Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  Bioactive compoundBlanchingCheese shake biscuitfat reducedGamma-aminobutyric acidGlycemic indexNutritionPigmented dough grainPreference MappingPre-treatmentPrincipal Component AnalysisProteinRice crackerSnackSodiumStorage studySungyod Phatthalung rice extrudatessweetenerSWOT analysisTa-Dang Chilli PasteTexturewhite kidney beanyeast extractกระบวนการทำแห้ง (Drying Process)กล้วยน้ำว้ากากกาแฟการเกิดรีโทเกรเดชันการแช่อิ่มอบแห้งการตรวจจำแนกการต้านภาวะชราก่อนกําหนดการต้านโรคเบาหวาน (anti-diabetes)การต้านโรคอ้วน (anti-obesity)การต้านโรคอัลไซเมอร์(anti-Alzheimer’s disease)การถ่ายทอดองค์ความรู้การทอดการประเมินศักยภาพการพัฒนาตำรับอาหารไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว (Product development from rice)การลดขยะอุตสาหกรรมการลวกการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Principal Component Analysis)การส่งออกการออกแบบการทดลองแบบผสมกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระกุ้งแห้งกุยช่ายขนมขบเคี้ยวเด็กวัยเรียนแป้งข้าวฟ่างดำแป้งข้าวสินเหล็กแป้งมันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลังทนย่อยโปรตีนโปรตีนสูงผงโปรตีนไก่ผงสีธรรมชาติผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเจลาตินเหลือทิ้งผักและสมุนไพรไทย (vegetables and herbs)ผัดไทยกรอบชนิดแท่งแผนภาพความชอบ (Preferrence Mapping)พริกไทยอ่อนแห้งพฤติกรรมการบริโภคพัฒนาสูตรพิเพอรีนพืชผักสมุนไพรพืชให้สีภาวะโภชนาการมะพร้าวมันสำปะหลังแผ่นทอดกรอบมาตรฐานการผลิตเม็ดไข่มุกเมแทบอลิกซินโดรมแมลงหวี่ (Drosophila melanogaster)ใยอาหารสูงรงควัตถุรสชาติแท้ของอาหารไทยรสชาติแท้ของอาหารไทย (Authenticity of Thai cuisine)ระบบตรวจสอบย้อนกลับโรคมะเร็ง(cancer)โรคไม่ติดต่อเรื้อรังฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลูกชิ้นปลาลูกชุบวัยรุ่นวิธีการพื้นผิวตอบสนองเวลาสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์สตาร์ชมันสำปะหลังสถานีวิจัยสมบัติเชิงสุขภาพ (health property)สมบัติทางเคมีกายภาพสารพันธุกรรมสาหร่ายผักกาดทะเลสีธรรมชาติอบแห้งอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งอาหารสุขภาพอุณหภูมิเอกซ์ทรูเดต

  Interest

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว (Product development from rice), อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ (Healthy snacks), เอ็กซ์ทรูชั่น (Extrusion), อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่ง (Snack bars), กระบวนการทำแห้ง (Drying Process)

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Antioxidant activity, free gamma-aminobutyric acid content, selected physical properties and consumer acceptance of germinated brown rice extrudates as affected by extrusion processChalermchaiwat P., Jangchud K., Jangchud A., Charunuch C., Prinyawiwatkul W.2015LWT - Food Science and Technology
   64(1),pp. 490-496
   27
   2Pre-treatment conditions affect quality and sensory acceptability of dried osmotic dehydrated coconutChantaro P., Sribuathong S., Charoen R., Chalermchaiwat P.2016International Food Research Journal
   23(4),pp. 1453-1458
   4
   3Selected nutritional quality and physicochemical properties of silkworm pupae (frozen or powdered) from two speciesHirunyophat P., Chalermchaiwat P., On-nom N., Prinyawiwatkul W.2021International Journal of Food Science and Technology
   4
   4Optimization of ratio of silkworm pupae powder to broken rice flour and of barrel temperature to develop high protein breakfast cereal using response surface methodologyHirunyophat P., Chalermchaiwat P., On-Nom N.2020Agriculture and Natural Resources
   54(6),pp. 609-616
   2
   5Phytochemicals and in vitro bioactivities of aqueous ethanolic extracts from common vegetables in thai foodSuttisansanee U., Thiyajai P., Chalermchaiwat P., Wongwathanarat K., Pruesapan K., Charoenkiatkul S., Temviriyanukul P.2021Plants
   10(8)
   2
   6Development of a fat reduced cheese shake biscuit from germinated Homnin brown rice flourOn-Nom N., Nualkaekul S., Chalermchaiwat P., Nitithamyoung A., Murtaza M.2016International Food Research Journal
   23(2),pp. 475-481
   1
   7Selected physicochemical properties and sensory acceptability as affected by addition of lecithin and calcium carbonate in extruded breakfast cereals made with silkworm pupae powder and rice flourHirunyophat P., Chalermchaiwat P., On-nom N., Prinyawiwatkul W.2021International Journal of Food Science and Technology
   0
   8Principal Component Analysis Application on Nutritional, Bioactive Compound and Antioxidant Activities of Pigmented Dough GrainTeravecharoenchai J., Chalermchaiwat P., Thuwapanichayanan R.2021Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
   20(2),pp. 1-10
   0