Person Image

  Education

  • Ph.D.(Tropical Marine Protected Areas Management), The University of Queensland , AUSTRALIA, 2550
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2544
  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  Andaman SeaArtemiaartificial reefCoastal environmentcoralCoral reefCoral reefsHippocampus barbourilarval rearingmanagement responseMap Ta Phut Industrial EstateMicroplasticsPattayaPhrathongRayong provinceSedimentsedimentation ratespecies diversitywater qualityการดำน้ำลึกการพัฒนาที่ยั่งยืนการฟื้นฟูป่าชายเลนการลงเกาะของปะการังการเลือกวิธีเก็บข้อมูลการวัดคุณภาพน้ํากิจกรรมดำน้ำเกาะราชาเกาะสมุยเกาะเสม็ดเกาะแสมสารโกงกางขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้ขีดความสามารถในการรองรับขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวคลองไทยความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางทะเลความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพ ปะการังความหลากหลายทางชีวภาพ ระยอง ชลบุรีความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลความเหมาะสมความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพคุณภาพชีวิตคุณภาพน้ำเครื่องมือทรัพยากรทางทะเลน้ำมันรั่วปะการังปะการังเทียมปะการังเทียม คุณภาพน้ำ ปลาปะการังวัยอ่อนผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลพฤติกรรมพื้นที่คุ้มครองทางทะเลมลพิษระบบนิเวศระยองเรือจมเรือจมมัตโพนเรือพระทองเรือมัตโพนเรือสัตกูดเรือหลวงกูดเรือหลวงมัตโพนโลหะหนักวัสดุฐานลงเกาะศักยภาพ well head platformsศักยภาพเชิงนิเวศศักยภาพพื้นที่สถานการณ์โควิดสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสถานภาพการใช้ประโยชน์สถานภาพปะการังสมบัติดินสมุทรสงครามสาหร่ายสิ่งมีชีวิตสินทรัพย์เชิงนิเวศแสมสารหญ้าทะเลหมู่เกาะลันตาแหล่งดำน้ำแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งผลิตปิโตรเลียมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการน้ำอับเฉาเรือและตะกอนอย่างยั่งยืนอัตราการตกตะกอนอัตราการสัมผัสอัมพวาอากาศยานไร้คนขับอ่าวไทยอ่าวไทยตอนในอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งอุทยานทางทะเลอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

  Interest

  การจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล, การจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง, การจัดการแนวปะการัง, การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2558 - ก.ค. 2562 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
  • ต.ค. 2557 - ก.ค. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ลำดับที่ 2 คณะประมง
  • ต.ค. 2553 - ต.ค. 2557 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแนวปะการัง
   • ห้อง - ชั้น 3 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   • ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม
   • ห้อง 5113 ชั้น 1 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   • ห้อง 5114 ชั้น 1 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   • ห้อง 5205 ชั้น 2 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   • ห้อง 5310 ชั้น 3 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   • ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพสัตว์น้ำ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 49 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 59 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 39 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 41 เรื่อง (เชิงวิชาการ 41 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Sewage impacts coral reefs at multiple levels of ecological organizationReopanichkul P., Schlacher T., Carter R., Worachananant S.2009Marine Pollution Bulletin
  58(9),pp. 1356-1362
  72
  2Managing the impacts of SCUBA divers on Thailand’s coral ReefsWorachananant S., Carter R., Hockings M., Reopanichkul P.2008Journal of Sustainable Tourism
  16(6),pp. 645-663
  68
  3Wastewater discharge degrades coastal waters and reef communities in southern ThailandReopanichkul P., Carter R., Worachananant S., Crossland C.2010Marine Environmental Research
  69(5),pp. 287-296
  40
  4Presence and characterization of microplastics in coastal fish around the eastern coast of ThailandPhaksopa J., Sukhsangchan R., Keawsang R., Tanapivattanakul K., Thamrongnawasawat T., Worachananant S., Sreesamran P.2021Sustainability (Switzerland)
  13(23)
  20
  5Suspended microplastics during a tidal cycle in sea-surface waters around Chao Phraya River mouth, ThailandSukhsangchan R., Keawsang R., Worachananant S., Thamrongnawasawat T., Phaksopa J.2020ScienceAsia
  46(6),pp. 724-733
  14
  6Impacts of the 2004 tsunami on Surin Marine National Park, ThailandWorachananant S., Carter R., Hockings M.2007Coastal Management
  35(2-3),pp. 399-412
  10
  7Assessment of Microplastics in Green Mussel (Perna viridis) and Surrounding Environments around Sri Racha Bay, ThailandPhaksopa J., Sukhsangchan R., Keawsang R., Tanapivattanakul K., Asvakittimakul B., Thamrongnawasawat T., Worachananant S.2023Sustainability (Switzerland)
  15(1)
  7
  8Effect of cultured artemia on growth and survival of juvenile hippocampus barbouriWung L.Y., Wung L.Y., Christianus A., Zakaria M.H., Min C.C., Worachananant S.2020Journal of Fisheries and Environment
  44(1),pp. 40-49
  3
  9Estimation of live food consumption for Hippocampus barbouri and Hippocampus kudaLen Y.W., Len Y.W., Christianus A., Worachananant S., Muta H.Z., Chong C.M.2020Journal of Survey in Fisheries Sciences
  7(1),pp. 43-54
  3
  10Marine tourism predicament in Andaman sea from declining biotic and water qualityWorachananant P., Worachananant S., Carter R.W.2020Journal of Fisheries and Environment
  44(3),pp. 55-65
  3
  11Microplastics in the Inshore and Offshore Surface Water in the Andaman SeaCherdsukjai P., Sangmanee C., Worachananant S., Phaksopa J.2022Water, Air, and Soil Pollution
  233(12)
  2