การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร ปี 2017

37

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

67

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

5

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152012 >>