ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

antifouling antioxidantBottom gill netCephalopodschemical defenseCoral reefcrabCymodocea rotundatadispersion modelEnrichment statusghost fishinggreen musselgulf of ThailandichthyotoxicityKoh Munlight fishingmacrobenthosmangrovemeiobenthosnudibranchNumerical modelNumerical simulationOctopusPOMremote sensingSea fanseagrassseaweedsedimentsoft coralspongeSymbiosisthe inner Gulf of ThailandUpper Gulf of Thailandwater qualityzooplanktonกระแสน้ำกัลปังหาการเคลื่อนที่ของตะกอนเกาะมันเกาะล้านความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำต้านอนุมูลอิสระทรัพยากรทางทะเลทรัพยากรประมงทรัพยากรพื้นท้องน้ำทะเลอันดามันแทนนินน้ำมันรั่วนิเวศวิทยาบางละมุงประจวบคีรีขันธ์ประชาคมปูประมงประมงอวนลากปริมาณน้าท่าปลาปลาช่อนทะเลปลาวัยอ่อนปลาหมึกปะการังปะการังเทียมปะการังฟอกขาวปะการังอ่อนป่าชายเลนปูปูทะเลปูใบ้หลังเต่าแดงปูป่นเปลือกปูผลกระทบผลการจับพฤติกรรมพลาสติกพัทยาพื้นที่คุ้มครองทางทะเลแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์ฟองน้ำภูเก็ตมลพิษไม้ป่าชายเลนระนองระบบนิเวศระยองเรือจมเรือพระทองลำแพนสารกำจัดลูกน้ำยุงสารต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายทะเลสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางทะเลหญ้าทะเลหมึกสายอนุกรมวิธานอวนจมปูอ่าวไทยอ่าวไทยตอนใน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน)

Avata

ดร. เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อาจารย์

yaowaluk.m@nontri.ku.ac.th, โทร. 025614288 ต่อ 220

Avata

ดร. วชิระ ใจงาม, อาจารย์

wachirah.j@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-5614288


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 1 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.30 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 115 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 76 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 56 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 135 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 90 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 82 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 520 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 224 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 296 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 21 เรื่อง (Unknown 21 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 197 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 186 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 21 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 19 รางวัล)