Person Image

  Education

  • Dr.Scient(Marine Biotechnology), University of Tromso, นอร์เวย์, 2541
  • วท.ม.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2529

  Expertise Cloud

  accuracy assessmentantifoulingBacteriaBlue swimming crabCarotenoidschemical defenseCrab trapCultureDerris trifoliateDigestive enzymesDiscardEscape ventFillet yieldfish hemoglobinFish oilFishery resources managementFT-IR spectroscopyGBLUPGEBVgel filtrationGene ExpressionGenetic correlationGenetic diversitygenetic markergenomicsGhost fishinggrowthgrowth rateGuillardโ€™s f/2 mediumGWASHaliotis asininaharvestingHeavy MetalhemocytehemolymphHemolymph proteinHERITABILITIESHeritabilityhigh density Moina culture system็HolothruoideaHSP70humpback grouperichthyotoxicityIn vitro digestibilityIsochrysisISSRKlongwan coastalL.large cast-netlarval culturelarvicidalLC-MS/MSLectinlipopolysaccharide-peptidoglycanLiptopenaeus vannameiLumnitzera racemosalunar cyclesmacroalgaeMarine extractsMarine shrimpMechanismMicrosatellite diversityMICROSATELLITESMoinaMOLLUSC CULTUREMorphological defenseMosquito larvicidemosquito vectorsmouse modelmud crabMultidrug resistanceNannochlopsisNile tilapiaperciformphototrophic purple non-sulfur bacteriaPortunus pelagicusPrediction accuracyRhodopseudomonas palustrisRhodopseudomonas sp.SALINITYsea fanseagrassSeaweedsoft coralsurvivalthe upper Gulf of ThailandVibrio speciesความเค็มแคโรทีนอยปลากะพงแดงปูม้าระบบผู้เชี่ยวชาญสารกำจัดลูกน้ำยุงสารต้านมาลาเรียสารสกัดจากสิ่งมีชีวิตในทะเลสาหร่ายทะเลหญ้าทะเลหอยลายเห็ดทะเลอ่าวไทยตอนบน

  Interest

  เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล, เลคตินจากสิ่งที่มีชีวิตในทะเล, ระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง, ชีวผลิตภัณฑ์จากทะเล

