Person Image

  Education

  • Ph.D.(Cell Biology), Ehime University
  • วท.ม.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย
  • วท.บ.(ชีวเคมี) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย

  Expertise Cloud

  ?-mangostin16S rDNA16S rDNA sequencingadhesion assayAgricultural wastesalpha-mangostinantibacterial activityAntifungal activityAntimicrobial activityAntimicrobial propertyAntioxidantantioxidant activityBacillusBacillus sp.BiochemistrybioinformaticBiological activityBiological controlCanineChemical compositionChemical composition Antioxidant activity Antibacterial activity Eucalyptus oil Principal component analysisCurcuminoidsDermatophytesDogdomestic pigdrinking water vending machinesEgg YolkEssential oilEucalyptus citriodora oilfusGamma polyglutamic acidHPLCHullhullsImmunoglobulin YJatropha curcas LJatropha curcas L.lactic acid bacteriaLactobacillusPhylogenetic analysisprobioticPseudomonas aeruginosaREIC/Dkk-3Rhizophora spp.rpoBSaccharomyces cerevisiaeSnackStaphylococcus intermediussweet and chili pepperTannintotal phenolic contentTPC bacteriaTumour suppressor geneUltrasound-assisted extractionultrasound-assisted solvent extractionwild boarการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์การนำส่งยาทางผิวหนังการประดิษฐ์การวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลชีพการสกัดด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิคการสกัดสมุนไพรคลื่นอัลตราโซนิคร่วมกับตัวทำละลายจุลชีววิทยาชีววิทยาประยุกต์และสัตวแพทยสาธารณสุขเชื้อราก่อโรคกลากแชมพูสุนัขน้ำมันกานพลูน้ำมันตะไคร้บ้านน้ำมันหอมระเหยน้ำมันหอมระเหยตะไคร้บ้านน้ำมันอบเชยบูรณาการสหวิทยาการแบคทีเรียก่อโรคใบกระท่อมไบโอฟิล์มไบโอฟิล์ม การดื้อยาปฏิชีวนะ การบำบัดทางชีวภาพเปลือกผลเปลือกมังคุดแผ่นแปะยามังคุดยาปฏิชีวนะราก่อโรคกลากฤทธิ์ต?านเชื้อราฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียฤทธิ์ต้านแบคทีเรียฤทธิ์ต้านไบโอฟิล์มฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ยังยั้งเชื้อราฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียลิกนินศิลปะชีวภาพสตีมสบู?ดําสัตว์เลี้ยงสารประกอบฟ?นอลิคสารสกัดหยาบ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เปลือกไม้โกงกางสิทธิบัตรแอลฟา-แมงโกสตินไฮโดรเจน

  Interest

  Biochemistry, Protein purification

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Molecular characterization of bifunctional hydroxymethyldihydropterin pyrophosphokinase-dihydropteroate synthase from Plasmodium falciparumKasekarn W., Sirawaraporn R., Chahomchuen T., Cowman A., Sirawaraporn W.2004Molecular and Biochemical Parasitology
  137(1),pp. 43-53
  26
  2Evidence for Avt6 as a vacuolar exporter of acidic amino acids in Saccharomyces cerevisiae cellsChahomchuen T., Hondo K., Ohsaki M., Sekito T., Kakinuma Y.2009Journal of General and Applied Microbiology
  55(6),pp. 409-417
  22
  3Chemical profile of leaf essential oils from four Eucalyptus species from Thailand and their biological activitiesChahomchuen T., Insuan O., Insuan W.2020Microchemical Journal
  158
  13
  4A simple and specific procedure to permeabilize the plasma membrane of schizosaccharomyces pombeChardwiriyapreecha S., Hondo K., Inada H., Chahomchuen T., Sekito T., Iwaki T., Kakinuma Y.2009Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
  73(9),pp. 2090-2095
  12
  5Tributyltin induces Yca1p-dependent cell death of yeast Saccharomyces cerevisiaeChahomchuen T., Akiyama K., Sekito T., Sugimoto N., Okabe M., Nishimoto S., Sugahara T., Kakinuma Y.2009Journal of Toxicological Sciences
  34(5),pp. 541-545
  11
  6Crystallization and preliminary crystallographic studies of dihydrofolate reductase-thymidylate synthase from Trypanosoma cruzi, the Chagas disease pathogenChitnumsub P., Yuvaniyama J., Chahomchuen T., Vilaivan T., Yuthavong Y.2009Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications
  65(11),pp. 1175-1178
  11
  7Molecular cloning and tumour suppressor function analysis of canine REIC/Dkk-3 in mammary gland tumoursOchiai K., Watanabe M., Azakami D., Michishita M., Yoshikawa Y., Udagawa C., Metheenukul P., Chahomchuen T., Aoki H., Kumon H., Morimatsu M., Omi T.2013Veterinary Journal
  197(3),pp. 769-775
  5
  8Chemical composition and antimicrobial activity of essential oil extracted from eucalyptus citriodora leafInsuan W., Chahomchuen T.2020Microbiology and Biotechnology Letters
  48(2),pp. 148-157
  4
  9Extraction of curcumin from turmeric by ultrasonic-assisted extraction, identification, and evaluation of the biological activityInsuan W., Hansupalak N., Chahomchuen T.2022Journal of HerbMed Pharmacology
  11(2),pp. 188-196
  2
  10A non-mitochondrial carboxylase, related to glutamate action is synthesized in the retina of the chick embryoSattayasai N., Sattayasai J., Daduang S., Chahomchuen T., Ketkaew S., Puchongkavarin H.2003Journal of Neuroimmunology
  141(1-2),pp. 104-111
  2