ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

...annealingAnti-inflammationantimicrobial activityAntimicrobialsAntioxidantantioxidantsbanana flourBeefbioactive compoundsByproductCarbonated beverageCassavachitosanClostridium perfringensCoconutconcentrated juicedryingElectrical conductivityemulsionencapsulationevaporationextractionFluidized bed dryerFoodfood compositionfreezingFrozen foodGelatinGreen teaheterocyclic aminesHydrolysatejuicelecithinListeria monocytogenesMangoMicrostructureMolecular weightmultilayermultiple emulsionmungbeanObesityOhmic heatingPasteurizationpineapplepregelatinizationProcessingproteinqualityretrogradationRheologyriceRice noodleRice starchseed dryingshelf lifeSpray dryingstarchstructuresyneresisTamarindtexturetuna oilUHTVoluntary exerciseกระบวนการกระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวกาบาการแช่เยือกแข็งการทำแห้งการหมักการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคการอบแห้งข้าวข้าวกล้องข้าวกล้องงอกคลื่นเสียงความถี่สูงจิงจูฉ่ายจุลินทรีย์ถั่วเขียวเนื้อไก่เนื้อสัมผัสแป้งแป้งข้าวโปรตีนโปรตีนรำข้าวเข้มข้นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พอลิฟีนอลออกซิเดสโพลีแซคคาไรด์มะพร้าวไมโครเวฟรำข้าวรำข้าว (rice bran)สตาร์ชสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารให้กลิ่นอายุการเก็บรักษาอาหาร

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fagimbt@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5041

ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: faginfl@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5098


Persons (ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 28 คน (รองศาสตราจารย์ 9 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 คน, อาจารย์ 2 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 141 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 114 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 20 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 49 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 218 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 193 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 51 โครงการ)
 • ทุนนอก 297 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 247 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 75 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1198 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 535 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 663 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 49 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 46 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 473 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 404 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 55 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 94 รางวัล (เกียรติบัตร 42 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 30 รางวัล, ประชุมวิชาการ 22 รางวัล)