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการภูมิภาคอันดามัน จ.กระบี่ (ผู้รักษาการแทน) ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
  • ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน คณบดี คณะประมง
  • ต.ค. 2566 - พ.ย. 2566 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะประมง ภาควิชาการจัดการประมง
  • พ.ค. 2566 - ต.ค. 2566 หัวหน้าศูนย์ (ผู้รักษาการแทน) คณะประมง ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ
  • ก.ย. 2562 - ต.ค. 2562 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะประมง ภาควิชาการจัดการประมง
  • พ.ค. 2558 - ก.ค. 2558 หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาประมง(รักษาราชการแทน) คณะประมง
  • เม.ย. 2558 - พ.ค. 2558 หัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(รักษาราชการแทน) คณะประมง
  • ก.ค. 2554 - ก.ย. 2554 หัวหน้าภาควิชาการจัดการประมง(รักษาราชการแทน) คณะประมง
  • มิ.ย. 2553 - ส.ค. 2553 หัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(รักษาราชการแทน) คณะประมง
  • ก.ค. 2550 - ก.ค. 2558 คณบดี คณะประมง
  • มี.ค. 2548 - ธ.ค. 2548 เลขานุการ(รักษาการ) คณะประมง
  • ก.ค. 2546 - ก.ค. 2550 รองคณบดีฝ่ายศูนย์และสถานีวิจัย คณะประมง
  • ต.ค. 2544 - ก.ย. 2546 หัวหน้าสถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง
  • ต.ค. 2542 - ก.ย. 2544 หัวหน้าสถานีวิจัยประมงศรีราชา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ย. 2542 - ส.ค. 2544 ผู้ช่วยหัวหน้าสถานี สถานีวิจัยประมงศรีราชา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 57 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Sialic acid-binding lectin with antibacterial activity from the horse mussel: Further characterization and immunolocalizationTunkijjanukij S., Olafsen J.1998Developmental and Comparative Immunology
  22(2),pp. 139-150
  98
  2Exocytosis and proteomic analysis of the vesicle content of granular hemocytes from a crayfishSricharoen S., Sricharoen S., Jeong J.K., Tunkijjanukij S., Söderhäll I.2005Developmental and Comparative Immunology
  29(12),pp. 1017-1031
  83
  3Use of escape vents to improve size and species selectivity of collapsible pot for blue swimming crab Portunus pelagicus in ThailandBoutson A., Mahasawasde C., Mahasawasde S., Tunkijjanukij S., Arimoto T.2009Fisheries Science
  75(1),pp. 25-33
  46
  4A heterogeneous sialic acid,binding lectin with affinity for bacterial LPS from horse mussel (Modiolus modiolus) hemolymphTunkijjanukij S., Mikkelsen H.V., Olafsen J.A.1997Comparative Biochemistry and Physiology - B Biochemistry and Molecular Biology
  117(2),pp. 273-286
  35
  5Sialic acid in hemolymph and affinity purified lectins from two marine bivalvesTunkijjanukij S., Giæver H., Chin C.C.Q., Olafsen J.A.1998Comparative Biochemistry and Physiology - B Biochemistry and Molecular Biology
  119(4),pp. 705-713
  27
  6Growth and nutrients analysis in marine macroalgaeSetthamongkol P., Tunkijjanukij S., Satapornvanit K., Salaenoi J.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(2),pp. 211-218
  23
  7Spatial and Temporal Genetic Variation of Green Mussel, Perna viridis in the Gulf of Thailand and Implication for AquaculturePrakoon W., Tunkijjanukij S., Nguyen T., Na-Nakorn U.2010Marine Biotechnology
  12(5),pp. 506-515
  21
  8Growth performance and genetic diversity in four strains of Asian sea bass, Lates calcarifer (Bloch, 1790) cultivated in ThailandJoerakate W., Yenmak S., Senanan W., Tunkijjanukij S., Koonawootrittriron S., Poompuang S.2018Agriculture and Natural Resources
  52(1),pp. 93-98
  19
  9Effect of calcination temperature on structure and characteristics of calcium oxide powder derived from marine shell wasteSuwannasingha N., Suwannasingha N., Kantavong A., Tunkijjanukij S., Aenglong C., Liu H.B., Klaypradit W.2022Journal of Saudi Chemical Society
  26(2)
  19
  10Salinity-dependent pharmacokinetics of florfenicol in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and its implication in optimal dosing regimenRairat T., Thongpiam W., Hsieh C., Liu Y., Tunkijjanukij S., Chou C.2020Aquaculture
  519
  14
  11Spatial genetic structure of the surf clam Paphia undulata in ThailandDonrung P., Tunkijjanukij S., Jarayabhand P., Poompuang S.2011Zoological Studies
  50(2),pp. 211-219
  10
  12Genetic parameters for growth and fillet traits in Asian seabass (Lates calcarifer, Bloch 1790) population from ThailandPattarapanyawong N., Sukhavachana S., Senanan W., Srithong C., Joerakate W., Tunkijjanukij S., Poompuang S.2021Aquaculture
  539
  10
  13Multiple-trait genomic prediction of harvest and fillet traits in Asian seabass (Lates calcarifer, Bloch 1790)Sukhavachana S., Senanan W., Pattarapanyawong N., Srithong C., Joerakate W., Tunkijjanukij S., Poompuang S.2021Aquaculture
  544
  8
  14Comparison of ghost fishing impacts on collapsible crab trap between conventional and escape vents trap in Si Racha Bay, Chon Buri provincePutsa S., Boutson A., Tunkijjanukij S.2016Agriculture and Natural Resources
  50(2),pp. 125-132
  6
  15Growth and survival of abalone, Haliotis asinina linnaeus 1758, reared in suspended plastic cagesMinh N., Minh N., Petpiroon S., Jarayabhand P., Meksumpun S., Tunkijjanukij S.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(4),pp. 621-630
  6
  16Bottom soil characteristics, survival and production of shrimp in low-salinity, inland ponds in Alabama and Florida (USA)Chumnanka N., Boyd C.E., Viriyatum R., Tunkijjanukij S.2015Journal of Soils and Sediments
  15(3),pp. 671-682
  5
  17Improving genomic prediction accuracy for harvest traits in Asian seabass (Lates calcarifer, Bloch 1790) via marker selectionSukhavachana S., Senanan W., Tunkijjanukij S., Poompuang S.2022Aquaculture
  550
  5
  18Population Biology, Reproductive Biology, Fisheries, and Future Perspective to Develop Three-Spot Swimming Crab Portunus sanguinolentus as New Aquaculture Candidate: A ReviewWaiho K., Waiho K., Waiho K., Rozaimi R., Poompuang S., Tunkijjanukij S., Shu-Chien A.C., Wang Y., Ikhwanuddin M., Ikhwanuddin M., Sukhavachana S., Fazhan H., Fazhan H.2022Journal of Fisheries and Environment
  46(2),pp. 116-135
  3
  19Characterization of antibacterial protein from hemolymph of oyster Crassostrea belcheriNuchchanart W., Poompuang S., Poompuang S., Tunkijjanukij S., Tunkijjanukij S., Nakasathien S.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(1),pp. 169-179
  3
  20Carotenoid production at various salinities in bacterium Rhodopseudomonas palustrisReaksputi R., Boonprab K., Tunkijjanukij S., Salaenoi J.2019Agriculture and Natural Resources
  53(5),pp. 500-505
  2
  21Differential protein expression in haemolymph of first-stage red sternum mud crabs (Scylla serrata)Srimeetian P., Srimeetian P., Tunkijjanukij S.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
  46(3),pp. 401-407
  1
  22Antibacterial Activity and Preliminary Protein Profile of Rock Oyster (Saccostrea cuccullata) HemolymphChothonglang T., Phuynoi S., Tunkijjanukij S., Khantavong A., E-Kobon T., Salaenoi J.2023Journal of Fisheries and Environment
  47(1),pp. 53-62
  0
  23Genomic predictions for daily gain and fillet weight using correlated size and body area measurements in Asian seabass (Lates calarifer, Bloch 1790)Somsiam P., Sukhavachana S., Pattarapanyavong N., Tunkijjanukij S., Phuthaworn C., Poompuang S.2024Aquaculture
  591
  0
  24Biochemical properties of nile tilapia (Oreochromis niloticus) hemoglobinThongsarn K., Worawattanamateekul W., Tunkijjanukij S., Sribhen C., Choothesa A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 69-73
  0
  25Small-scale squid large cast-net fisheries during waxing and waning moon phases in the Klongwan Coastal Area, Prachuap Khiri Khan Province, ThailandArkronrat W., Boutson A., Tunkijjanukij S.2017Journal of Fisheries and Environment
  41(2),pp. 37-49
  0