ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

ABTSAerationantibacterialantifoulantantifouling antioxidantaquatic animal larvaeArtificial Reefbenthic resourcesBottom gill netcalciumchemical defensecoral reefcrabdispersion modelEnrichment statusgreen musselgulf of ThailandichthyotoxicityKoh Munlight fishingmacrobenthosmangrovemeiobenthosnudibranchNumerical modelNumerical simulationPOMremote sensingsea fanSeagrassSeaweedsedimentsoft coralspongeSymbiosisthe inner Gulf of Thailandupper Gulf of Thailandwater qualityกระแสน้ำกัลปังหาการเคลื่อนที่ของตะกอนเกาะมันเกาะล้านความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำต้านอนุมูลอิสระทรัพยากรประมงแทนนินนิเวศวิทยาปลาวัยอ่อนปลาหมึกปะการังปะการังเทียมปะการังอ่อนป่าชายเลนปูปูทะเลผลกระทบผลการจับพฤติกรรมพัทยาพื้นที่คุ้มครองทางทะเลแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์ฟองน้ำไม้ป่าชายเลนระนองระบบนิเวศระยองรายได้เรือจมเรือพระทองลำพูลำแพนศักย์การผลิตสตูลสถานภาพความอุดมสมบูรณ์สัตว์น้าวัยอ่อนสารกำจัดลูกน้ำยุงสารต้านจุลชีพสารต้านมาลาเรียสารต้านอนุมูลอิสระสารป้องกันตัวสารสกัดจากสิ่งมีชีวิตในทะเลสาหร่ายทะเลสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางทะเลหญ้าทะเลหมึกกล้วยหมึกสายหอยลายแหล่งหญ้าทะเลแหลมผักเบี้ยอนุกรมวิธานอวนจมปูอ่าวไทยอ่าวไทยตอนในอ่าวไทยตอนบนอ่าวไทยฝั่งตะวันออก


Persons (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 1 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.30 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 86 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 62 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 37 โครงการ)
 • ทุนนอก 115 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 72 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 68 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 453 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 175 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 278 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 197 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 186 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 20 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 18 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)