Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Behavior of Aquatic Animals: ink16S rRNA geneabandonedAgriculturealternative materialAmphioctopus aeginaand community understandingANDAMAN SEAantifatugueantioxidantAomoriaquatic animal larvaeaquatic animal procuction Sustainable agargonautArgonautaArgonauta hiansAspects biologyBeak characteristicsbehaviorBehavior and Life History of Cephalopod Bigfin reef squidboxBrachyuraCentral Region [Thailand]cephalopodCEPHALOPODACephalopod-Morphology-Paralarvae-Thai watersCephalopodsCnidariancommercial bivalvescoral bleachingCoral reefcrude oilCuttlefishcytochrome c oxidase subunit I geneDistributionDotilla intermediaDotilla wichmannieastern Gulf of ThailandEfficiencyElementembryonic developmentEndangered marine speciesendangered speciesEnrichment statusevolutionexercise performanceexternal morphologyFeeding behaviourFeeding trench patternFIRST RECORDfishingfishing gearFishing Technology floating barrelgeographical variationghost fishingGreen economyGulf of ThailandHard structurehistology็HolothruoideaIdiosepiusimmunocytochemistryImpactInkJapanjellyKung Kraben BayLED lampLife Cycle Assessment (LCA)Life cycle inventoryLife Cycle Inventory (LCI)longlineM.V.SEAFDEC 2ManpowerMarbled octopusnational databasesOctopusSepioteuthis lessonianasoldier crabspecies and distributionstomach contentsการผลิตสัตว์น้ำเกษตรยั่งยืนเกษตรศาสตร์เกาะสมุยเกาะเสม็ดความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ำหนักความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตคุณภาพน้ำเครื่องมือประมงที่ขาดการควบคุมเครื่องมือประมงที่สูญหายน้ำหมึกปลาหมึกพฤติกรรมเศรษฐกิจสีเขียวหมึกสายอ่าวไทย

  Interest

  Behavior of Aquatic Animals, Fishing Technology , Cephalopod, Behavior and Life History of Cephalopod

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2562 - ส.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ผู้รักษาการแทน) คณะประมง
  • มิ.ย. 2560 - ก.ค. 2560 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะประมง ภาควิชาชีววิทยาประมง
  • ก.ค. 2558 - ก.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะประมง
  • ต.ค. 2553 - ก.ค. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง MS5213 ชั้น 2 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   • ห้องห้องอาจารย์2 ชั้น 3 อาคาร1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 6 เรื่อง (Unknown 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Analysis of neurotransmitter distribution in brain development of benthic and pelagic octopod cephalopodsWollesen T., Sukhsangchan C., Seixas P., Nabhitabhata J., Wanninger A.2012Journal of Morphology
  273(7),pp. 776-790
  23
  2Embryonic development of muddy paper nautilus, Argonauta hians Lightfoot, 1786, from Andaman Sea, ThailandSukhsangchan C., Nabhitabhat J.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(3),pp. 531-538
  12
  3Catch composition and estimated economic impacts of ghost-fishing squid traps near Suan Son Beach, Rayong province, ThailandSukhsangchan C., Phuynoi S., Monthum Y., Whanpetch N., Kulanujaree N.2020ScienceAsia
  46(1),pp. 87-92
  8
  4Distribution, biology, and stomach contents of paper nautilus (Argonauta hians) in the Andaman SeaSukhsangchan C., Meksumpun S., Nabhitabhata J., Segawa S.2009ScienceAsia
  35(4),pp. 315-319
  5
  5First record of Two pelagic octopods, Argonauta Argo and Tremoctopus violaceus cf. gracilis from the Andaman Sea, ThailandNabhitabhata J., Sukhsangchan C., Wongkamhaeng K.2009Vie et Milieu
  59(1),pp. 39-45
  4
  6Morphological characteristics of paralarvae of cephalopods found in Thai watersSukhsangchan C., Sunthornket P., Phuynoi S.2017Marine Biodiversity
  47(3),pp. 639-645
  3
  7Embryonic development and external morphology of Amphioctopus aegina (Gray, 1849) (Cephalopoda: Octopodidae) in ThailandPrasopsook P., Sukhsangchan C., Whanphetch N.2022ScienceAsia
  48(4),pp. 393-398
  2
  8First captured record of a mimic octopus (Thaumoctopus mimicus) in ThailandSukhsangchan C., Kaewchaichalearnkit C.2013Phuket Marine Biological Center Research Bulletin
  72,pp. 55-59
  2
  9Morphological characteristics and relationships between beak dimensions and length of marbled octopus amphioctopus aegina (Gray, 1849)Phuynoi S., Sukhsangchan C., Prasopsook P.2021Journal of Fisheries and Environment
  45(1),pp. 35-45
  1
  10Toxicity of water soluble fraction of crude oil on morphology and behavior of soldier crabs Dotilla wichmanni de Man, 1892Phukaokaew S., Sukhsangchan C.2019Phuket Marine Biological Center Research Bulletin
  76,pp. 63-70
  1
  11Feeding behaviour and feeding trench patterns of soldier crab (Dotilla intermedia De Man, 1888)Phukaokaew S., Sukhsangchan C., Monthum Y., Jutagate T.2021Maejo International Journal of Science and Technology
  15(3),pp. 293-301
  0
  12Phylogenetic and morphological characteristics of Sepioteuthis lessoniana (Cephalopoda: Loliginidae) in the South China Sea and Andaman SeaPoungthong I., Poungthong I., Sukhsangchan C., Zheng X.D.2023ScienceAsia
  49(2),pp. 232-239
  0
  13Cephalopod beaks from the stomachs of Indo-Pacific finless porpoises (Neophocaena phocaenoides) and a green turtle (Chelonia mydas) stranded in the Gulf of ThailandSukhsangchan C., Chantra R., Thongsukdee S., Phuynoi S., Prasobsook P., Phungthong I., Kongmephol P., Kulanujaree N.2023Marine Biodiversity
  53(3)
  0
  14Morphological Variation and New Description of the Subcutaneous Gland of Sepiella inermis (Van Hasselt, 1835) in Thai WatersPhuynoi S., Phuynoi S., Sukhsangchan C., Xu R., Zheng X.2024Diversity
  16(3)
  0
  15Determination of selected parameters regarding reproductive biology of sand bubbler crab (Dotilla intermedia De Man, 1888) in Laem Son National Park, Prapas Beach, ThailandPhukaokaew S., Sukhsangchan C., Monthum Y., Jutagate T.2021Agriculture and Natural Resources
  55(1),pp. 131-138
  0
  16Laboratory observations on the effects of three marking and tagging techniques on the survival, growth and behavior of Bigfin Reef Squid (Sepioteuthis lessoniana Ferussac in lesson, 1831)Vichaidist T., Sukhsangchan C.2018Phuket Marine Biological Center Research Bulletin
  75,pp. 19-26
  0