Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Technology, Agrobiotechnology, Nutrition and Health Sciences), Wageningen University, Netherlands, 2555
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  Probiotic ? Human breast milk ? Adhesion ? Immune ?-Glucan3T3-L1 เซลล์ไลน์Anti-inflammationanti-inflammatory activityAntioxidative assayAnti-oxidative assayAntioxidative peptideAntioxidative propertiesBarley hordeinBIOPEPBlack gramCaco-2 cellsCasein allergenCitrus pectinCoconutcocultivationcold-pressed rice bran oilColitisConcanavalin Acontrolled releaseCorrelationcricket flourcrickets feedcrickets rearingCytokine secretionDenaturationdryingDrying techniquesElectric fieldsEmulsifying propertyentomophagyfat replacerfermentationFlavonoidFoodFractionationFungal immunomodulatory proteins (FIPs)gluten-freeHealthHEK 293 cell lineHemagglutinationHomology similarity search (HSS)HydrolysatesHydrophobicityImmune modulating activityImmune modulationImmune responseImmunomodulationin vitroInflammationLipopolysaccharideMacrophageMetabolite profilingmicrobial qualitymilk allergenicityModulating effectmung bean seed coatMushroom polysaccharideNear infrared spectroscopyniosomenutraceuticalnutrientsnutritional valueOhmic heatingOkraPartial least squares (PLS) regressionPartial least squares discriminant analysis (PLS-DA)partial least squares regressionPhallus atrovolvatuspolarizing activityPolysaccharidePre-incubationPrincipal component analysis (PCA)ProteaseProteinRiceRice bran proteinrice flourSample presentationSequence principal component similarity(SPCS)Soyการทำแห้งแก่นตะวันขนมขบเคี้ยวคุณค่าทางโภชนาการจิ้งหรีดนวัตกรรมแป้งข้าวฟ่างดำแป้งข้าวสินเหล็กโปรตีนรำข้าวพรีไบโอติกใยอาหารระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันโรคเบาหวานวิธีการพื้นผิวตอบสนองสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์สตาร์ชมันสำปะหลังอินูลิน

  Interest

  การปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันด้วยอาหาร, โภชนพันธุศาสตร์, เซลล์เพาะเลี้ยง

