Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2538
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  AntioxidantCarissa carandasCassavacassava breedingcolorcyanidefermentationFood safetyFood securityhydrocyanic acidphysical propertiesrice floursom-fugSweet cassavatextureกรดไฮโดรไซยานิกกล้วยน้ำว้ากะทิการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการยอมรับการหมักขนมขบเคี้ยวข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำไซยาไนต์ปลอดกลูเตนแป้งข้าวฟ่างดำแป้งข้าวสินเหล็กแป้งข้าวเหนียวแป้งพรีเจลาติไนซ์แป้งฟลาร์แป้งฟลาวแป้งมันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลังชนิดไม่มีอะมิโลสแป้งมันสำปะหลังทนย่อยแป้งสาลีโปรตีนสูงผงโปรตีนไก่ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแผ่นแป้งพิชซ่าแช่แข็งและแป้งผสมสำหรับทำทแผ่นแป้งพิซซ่าชนิดบางกรอบพลังงานเพคตินฟลาล์วมันสำปะหลังชนิดไม่มีอะมิโลสฟลาวมันสำปะหลังโภชนาการมะม่วงหาวมะนาวโห่มันฝรั่งบดมันสาปะหลังบดมันสาปะหลังพันธุ์ห้านาทีมันสำปะหลังมันสำปะหลังชนิดหวานมันสำปะหลังทอดมันสำปะหลังพันธุ์ห้านาทีมาการองมาตรฐานการผลิตเมแทบอลิกซินโดรมแยมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลักษณะทางกายภาพลักษณะเนื้อสัมผัสลักษณะเนื้อสัมผัส banana flourวิธีการพื้นผิวตอบสนองเศรษฐกิจสตาร์ชข้าวเหนียวสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์สตาร์ชมันสำปะหลังสตาร์ชมันสำปะหลังชนิดไม่มีอะมิโลสสถานีวิจัยสมบัติความหนืด สมบัติทางกายภาพสมบัติทางกายภาพ dateสมบัติทางเคมีสมบัติทางเคมีกายภาพส้มฟักสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDAสารต้านอนุมูลอิสระสารทดแทนไขมันสารอาหารหลักเห็ดองค์ประกอบทางเคมีอะโวคาโดอัลมอนด์อาหารกลางวันอาหารไกลซีมิคต่ำอาหารไขมันต่ำอาหารไทยอาหารไฟเบอร์สูงอาหารและโภชนาการอาหารสุขภาพอินทผลัมอินูลินอุณหภูมิบาร์เรลเอกซ์ทรูเดตเอ็กซทรูเดอร? ขนมขบเคี้ยว กระบวนการทอดการดูดซับน้ํามัน อัตราการพองตัว แอนโทไซยานินแอนโธไซยานินไอศกรีมดัดแปลงแฮชบราวน์แฮซบราวน์แช่แข็ง และโครเก็ตแช่แข็ง

  Interest

  คาร์โบไฮเดรต, เทคโนโลยีทางแป้ง, เทคโนโลยีทางกลิ่นรส, Carbohydrate, Starch Technology, Flavor & Fragrance Technology

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2562 - ต.ค. 2566 รองหัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
  • ธ.ค. 2558 - ต.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
  • พ.ค. 2553 - ก.ย. 2553 รองหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารศ.คุณชวนชม จันทระเปารยะ
   • ห้อง 513, 522 ชั้น 5 อาคารวชิรานุสรณ์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก