.2014Genetics and Molecular Research
13(3),pp. 7157-7162
5
8Dissolved oygen budget for pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) culture in earthen pondsAnongponyoskun M., Choksuchart A., Salaenoi J., Aranyakananda P.2012Kasetsart Journal - Natural Science
46(5),pp. 751-758
4
9Enzymes involved in immunity and characteristics of hemolymph in red sternum syndrome mud crabs (Scylla serrata)Kankamol C., Salaenoi J.2018Agriculture and Natural Resources
52(5),pp. 489-496
3
10Variation of calcium, N-acetylglucosamine, glucosamine and glucose content during molting cycle of mud crab (Scylla serrata Forskål 1775)Salaenoi J., Bootpugdeethum J., Mingmuang M., Thongpan A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
40(3),pp. 668-679
3
11Nutrients, light and phytoplankton production in the shallow, tropical coastal waters of Bandon Bay, Southern ThailandYoshikawa T., Tomizawa K., Okamoto Y., Watanabe K., Salaenoi J., Hayashizaki K., Kurokura H., Ishikawa S.2017Marine Ecology
38(6)
2
12Lipid peroxidation and antioxidant activity in molting stages of mud crab (scylla serrata)Salaenoi J., Setthamongkol P., Srimeetian P., Satapornvanit K.2015Kasetsart Journal - Natural Science
49(3),pp. 422-432
2
13Carotenoid production at various salinities in bacterium Rhodopseudomonas palustrisReaksputi R., Boonprab K., Tunkijjanukij S., Salaenoi J.2019Agriculture and Natural Resources
53(5),pp. 500-505
0
14Shell structure investigation and utilization of bio-extract fermented from green mussel shellSmithmaitrie R., Smithmaitrie R., Jaafar S.N.T., Salaenoi J., Salaenoi J.2020Agriculture and Natural Resources
54(4),pp. 415-422
0
15Food web structure of bivalves aquaculture in Bandon Bay, Southern ThailandOkamoto Y., Ishikawa S., Kon K., Watanabe K., Yoshikawa T., Salaenoi J.2014Nippon Suisan Gakkaishi (Japanese Edition)
80(5),pp. 838
0
16Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in sediments in map ta phut industrial estate area, Rayong province, ThailandChunharat S., Wattayagorn G., Suthanaruk P., Salaenoi J.2015Kasetsart Journal - Natural Science
49(5),pp. 747-760
0
17Stable isotope analysis suggests the existence of multiple populations of streaked spinefoot (Siganus javus L.) in Bandon Bay, Southern ThailandOkamoto Y., Muto N., Kon K., Watanabe K., Yoshikawa T., Salaenoi J., Ishikawa S.2016International Aquatic Research
8(2),pp. 169-178
0