Person Image

  Education

  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D. (Cell and Molecular Biology ), Texas Woman s University , U.S.A.

  Expertise Cloud

  Plant Molecular Biology Agriculturealkaline phosphataseancient boneAncient DNAAuthor Keywords: AmylasebentoniteBoweniaCa2+Ca2+ATPaseCa2+-ATPase geneCa2+-ATPase mRNAcalciumCarbonic anhydrasecDNACell and Molecolar BiologyChloroplast DNAcycadCycadaceaeCycadalesCycascytB geneDNA sequencesEncephalartosEncephalatosEnvironmentFreshwater pearl musselsgenetic variationgeographic distributiongeographic originglucosamineglucosehypervariable regionHyriopsis bialatusIndustrial MineralsK+KDLM 105KDML 105LepidozamiaMacrozamiamoltingmolting cyclemorphological charactersmud crabNa+N-acetylglucosaminenon-coding chloroplast DNAorigin of Thai pigsperlitephylogenetic relationshipphylogenetic treePong Takhop archaeological siteProteinasepsbM-trnDRAPDRed sternum crabRFLPrice KDML105S tangeriaceaeScylla serratasex-specific DNA sequencesStangeriaSus scrofatrnL-trnFtrnS-trnGZamiaZamiaceae.การเกษตรโครงกระดูกโบราณโครงสร้างทางธรณีวิทยาดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียเบนทอไนต์ปรงปูทะเล, เอนไซม์, การลอกคราบปูนิ่มแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม เพอร์ไลต์แร่อุตสาหกรรมลำดับดีเอ็นเอที่จำเพาะกับเพศวัสดุธรรมชาติวิวัฒนาการของมนุษย์วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตสภาพต้านทานไฟฟ้าสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำพุร้อนแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว

  Interest

  Cell and Molecolar Biology, Plant Molecular Biology

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Temperature and pH characteristics of amylase and proteinase of adult freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson 1900Areekijseree M., Engkagul A., Kovitvadhi U., Thongpan A., Mingmuang M., Pakkong P., Rungruangsak-Torrissen K.2004Aquaculture
   234(1-4),pp. 575-587
   74
   2Modification of plasma membrane protein cysteine residues by ADP-ribose in vivoJacobson M.K., Loflin P.T., Aboul-Ela N., Mingmuang M., Moss J., Jobson E.L.1990Journal of Biological Chemistry
   265(19),pp. 10825-10828
   43
   3Effect of Nicotinamide Analogues on Recovery from DNA Damage in C3H10T½ CellsJacobson E., Smith J., Mingmuang M., Meadows R., Sims J., Jacobson M.1984Cancer Research
   44(6),pp. 2485-2492
   35
   4Morphology and haemolymph composition changes in red sternum mud crab (Scylla serrata)Salaenoi J., Sangcharoen A., Thongpan A., Mingmuang M.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(1),pp. 158-166
   9
   5Genomic identification of catfish species by polymerase chain reaction and restriction enzyme analysis of the gene encoding the immunoglobulin M heavy chain constant regionThongpan A., Mingmuang M., Thinchant S., Cooper R., Tiersch T., Mongkonpunya K.1997Aquaculture
   156(1-2),pp. 129-137
   7
   6Variations of catalase and glutathione activities in molting cycle of mud crab (Scylla serrata)Salaenoi J., Srimeetian P., Mingmuang M.2014Kasetsart Journal - Natural Science
   48(1),pp. 64-71
   6
   7Chitobiase, proteinase, glycogen and some trace elements during molting cycle of mud crab (Scylla serrata Forskål 1775)Salaenoi J., Bootpugdeethum J., Mingmuang M., Thongpan A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(2),pp. 517-528
   6
   8Phylogenetic relationships within cycadaceae inferred from non-coding regions of chloroplast DNASangin P., Lindstrom A., Kokubugata G., Chaiprasongsuk M., Mingmuang M.2010Kasetsart Journal - Natural Science
   44(4),pp. 544-557
   6
   9Ca2+ATPase, Carbonic Anhydrase and Alkaline Phosphatase activities in red sternum Mud Crabs (Scylla serrata)Tongsaikling T., Salaenoi J., Mingmuang M.2013Kasetsart Journal - Natural Science
   47(2),pp. 252-260
   5
   10Mono- and poly(ADP-ribose) metabolism following DNA damage.Jacobson M., Smith J., Mingmuang M., Payne D., Jacobson E.1983Princess Takamatsu symposia
   13,pp. 165-174
   4
   11Variation of calcium, N-acetylglucosamine, glucosamine and glucose content during molting cycle of mud crab (Scylla serrata Forskål 1775)Salaenoi J., Bootpugdeethum J., Mingmuang M., Thongpan A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(3),pp. 668-679
   3
   12Ancient DNA of pigs in Thailand: Evidence of multiple origins of Thai pigs in the late Neolithic periodWannajuk M., Sangthong P., Natapintu S., Wonnapinij P., Vuttipongchaikij S., Kubera A., Won-In K., Mingmuang M., Surat W.2013ScienceAsia
   39(5),pp. 456-465
   2
   13Effects of Na+, K+ and Ca2+ accumulation on the expression of Ca2+-ATPase gene in rice KDML105Surach W., Mingmuang M., Thongpan A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(1),pp. 99-106
   1
   14Molecular identification of cycas by restriction fragment length polymorphism (RFLP) and random amplified polymorphic DNA (RAPD)Sangin P., Thongpan A., Lindstrom A., Mingmuang M.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(1),pp. 107-120
   1
   15DNA sequences of Ca2+-ATPase gene in rice KDML105Prasitwilai S., Pradermwong S., Thongpan A., Mingmuang M.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(2),pp. 472-485
   0
   16Molecular identification of Encephalartos (Zamiaceae) species and their relationships to morphological charactersChaiprasongsuk M., Mingmuang M., Thongpan A., Namwongprom K.2007Kasetsart Journal - Natural Science
   41(1),pp. 43-60
   0