ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

ABTSAerationAlgaeantibacterialAntifoulantantifoulingantioxidantAo Srirachaaquatic animal larvaeArtificial Reefbenthic resourcesBottom gill netcalciumCephalopodschemical defensecollapsible potCoral reefcoral reefscrabCymodocea rotundataCymodocea serrulatadiscarddispersion modelDissolved oxygenDissolved Oxygen BudgetDPPHeastern Gulf of ThailandecologyEmbryonic developmentEnrichment statusfishfishingfishing lightghost fishinggreen musselgulf of ThailandichthyotoxicityKoh Munlight fishingmacrobenthosmangrovemeiobenthosnudibranchnumerical modelnumerical simulationoctopusPOMremote sensingsea fanseagrassSeaweedsedimentSoft coralspongeSymbiosisthe inner Gulf of ThailandUpper Gulf of Thailandwater qualityzooplanktonกระแสน้ำกัลปังหาการเคลื่อนที่ของตะกอนเกาะมันเกาะล้านความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำต้านอนุมูลอิสระทรัพยากรทางทะเลทรัพยากรประมงแทนนินน้ำมันรั่วนิเวศวิทยาปลาวัยอ่อนปลาหมึกปะการังปะการังเทียมปะการังอ่อนป่าชายเลนปูปูทะเลเปลือกปูผลกระทบพัทยาแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์ฟองน้ำระนองระยองเรือจมลำแพนสารต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายทะเลสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางทะเลหญ้าทะเลหมึกสายอนุกรมวิธานอวนจมปูอ่าวไทยอ่าวไทยตอนใน


Persons (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 1 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.30 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 104 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 70 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 48 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 133 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 88 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 80 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 490 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 203 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 287 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 197 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 186 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 21 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 19 รางวัล)