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 2217 ชั้น 2 อาคาร2

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (114)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Action modes of the immune modulating activities of crude mushroom polysaccharide from Phallus atrovolvatusChaiyama V., Chaiyama V., Keawsompong S., LeBlanc J.G., de Moreno de LeBlanc A., Chatel J.M., Chanput W.2020Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre
   23
   6
   2Rapid analysis of chemical composition in intact and milled rice cookies using near infrared spectroscopyWimonsiri L., Ritthiruangdej P., Kasemsumran S., Therdthai N., Chanput W., Ozaki Y.2017Journal of Near Infrared Spectroscopy
   25(5),pp. 330-337
   6
   3Effect of genetic and climatic variability on the metabolic profiles of black gram (Vigna mungo L.) seeds and sproutsNa Jom K., Chanput W., Ngampongsai S.2015Journal of the Science of Food and Agriculture
   95(8),pp. 1662-1669
   6
   4Controlled release and macrophage polarizing activity of cold-pressed rice bran oil in a niosome systemHunthayung K., Klinkesorn U., Hongsprabhas P., Chanput W.2019Food and Function
   10(6),pp. 3272-3281
   3
   5Immunomodulatory effects of mushroom β-glucansSavelkoul H., Chanput W., Wichers H.2013Diet, Immunity and Inflammation
   ,pp. 416-434
   3
   6Reducing milk allergenicity of cow, buffalo, and goat milk using lactic acid bacteria fermentationAnggraini H., Tongkhao K., Chanput W.2018AIP Conference Proceedings
   2021
   2
   7Computer-aided optimization of peptide sequences and integrated delivery of selected peptides to targets: A case study on blood pressure of oldest-old patientsWu L., Chanput W., Aluko R.E., Wu J., Horimoto Y., Nakai S.2011Bioactive Food Proteins and Peptides: Applications in Human Health
   ,pp. 313-333
   1
   8The effect of coconut water on adipocyte differentiation and lipid accumulation in 3t3-l1 cellsNasution Z., Nasution Z., Jirapakkul W., Tongkhao K., Chanput W.2020Journal of Nutritional Science and Vitaminology
   66,pp. S343-S348
   0
   9The potential of fractionated rice bran protein hydrolysates as antioxidative and anti-inflammatory agentsChanput W., Lawyer R.2020Journal of Nutritional Science and Vitaminology
   66,pp. S349-S355
   0
   10Combination of lipidomics and gene expression of THP-1 monocytes to indicate key anti-inflammatory compounds in rice bran oilJom K.N., Wattanakul N., Kaewsaen R., Chanput W.P.2021Agriculture and Natural Resources
   55(3),pp. 367-376
   0
   11Effects of ohmic heating on structural and physicochemical changes of whey proteinsSereechantarerk C., Hongsprabhas P., Chanput W., Kamonpatana P.2021Agriculture and Natural Resources
   55(3),pp. 464-472
   0
   12THP-1 cell line: An in vitro cell model for immune modulation approachChanput W., Mes J., Wichers H.2014International Immunopharmacology
   23(1),pp. 37-45
   414
   13Transcription profiles of LPS-stimulated THP-1 monocytes and macrophages: A tool to study inflammation modulating effects of food-derived compoundsChanput W., Chanput W., Mes J., Vreeburg R., Savelkoul H., Wichers H.2010Food and Function
   1(3),pp. 254-261
   159
   14Polysaccharides from Agaricus bisporus and Agaricus brasiliensis show similarities in their structures and their immunomodulatory effects on human monocytic THP-1 cellsSmiderle F., Ruthes A., van Arkel J., Chanput W., Iacomini M., Wichers H., Van Griensven L.2011BMC Complementary and Alternative Medicine
   11
   84
   15Antioxidative properties of partially purified barley hordein, rice bran protein fractions and their hydrolysatesChanput W., Theerakulkait C., Nakai S.2009Journal of Cereal Science
   49(3),pp. 422-428
   76
   16Characterization of polarized THP-1 macrophages and polarizing ability of LPS and food compoundsChanput W., Chanput W., Mes J., Savelkoul H., Wichers H.2013Food and Function
   4(2),pp. 266-276
   76
   17β-Glucans are involved in immune-modulation of THP-1 macrophagesChanput W., Chanput W., Reitsma M., Kleinjans L., Mes J., Savelkoul H., Wichers H.2012Molecular Nutrition and Food Research
   56(5),pp. 822-833
   68
   18Anti-oxidative assays as markers for anti-inflammatory activity of flavonoidsChanput W., Krueyos N., Ritthiruangdej P.2016International Immunopharmacology
   40,pp. 170-175
   45
   19THP-1 and U937 cellsChanput W., Peters V., Wichers H.2015The Impact of Food Bioactives on Health: In Vitro and Ex Vivo Models
   ,pp. 147-159
   42
   20Biochemical and functional characterization of recombinant fungal immunomodulatory proteins (rFIPs)Bastiaan-Net S., Chanput W., Chanput W., Hertz A., Zwittink R., Mes J., Wichers H.2013International Immunopharmacology
   15(1),pp. 167-175
   33
   21Characterization and probiotic properties of Lactobacilli from human breast milkJamyuang C., Phoonlapdacha P., Chongviriyaphan N., Chanput W., Nitisinprasert S., Nakphaichit M.20193 Biotech
   9(11)
   13
   22Structure-dependent immune modulating activity of okra polysaccharide on THP-1 macrophagesTrakoolpolpruek T., Moonmangmee S., Chanput W.2019Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre
   17
   10
   23Effects of microwave and hot air oven drying on the nutritional, microbiological load, and color parameters of the house crickets (Acheta domesticus)Bawa M., Songsermpong S., Kaewtapee C., Chanput W.2020Journal of Food Processing and Preservation
   44(5)
   9
   24Introduction of new computer softwares for classification and prediction purposes of bioactive peptides: Case study in antioxidative tripeptidesChanput W., Nakai S., Theerakulkait C.2010International Journal of Food Properties
   13(5),pp. 947-959
   9
   25Effect of Diet on the Growth Performance, Feed Conversion, and Nutrient Content of the House CricketBawa M., Songsermpong S., Kaewtapee C., Chanput W.2020Journal of insect science (Online)
   20(2)
   8
   26Nutritional, sensory, and texture quality of bread and cookie enriched with house cricket (Acheta domesticus) powderBawa M., Songsermpong S., Kaewtapee C., Chanput W.2020Journal of Food Processing and Preservation
   44(8)
   6