ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

...AnnealingAntimicrobial activityantioxidantbanana flourbioactive compoundsbyproductchitosanClostridium perfringensCoconutconcentrated juicedryingElectrical conductivityemulsionencapsulationevaporationextractionfoodfood compositionFood SafetyfreezingFrozen foodGelatinGreen teaheterocyclic aminesHydrolysatejuicelecithinListeria monocytogenesMangoMicrostructureMolecular weightmultilayermultiple emulsionMungbeanmycotoxinObesityOhmic heatingPasteurizationpineapplepregelatinizationProcessingproteinqualityretrogradationrheologyriceRice noodlerice starchSalmonellaSeed dryingshelf lifestarchstructureSyneresisTamarindtextureTuna oilUHTVoluntary exerciseกระบวนการกระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวกาบาการแช่เยือกแข็งการทำแห้งการหมักการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคการอบแห้งข้าวข้าวกล้องข้าวกล้องงอกคลื่นเสียงความถี่สูงความปลอดภัยอาหารจิงจูฉ่ายจุลินทรีย์ถั่วเขียวเนื้อไก่เนื้อสัมผัสแป้งแป้งข้าวโปรตีนโปรตีนรำข้าวเข้มข้นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พอลิฟีนอลออกซิเดสโพลีแซคคาไรด์มะพร้าวไมโครเวฟรำข้าวรำข้าว (Rice bran)สตาร์ชสปอร์สมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารพิษเชื้อราสารให้กลิ่นอะฟลาทอกซินอายุการเก็บรักษาอาหารอุตสาหกรรมอาหาร

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fagimbt@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5041

ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: faginfl@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5098


Persons (ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 28 คน (รองศาสตราจารย์ 9 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 167 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 129 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 25 โครงการ, ผู้ประสานงาน 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 61 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 220 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 190 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 19 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ)
 • ทุนนอก 305 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 258 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 72 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1237 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 542 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 695 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 43 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 41 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 466 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 398 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 54 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 106 รางวัล (เกียรติบัตร 42 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 39 รางวัล, ประชุมวิชาการ 25 รางวัล)