Person Image

  Education

  • Ph.D.(Medical Biotechnology), Flinders University, ออสเตรเลีย, 2017
  • วท.ม. (Food Technology), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2008
  • วท.บ. (Biotechnology), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2006

  Expertise Cloud

  active packagingactivityadvanced materialAlzheimer's diseaseAmyloid betaBeneficial effectsBioactive ingredientsBiorefinery processes for extraction of high value bioactive compounds from natural productsDietary fibersDigestibilitydryingEffect of food ingredients on digestive system and gut healthemulsifying capacity and stabilityFiberfibrefood packagingFruitsFucoidanFunctional foodfunctional foodsGastrointestinalgut healthGut healthsGut microbiomeGut microbiotagut modelHealthHumanimmune modulationindicatorInflammatory bowel diseaseinflammatory bowel diseasesinhibition of Candida albicansLactococcus lactis KA-FF 1-4MacroalgaeMetabolitesmicrobiotaMicrobiotasmung bean seed coatNeuroprotectionnutraceuticalNutritional valuePhlorotanninpolyphenolspolysaccharidePrebioticProduction of functional food ingredients from algal biomass and agricultural productsProtective effectsproteinProtein extractionprotein extractsResponse surface methodologyseafoodseaweedShort-chain fatty acidsTropical fruitsTropicsUltrasound-assisted extractionUlva rigidaVancomycin-resistant enterococciWolffia globosaการทำแห้งการปรับเปลี่ยนสมดุลจุลินทรีย์การย่อยในระบบทางเดินอาหารการลดระดับไขมันกำลังคนคอเลสเตอรอลงานวิจัยขั้นแนวหน้าถั่วเขียวในลำไส้ปรับสมดุลภูมิคุ้มกันเปลือกถั่วเขียวโปรไบโอติกส์พรีไบโอติกส์พอลิแซ็กคาไรด์เมทริกซ์อาหารจากพืชโรคอ้วนวิทิซินห่อหุ้มวิธีเอนแคปซูเลชันส่วนผสมอาหารวิทิซินสารโภชนเภสัชสารสกัดพอลิแซคคาไรด์สาหร่ายสาหร่ายในประเทศไทยอาหารเพื่ออนาคตอุตสาหกรรมเกษตร

  Interest

  Effect of food ingredients on digestive system and gut health, Biorefinery processes for extraction of high value bioactive compounds from natural products, Production of functional food ingredients from algal biomass and agricultural products

