Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย

  Expertise Cloud

  agar well diffusion methodanimal cellanimal experimentanimal modelanimal tissueAnimaliaAnimalsantibacterial activityantifungal activityantigen antibody reactionAntimicrobial activityAntimicrobial WasharticleAspergillus spp.bacterial mutationbacterial proteinBacterial Proteinsbacterial virulencebacterium mutantBioactive compoundsBiological assaysboraxchilicontrolled studyCricetinaeCurcuma stahlianthoidesdisk diffusion methodEscherichia coliFirmnessfresh-cut baby corngene insertiongene locusgene mutationhamsterHeme oxygenaseHemoglobinhistopathologyHumansImmunityinsecticide residuesInsertionalKaffir limeL. borgpeterseniiLeptospiraLeptospira interrogansLipL32Mushroommushroom extractsmushroomsMutagenesisnonhumannucleotide sequenceNutritional valueOryctolagus cuniculusPathogenesispriority journalprotein analysisprotein expressionProtein expression protein functionProximate compositionReverse vaccinologyserotypeSerovar HardjoSpecific heatswamp buffaloThermal conductivityThermal diffusivitytransposontransposon mutagenesisUV-CVaccineการล้างการอบเเห้งข้าวฮางงอกไข่ไก่ความปลอดภัยคุณค่าทางโภชนาการเชื้อซัลโมเนลลาซอสพริกเทคโนโลยีชีวภาพน้ำพริกปลาแบคทีเรียก่อโรคในอาหารไบโอจีนิกเอมีนปลาปลาส้มมะกรูดมะนาวฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสภาวะการเก็บรักษาสมุนไพรสะระแหน่สารฆ่าเชื้อสารต้านอนุมูลอิสระสารพฤกษเคมีสูตรที่เหมาะสมเห็ดป่าอะฟลาทอกซิน B1ฮีสตามีน

  Interest

  เทคโนโลยีชีวภาพ

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - พ.ค. 2564 รองหัวหน้าภาควิชา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องโถงอาคาร ชั้น โถงอาคาร อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
   • ห้องห้องปฏิบัติการทางเคมีขั้นสูง ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (79)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Genome-wide transposon mutagenesis in pathogenic leptospira speciesMurray G.L., Morel V., Cerqueira G.M., Cerqueira G.M., Croda J., Croda J., Srikram A., Henry R., Ko A.I., Ko A.I., Dellagostin O.A., Bulaeh D.M., Bulaeh D.M., Sermswan R.W., Sermswan R.W., Adler B., Adler B., Picardeau M., Picardeau M.2009Infection and Immunity
  77(2),pp. 810-816
  104
  2Flaa proteins in Leptospira interrogans are essential for motility and virulence but are not required for formation of the flagellum sheathLambert A., Lambert A., Picardeau M., Haake D.A., Haake D.A., Sermswan R.W., Srikram A., Srikram A., Adler B., Murray G.A.2012Infection and Immunity
  80(6),pp. 2019-2025
  97
  3Major surface protein LipL32 is not required for either acute or chronic infection with leptospira interrogansMurray G., Srikram A., Hoke D., Wunder E., Henry R., Lo M., Zhang K., Sermswan R., Ko A., Ko A., Adler B.2009Infection and Immunity
  77(3),pp. 952-958
  96
  4Mutations affecting Leptospira interrogans lipopolysaccharide attenuate virulenceMurray G., Srikram A., Srikram A., Henry R., Hartskeerl R., Sermswan R., Adler B.2010Molecular Microbiology
  78(3),pp. 701-709
  66
  5Leptospira interrogans requires heme oxygenase for disease pathogenesisMurray G., Srikram A., Henry R., Puapairoj A., Sermswan R., Adler B.2009Microbes and Infection
  11(2),pp. 311-314
  63
  6Cross-protective immunity against leptospirosis elicited by a live, attenuated lipopolysaccharide mutantSrikram A., Srikram A., Zhang K., Bartpho T., Lo M., Hoke D., Sermswan R., Adler B., Murray G.2011Journal of Infectious Diseases
  203(6),pp. 870-879
  55
  7Recombinant LipL32 and LigA from Leptospira are unable to stimulate protective immunity against leptospirosis in the hamster modelDeveson Lucas D., Deveson Lucas D., Cullen P., Lo M., Srikram A., Sermswan R., Adler B.2011Vaccine
  29(18),pp. 3413-3418
  46
  8Proximate compositions and bioactive compounds of edible wild and cultivated mushrooms from Northeast ThailandSrikram A., Supapvanich S.2016Agriculture and Natural Resources
  50(6),pp. 432-436
  44
  9Evaluation of 238 antigens of Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo for protection against kidney colonisationMurray G., Lo M., Bulach D., Srikram A., Srikram A., Seemann T., Quinsey N., Sermswan R., Allen A., Adler B.2013Vaccine
  31(3),pp. 495-499
  31
  10Use of a high-throughput screen to identify Leptospira mutants unable to colonize the carrier host or cause disease in the acute model of infectionMarcsisin R., Marcsisin R., Bartpho T., Bulach D., Srikram A., Sermswan R., Adler B., Murray G.2013Journal of Medical Microbiology
  62(PART10),pp. 1601-1608
  31
  11Leptospiral LruA is required for virulence and modulates an interaction with mammalian apolipoprotein AIZhang K., Murray G., Seemann T., Srikram A., Srikram A., Bartpho T., Sermswan R., Adler B., Hoke D.2013Infection and Immunity
  81(10),pp. 3872-3879
  21
  12Use of luminescent Leptospira interrogans for enumeration in biological assaysMurray G., King A., Srikram A., Sermswan R., Adler B.2010Journal of Clinical Microbiology
  48(6),pp. 2037-2042
  12
  13Serological survey of leptospirosis in thai swamp buffalo (bubalus bubalis) in Sakon Nakhon Province, ThailandWongpanit K., Suwanacharoen D., Srikram A.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(5),pp. 736-741
  8
  14Analyses of vaccination protocols for Leptospira interrogans serovar Autumnalis in hamstersSrikram A., Wongratanacheewin S., Puapairoj A., Wuthiekanun V., Sermswan R.W.2008American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
  79(5),pp. 779-786
  8