ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

...antioxidantbanana flourbioactive compoundsByproductChitosanCoconutconcentrated juicedryingElectrical conductivityemulsionencapsulationextractionFoodfreezingFrozen foodGelatinGreen teaHydrolysatejuicelecithinListeria monocytogenesMicrostructureMicrowaveMolecular weightmultilayermultiple emulsionmungbeanObesityOhmic heatingPasteurizationPhysicochemical propertiespineapplepolysaccharidespregelatinizationProcessingproteinqualityretrogradationrheologyriceRice flourRice noodlerice starchSeed dryingshelf lifespray dryingstarchstructureSyneresistamarindtextureTuna oilUHTVoluntary exerciseกระบวนการกระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวกาบาการแข่งขันการแช่เยือกแข็งการทำแห้งการแปรรูปการหมักการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคการอบแห้งเกษตรข้าวข้าวกล้องข้าวกล้องงอกคลื่นเสียงความถี่สูงความปลอดภัยความปลอดภัยอาหารไคโตซานจิงจูฉ่ายจุลินทรีย์ถั่วเขียวนักวิจัยขั้นสูงเนื้อไก่เนื้อสัมผัสแป้งแป้งข้าวโปรตีนโปรตีนรำข้าวเข้มข้นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พร้อมรับประทานพอลิฟีนอลออกซิเดสโพลีแซคคาไรด์มะพร้าวไมโครเวฟรำข้าวรำข้าว (Rice bran)สตาร์ชสมบัติเชิงหน้าที่สมุนไพรสร้างความพร้อมสารต้านอนุมูลอิสระสารให้กลิ่นอายุการเก็บรักษาอาหาร

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: faginfl@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5098


Persons (ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 143 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 108 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 20 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 299 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 246 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 24 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 100 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 307 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 253 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 80 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1362 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 677 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 685 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 66 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 62 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 66 เรื่อง (Unknown 66 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 491 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 406 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 30 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 55 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 94 รางวัล (เกียรติบัตร 42 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 30 รางวัล, ประชุมวิชาการ 22 รางวัล)