Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Technology, Agrobiotechnology, Nutrition and Health Sciences), Wageningen University, Netherlands, 2555
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  Anti-inflammationanti-inflammatory activityAntioxidative assayAnti-oxidative assayAntioxidative peptideAntioxidative propertiesBarley hordeinBIOPEPBlack gramCaco-2 cellsCasein allergenCoconutcocultivationcold-pressed rice bran oilColitisConcanavalin Acontrolled releaseCorrelationfermentationFlavonoidFoodHealthmacrophageMetabolite profilingmicrobial qualitymilk allergenicityProteinProtein hydrolysatepumpkinRiceRice bran proteinrice flourSample presentationSequence principal component similarity(SPCS)Soyแก่นตะวันขนมขบเคี้ยวขนมขบเคี้ยวแบบกรอบพองขนมปังข้าวข้าวเก่าค่าดัชนีไกลซีมิคคุกกี้คุณค่าทางโภชนาการเครื่องสกัดด้วยของเหลวงานวิจัยขั้นแนวหน้าจิ้งหรีดจุลชีพในลำไส้เซลล์เพาะเลี้ยงนวัตกรรมน้ำเชื่อมน้ำมันข้าวกล้องน้ำมันรำข้าวบีบเย็นแป้งข้าวฟ่างดำแป้งข้าวสินเหล็กแป้งมันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลังทนย่อยโปรตีนรำข้าวโปรตีนไฮโดรไลเซทผลผลิตร่วมพรีไบโอติก โพรไบโอติกฟลาโวนอยด์ไฟเบอร์สูงภูมิคุ้มกันโภชนพันธุศาสตร์โภชนเภสัชโภชนาการมาตรฐานการผลิตเมแทบอลิกซินโดรมโมเลกุลไมโครไบโอต้าใยอาหารระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันโรคเบาหวานสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์สตาร์ชมันสำปะหลังสมดุลภูมิคุ้มกันสมบัติเชิงฟังก์ชั่นสมบัติทางเคมีกายภาพส่วนผสมอาหารจากจิ้งหรีดสายพันธุ์เม่าสารต้านการอักเสบสาหร่ายทะเลสาหร่ายอินทรีย์แหล่งของโปรตีนองค์ประกอบทางเคมีออกซิเดชันอาหารไกลซีมิคต่ำอาหารไขมันต่ำอาหารเพื่ออนาคตอาหารฟังก์ชันอาหารไฟเบอร์สูงอาหารสุขภาพอาหารแห่งอนาคตอินูลินอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมอาหารเอนไซม์โปรติเอส

  Interest

  การปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันด้วยอาหาร, โภชนพันธุศาสตร์, เซลล์เพาะเลี้ยง

