Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • Ph.D.(Marine Environmental Management and Sustainable use), University of the Sunshine Coast, ออสเตรเลีย, 2552

  Expertise Cloud

  Amplitude errorsAndaman seaBoiler circulationCirculationCoastal engineeringcoastal environmentcoralcoral reefDiversityFireflyfishGulf of ThailandHarmonic analysisHighly accurateMangrove forestNutrientsOcean currentsPattayaPhase differencePhi Phi IslandsPhrathongSCUBA DivingSirikit damspecies diversityStrong currentsTidal circulationTideTidesWater levelsWater qualitywreckกระบี่การดำน้ำลึกการท่องเที่ยวกิจกรรมดำน้ำเขื่อนสิริกิติ์ความหลากชนิดความหลากหลายคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลจังหวัดระยองชนิดพันธุ์ต่างถิ่นฐานข้อมูลดัชนีดำน้ำดินตะกอนทรัพยากรทางทะเลทะเลสาบสงขลาเทคโนโลยีแท่นผลิตปิโตรเลียมน้ำทิ้งน้ำมันรั่วน้ำอับเฉาน้ำอับเฉาเรือเดินทะเลนิเวศแนวปะการังแนวปะการังเกาะล้านบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดบลูคาร์บอนประชาคมปลาปลาปลาแนวปะการังปะการังปะการัง ฟอกขาว ผลกระทบปะการังเทียมปะการังเทียม คุณภาพน้ำ ปลาปะการังวัยอ่อนป่าชายเลนผลกระทบผลกระทบของการท่องเที่ยวแผนการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พฤติกรรมพัทยาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลแพร่กระจายภาพถ่ายดาวเทียมมาตรการคุ้มครองพื้นที่ไมโครบับเบิลระยองเรือจมเรือจมมัตโพนเรือพระทองโลหะหนักศักยภาพ well head platformsศักยภาพเชิงนิเวศศักยภาพพื้นที่สถานภาพปะการังสาหร่าย Sargussumสิ่งมีชีวิตหิ่งห้อยแหล่งดำน้ำแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นแหล่งท่องเที่ยวอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการน้ำอับเฉาเรือและตะกอนอย่างยั่งยืนอัตราการตกตะกอนอัลตราไวโอเลตอากาศยานไร้คนขับอ่าวไทย

  Interest

  การวิจัยในแนวประการัง ปลาและสิ่งมีชีวิตในแนวประการัง, คุณภาพน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสื่อสารองค์กร คณะสิ่งแวดล้อม
  • ส.ค. 2566 - ก.ย. 2566 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ต.ค. 2562 - ส.ค. 2566 หัวหน้าภาควิชา คณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ต.ค. 2558 - ก.ย. 2562 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 60.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแนวปะการัง
   • ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม
   • ห้อง 5113 ชั้น 1 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   • ห้อง 5114 ชั้น 1 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 47 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 26 เรื่อง (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Sewage impacts coral reefs at multiple levels of ecological organizationReopanichkul P., Schlacher T., Carter R., Worachananant S.2009Marine Pollution Bulletin
  58(9),pp. 1356-1362
  70
  2Managing the impacts of SCUBA divers on Thailand’s coral ReefsWorachananant S., Carter R., Hockings M., Reopanichkul P.2008Journal of Sustainable Tourism
  16(6),pp. 645-663
  66
  3Wastewater discharge degrades coastal waters and reef communities in southern ThailandReopanichkul P., Carter R., Worachananant S., Crossland C.2010Marine Environmental Research
  69(5),pp. 287-296
  39
  4Marine tourism predicament in Andaman sea from declining biotic and water qualityWorachananant P., Worachananant S., Carter R.W.2020Journal of Fisheries and Environment
  44(3),pp. 55-65
  3
  5Greenhouse gas emissions from soil and water surface in different mangrove establishments and management in Ranong Biosphere Reserve, ThailandKitpakornsanti K., Kitpakornsanti K., Pengthamkeerati P., Limsakul A., Worachananant P., Diloksumpun S.2022Regional Studies in Marine Science
  56
  3
  6Marine litter observed by tidal circulation at Phi Phi Islands, Andaman SeaJunlah R., Worachananant P., Vannarat S.2014Advanced Materials Research
  931-932,pp. 733-737
  1
  7Soil Nitrogen Stock of Primary and Restored Mangrove Forests in Ranong Biosphere Reserve, ThailandKitpakornsanti K., Kitpakornsanti K., Pengthamkeerati P., Worachananant P., Limsakul A.2022Journal of Fisheries and Environment
  46(3),pp. 108-118
  0