Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  gulf of ThailandIndonesiaM.V.SEAFDEC 2macrobenthosMae Klong RiverMeiobenthosmicrophytoplanktonparalarvaePhotololigo chinensisphysiologyphytoplanktonplankton netPraps beachRayong provincerecoverystomach contentsthe Inner Gulf of Thailandtissue culturetransplantationtsunamiUrochordateUroteuthis (Photololigo) duvauceliizooplanktonกะพรุนการเก็บรักษาสายพันธุ์การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวทางทะเลการทำประมงการทำประมงอย่างยั่งยืนการประเมินการฟื้นตัวการฟื้นฟูการย้ายปลูกเกาะพะงันเกาะสมุยเกาะเสม็ดเกาะแสมสารความหนาแน่นความหลากหลายของชนิดความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพความหลากหลายทางชนิดความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพ ระยอง ชลบุรีเครือข่ายชุมชนเครือข่ายเยาวชนเครื่องมือประมงที่ขาดการควบคุมเครื่องมือประมงที่สูญหายจ.ระนองจังหวัดสุราษฎร์ธานีชนิดและการกระจายชนิดและการแพร่กระจายถุงกรองแพลงกตอนทรัพยากรสัตว์น้ำน้ำมันรั่วปลาตีนจุดฟ้าปลาวัยอ่อน; fish larvaeปลาหมึกปะการังป่าชายเลน; mangroveปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนผลจับสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแพลงก์ตอนพืชแพลงกตอนพืชแพลงก์ตอนพืช; phytoplanktonแพลงก์ตอนพืชทะเลแพลงก์ตอนสัตว์แพลงกตอนสัตว์แพลงก์ตอนสัตว์: zooplanktonภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสารสนเทศแมงกระพรุนพิษระนองระบบฐานข้อมูลระบบนิเวศชายฝั่งทะเลระบบนิเวศทางทะเลระยองลอบหมึกสายลายพิมพ์ดีเอ็นลูกหมึกศักยภาพพื้นที่สถานภาพความอุดมสมบูรณ์สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งสรีรวิทยาสัตว์น้าวัยอ่อนสัตว์มาโครเบนทอส; macrobenthosสุราษฎร์ธานีหญ้าทะเลหมึกกระดองหมึกกล้วยหมึกสายหมึกหอมหมู่เกาะสุรินทร์แหล่งผสมพันธุ์อ่างศิลาอ่าวไทยอ่าวไทยตอนในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมุGulf of Thailand

  Interest

  Meiobenthos, Free - Living Marine Nematode

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1High seagrass diversity and canopy-height increase associated fish diversity and abundanceHori M., Suzuki T., Monthum Y., Srisombat T., Tanaka Y., Nakaoka M., Nakaoka M., Mukai H., Mukai H.2009Marine Biology
  156(7),pp. 1447-1458
  41
  2Post-tsunami recovery of shallow water biota and habitats on Thailand's Andaman CoastKendall M., Kendall M., Aryuthaka C., Aryuthaka C., Chimonides J., Chimonides J., Daungnamon D., Daungnamon D., Hills J., Hills J., Jittanoon C., Jittanoon C., Komwachirapitak P., Komwachirapitak P., Kongkaew V., Kongkaew V., Mittermeyr A., Mittermeyr A., Monthum Y., Monthum Y., Nimsantijaroen S., Nimsantijaroen S., Paterson G., Paterson G., Foster-Smith R., Foster-Smith R., Foster-Smith J., Foster-Smith J., Thongsin N., Thongsin N.2009Polish Journal of Environmental Studies
  18(1),pp. 69-75
  12
  3Geographic distribution, host plants, and morphological variation of the currently radiating phytophagous ladybird beetle Henosepilachna diekeiMatsubayashi K.W., Kahono S., Fujiyama N., Yokoyama J., Hartini S., Basnagala S., Monthum Y., Hashim R., Katakura H.2016Journal of Natural History
  50(5-6),pp. 363-376
  2
  4Catch composition and estimated economic impacts of ghost-fishing squid traps near Suan Son Beach, Rayong province, ThailandSukhsangchan C., Phuynoi S., Monthum Y., Whanpetch N., Kulanujaree N.2020ScienceAsia
  46(1),pp. 87-92
  1
  5Determination of selected parameters regarding reproductive biology of sand bubbler crab (Dotilla intermedia De Man, 1888) in Laem Son National Park, Prapas Beach, ThailandPhukaokaew S., Sukhsangchan C., Monthum Y., Jutagate T.2021Agriculture and Natural Resources
  55(1),pp. 131-138
  0