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
   • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (108)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1THP-1 cell line: An in vitro cell model for immune modulation approachChanput W., Mes J., Wichers H.2014International Immunopharmacology
   23(1),pp. 37-45
   338
   2Transcription profiles of LPS-stimulated THP-1 monocytes and macrophages: A tool to study inflammation modulating effects of food-derived compoundsChanput W., Chanput W., Mes J., Vreeburg R., Savelkoul H., Wichers H.2010Food and Function
   1(3),pp. 254-261
   142
   3Polysaccharides from Agaricus bisporus and Agaricus brasiliensis show similarities in their structures and their immunomodulatory effects on human monocytic THP-1 cellsSmiderle F., Ruthes A., van Arkel J., Chanput W., Iacomini M., Wichers H., Van Griensven L.2011BMC Complementary and Alternative Medicine
   11
   73
   4Antioxidative properties of partially purified barley hordein, rice bran protein fractions and their hydrolysatesChanput W., Theerakulkait C., Nakai S.2009Journal of Cereal Science
   49(3),pp. 422-428
   68
   5Characterization of polarized THP-1 macrophages and polarizing ability of LPS and food compoundsChanput W., Chanput W., Mes J., Savelkoul H., Wichers H.2013Food and Function
   4(2),pp. 266-276
   60
   6β-Glucans are involved in immune-modulation of THP-1 macrophagesChanput W., Chanput W., Reitsma M., Kleinjans L., Mes J., Savelkoul H., Wichers H.2012Molecular Nutrition and Food Research
   56(5),pp. 822-833
   57
   7Anti-oxidative assays as markers for anti-inflammatory activity of flavonoidsChanput W., Krueyos N., Ritthiruangdej P.2016International Immunopharmacology
   40,pp. 170-175
   37
   8Biochemical and functional characterization of recombinant fungal immunomodulatory proteins (rFIPs)Bastiaan-Net S., Chanput W., Chanput W., Hertz A., Zwittink R., Mes J., Wichers H.2013International Immunopharmacology
   15(1),pp. 167-175
   30
   9THP-1 and U937 cellsChanput W., Peters V., Wichers H.2015The Impact of Food Bioactives on Health: In Vitro and Ex Vivo Models
   ,pp. 147-159
   26
   10Introduction of new computer softwares for classification and prediction purposes of bioactive peptides: Case study in antioxidative tripeptidesChanput W., Nakai S., Theerakulkait C.2010International Journal of Food Properties
   13(5),pp. 947-959
   9
   11Characterization and probiotic properties of Lactobacilli from human breast milkJamyuang C., Phoonlapdacha P., Chongviriyaphan N., Chanput W., Nitisinprasert S., Nakphaichit M.20193 Biotech
   9(11)
   7
   12Rapid analysis of chemical composition in intact and milled rice cookies using near infrared spectroscopyWimonsiri L., Ritthiruangdej P., Kasemsumran S., Therdthai N., Chanput W., Ozaki Y.2017Journal of Near Infrared Spectroscopy
   25(5),pp. 330-337
   5
   13Effect of genetic and climatic variability on the metabolic profiles of black gram (Vigna mungo L.) seeds and sproutsNa Jom K., Chanput W., Ngampongsai S.2015Journal of the Science of Food and Agriculture
   95(8),pp. 1662-1669
   4
   14Effect of Diet on the Growth Performance, Feed Conversion, and Nutrient Content of the House CricketBawa M., Songsermpong S., Kaewtapee C., Chanput W.2020Journal of insect science (Online)
   20(2)
   3
   15Effects of microwave and hot air oven drying on the nutritional, microbiological load, and color parameters of the house crickets (Acheta domesticus)Bawa M., Songsermpong S., Kaewtapee C., Chanput W.2020Journal of Food Processing and Preservation
   44(5)
   3
   16Structure-dependent immune modulating activity of okra polysaccharide on THP-1 macrophagesTrakoolpolpruek T., Moonmangmee S., Chanput W.2019Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre
   17
   3
   17Controlled release and macrophage polarizing activity of cold-pressed rice bran oil in a niosome systemHunthayung K., Klinkesorn U., Hongsprabhas P., Chanput W.2019Food and Function
   10(6),pp. 3272-3281
   2
   18Action modes of the immune modulating activities of crude mushroom polysaccharide from Phallus atrovolvatusChaiyama V., Chaiyama V., Keawsompong S., LeBlanc J.G., de Moreno de LeBlanc A., Chatel J.M., Chanput W.2020Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre
   23
   2
   19Immunomodulatory effects of mushroom β-glucansSavelkoul H., Chanput W., Wichers H.2013Diet, Immunity and Inflammation
   ,pp. 416-434
   2
   20Computer-aided optimization of peptide sequences and integrated delivery of selected peptides to targets: A case study on blood pressure of oldest-old patientsWu L., Chanput W., Aluko R.E., Wu J., Horimoto Y., Nakai S.2011Bioactive Food Proteins and Peptides: Applications in Human Health
   ,pp. 313-333
   1
   21Nutritional, sensory, and texture quality of bread and cookie enriched with house cricket (Acheta domesticus) powderBawa M., Songsermpong S., Kaewtapee C., Chanput W.2020Journal of Food Processing and Preservation
   44(8)
   1
   22Reducing milk allergenicity of cow, buffalo, and goat milk using lactic acid bacteria fermentationAnggraini H., Tongkhao K., Chanput W.2018AIP Conference Proceedings
   2021
   0