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The development of seaweed-derived bioactive compounds for use as prebiotics and nutraceuticals using enzyme technologiesCharoensiddhi S., Charoensiddhi S., Conlon M.A., Franco C.M.M., Franco C.M.M., Zhang W., Zhang W.2017Trends in Food Science and Technology
  70,pp. 20-33
  81
  2Improved antioxidant activities of brown seaweed Ecklonia radiata extracts prepared by microwave-assisted enzymatic extractionCharoensiddhi S., Franco C., Su P., Zhang W.2015Journal of Applied Phycology
  27(5),pp. 2049-2058
  64
  3Impact of extraction processes on prebiotic potential of the brown seaweed Ecklonia radiata by in vitro human gut bacteria fermentationCharoensiddhi S., Conlon M.A., Vuaran M.S., Franco C.M.M., Zhang W.2016Journal of Functional Foods
  24,pp. 221-230
  61
  4Bioactive compounds and volatile compounds of Thai bael fruit (Aegle marmelos (L.) Correa) as a valuable source for functional food ingredientsCharoensiddhi S., Anprung P.2008International Food Research Journal
  15(3),pp. 287-295
  50
  5Enzyme-assisted extraction of carbohydrates from the brown alga Ecklonia radiata: Effect of enzyme type, pH and buffer on sugar yield and molecular weight profilesCharoensiddhi S., Lorbeer A.J., Lahnstein J., Bulone V., Franco C.M.M., Zhang W.2016Process Biochemistry
  51(10),pp. 1503-1510
  47
  6Polysaccharide and phlorotannin-enriched extracts of the brown seaweed Ecklonia radiata influence human gut microbiota and fermentation in vitroCharoensiddhi S., Conlon M.A., Vuaran M.S., Franco C.M.M., Zhang W.2017Journal of Applied Phycology
  29(5),pp. 2407-2416
  35
  7Sequential extraction and characterization of fucoidans and alginates from Ecklonia radiata, Macrocystis pyrifera, Durvillaea potatorum, and Seirococcus axillarisLorbeer A.J., Charoensiddhi S., Lahnstein J., Lars C., Franco C.M.M., Bulone V., Zhang W.2017Journal of Applied Phycology
  29(3),pp. 1515-1526
  30
  8Process and economic feasibility for the production of functional food from the brown alga Ecklonia radiataCharoensiddhi S., Charoensiddhi S., Lorbeer A.J., Lorbeer A.J., Franco C.M.M., Franco C.M.M., Su P., Su P., Conlon M.A., Zhang W., Zhang W.2018Algal Research
  29,pp. 80-91
  24
  9Seaweed and seaweed-derived metabolites as prebioticsCharoensiddhi S., Abraham R.E., Su P., Zhang W.2020Advances in Food and Nutrition Research
  91,pp. 97-156
  20
  10Gut health benefits of brown seaweed Ecklonia radiata and its polysaccharides demonstrated in vivo in a rat modelCharoensiddhi S., Charoensiddhi S., Conlon M.A., Methacanon P., Franco C.M.M., Franco C.M.M., Su P., Su P., Zhang W., Zhang W.2017Journal of Functional Foods
  37,pp. 676-684
  20
  11Impact of Ecklonia radiata extracts on the neuroprotective activities against amyloid beta (Aβ1-42) toxicity and aggregationAlghazwi M., Alghazwi M., Alghazwi M., Charoensiddhi S., Charoensiddhi S., Charoensiddhi S., Smid S., Zhang W., Zhang W.2020Journal of Functional Foods
  68
  15
  12Characterization of bael fruit (Aegle marmelos [L.] correa) hydrolysate as affected by enzyme treatmentCharoensiddhi S., Anprung P.2010Journal of Food Biochemistry
  34(6),pp. 1249-1267
  14
  13Lactococcus lactis KA-FF 1-4 reduces vancomycin-resistant enterococci and impacts the human gut microbiomePlupjeen S.n., Chawjiraphan W., Charoensiddhi S., Nitisinprasert S., Nakphaichit M.20203 Biotech
  10(7)
  7
  14Gut Microbiota Modulation, Anti-Diabetic and Anti-Inflammatory Properties of Polyphenol Extract from Mung Bean Seed Coat (Vigna radiata L.)Charoensiddhi S., Chanput W.P., Sae-Tan S.2022Nutrients
  14(11)
  7
  15Potential of green seaweed Ulva rigida in Thailand for healthy snacksThunyawanichnondh J., Suebsiri N., Leartamonchaikul S., Pimolsri W., Jittanit W., Charoensiddhi S.2020Journal of Fisheries and Environment
  44(1),pp. 29-39
  6
  16Polymeric Packaging Applications for Seafood Products: Packaging-Deterioration Relevance, Technology and TrendsLaorenza Y., Chonhenchob V., Bumbudsanpharoke N., Jittanit W., Sae-tan S., Rachtanapun C., Chanput W.P., Charoensiddhi S., Srisa A., Promhuad K., Wongphan P., Harnkarnsujarit N.2022Polymers
  14(18)
  6
  17Antimicrobial and Functional Properties of Duckweed (Wolffia globosa) Protein and Peptide Extracts Prepared by Ultrasound-Assisted ExtractionDuangjarus N., Chaiworapuek W., Rachtanapun C., Ritthiruangdej P., Charoensiddhi S.2022Foods
  11(15)
  4
  18A review on the gastrointestinal protective effects of tropical fruit polyphenolsJiang Q., Jiang Q., Charoensiddhi S., Xue X., Sun B., Liu Y., El-Seedi H.R., El-Seedi H.R., Wang K.2022Critical Reviews in Food Science and Nutrition
  2
  19Gut microbiome modulation and gastrointestinal digestibility in vitro of polysaccharide-enriched extracts and seaweeds from Ulva rigida and Gracilaria fisheriCharoensiddhi S., Conlon M., Methacanon P., Thayanukul P., Hongsprabhas P., Hongsprabhas P., Zhang W.2022Journal of Functional Foods
  96
  1
  20Influence of Extraction Methods on the Chemical Composition and Antioxidant Activity of Polysaccharide Extracts from Discarded Sea Grape (Caulerpa lentillifera)Honwichit O., Ruengsaengrob P., Buathongjan C., Charoensiddhi S.2022Journal of Fisheries and Environment
  46(1),pp. 169-179
  0
  21Microbiome analysis of thai traditional fermented soybeans reveals short-chain fatty acid-associated bacterial taxaWongsurawat T., Wongsurawat T., Sutheeworapong S., Jenjaroenpun P., Jenjaroenpun P., Charoensiddhi S., Khoiri A.N., Topanurak S., Sutthikornchai C., Jintaridth P.2023Scientific Reports
  13(1)
  0