ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

ABTSAerationAlgaeantibacterialantifoulantantifoulingantioxidantAo Srirachaaquatic animal larvaeArtificial Reefbenthic resourcesBottom gill netcalciumcephalopodschemical defensecoastline changeCOAWSTcollapsible potCoral reefCoral reefsCrabCymodocea rotundatadiscarddispersion modeldissolved oxygenDissolved oxygen budgetDPPHeastern Gulf of ThailandecologyEmbryonic developmentEnrichment statusfishfishingFishing Lightghost fishinggreen musselgulf of ThailandichthyotoxicityinflowInner Gulf of ThailandKoh Munlight fishingmacrobenthosmanagement responsemangrovemeiobenthosnudibranchNumerical modelNumerical simulationPOMremote sensingsea fanseagrassseaweedsedimentSoft coralspongeSymbiosisthe inner Gulf of Thailandupper Gulf of Thailandwater qualityzooplanktonกระแสน้ำกัลปังหาการเคลื่อนที่ของตะกอนเกาะมันเกาะล้านความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำต้านอนุมูลอิสระทรัพยากรประมงแทนนินนิเวศวิทยาปลาวัยอ่อนปลาหมึกปะการังปะการังเทียมปะการังอ่อนป่าชายเลนปูปูทะเลเปลือกปูผลกระทบพัทยาแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์ฟองน้ำระนองระยองเรือจมลำแพนสารต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายทะเลสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางทะเลหญ้าทะเลอนุกรมวิธานอวนจมปูอ่าวไทยอ่าวไทยตอนใน


Persons (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 1 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.30 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 98 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 67 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 43 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 127 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 83 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 76 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 479 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 194 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 285 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 197 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 186 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 20 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 18 รางวัล)