Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science), The Pennsylvania State University, สหรัฐอเมริกา, 2556
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  antihyperglycemic activityantioxidant capacitybotanical beverageCamellia sinensisCatechinsdiabetesfat oxidationFatty acid oxidationGlucose uptakeGreen teain vitro gastrointestinal digestionInflammationleaf ageManilkara zapotamung beanmungbeanMungbeansobesityPolyphenolsProtein extractionprotein tyrosine phosphatase-1BProteinsResponse surface methodologyTeavitexinVoluntary exercisewhite mugwortWhite powderWolffia globosaWomenกรดไขมันสายสั้นการทำแห้งการประเมินการย่อยการลดความชื้นการวิเคราะห์สถานการณ์การสะสมไขมันการสูญเสียอาหารการอักเสบกำลังคนเกษตรกร 4.0แก่นตะวันขนมขบเคี้ยวขยะอาหารข้าวข้าวเปลือกจิงจูฉ่ายถั่วเขียวนวัตกรรมน้ำเชื่อมน้ำตาลน้ำมันหอมระเหยเบาหวานเบาหวานประเภทที่ 2ปรับสมดุลภูมิคุ้มกันเปลือกถั่วเขียวโปรตีนผลของสารสกัดผลิตภัณฑ์ไกลเคชั่นพรีไบโอติกพุทราจีนโพรไบโอติกฟีนอลิกโภชนาการมะนาวไทยมะพร้าวมะเร็งมันแยมเมทริกซ์อาหารจากพืชเมืองนวัตกรรมใยอาหารระบบอาหารโรคเบาหวานโรงงานต้นแบบลดความชื้นและเก็บรักษาข้าวเปลือกวิทิซินห่อหุ้มวิธีเอนแคปซูเลชันสตาร์ชส่วนผสมอาหารวิทิซินสารต้านอนุมูลอิสระสารโภชนเภสัชสารสกัดฟลาโวนนอยด์สารเสริมสุขภาพสุขภาพสุนัขเห็ดหูหนูดำแหล่งโปรตีนทดแทนองค์ประกอบทางโภชนาการอ้วนออกกำลังกายอะฟลาทอกซินอากาศแวดล้อมอาหารอาหารเพื่ออนาคตอินูลินอุตสาหกรรมเกษตรแอลฟ่า-อะไมเลสโอเมก้า3ฮฑ-amylaseฮฑ-glucosidase

  Interest

  Nutrition, Functional foods, Food components for disease prevention, Bioactive components in foods, Molecular biology

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 2217 ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 39 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Weight control and prevention of metabolic syndrome by green teaSae-Tan S., Grove K., Lambert J.2011Pharmacological Research
  64(2),pp. 146-154
  155
  2(-)-epigallocatechin-3-gallate inhibits pancreatic lipase and reduces body weight gain in high fat-fed obese miceGrove K., Sae-Tan S., Kennett M., Lambert J.2012Obesity
  20(11),pp. 2311-2313
  98
  3(-)-Epigallocatechin-3-gallate increases the expression of genes related to fat oxidation in the skeletal muscle of high fat-fed miceSae-Tan S., Grove K., Kennett M., Lambert J.2011Food and Function
  2(2),pp. 111-116
  91
  4Tocopherols inhibit oxidative and nitrosative stress in estrogen-induced early mammary hyperplasia in ACI ratsDas Gupta S., So J., Wall B., Wahler J., Smolarek A., Sae-tan S., Soewono K., Yu H., Lee M., Thomas P., Yang C., Yang C., Suh N., Suh N.2015Molecular Carcinogenesis
  54(9),pp. 916-925
  40
  5Decaffeinated green tea and voluntary exercise induce gene changes related to beige adipocyte formation in high fat-fed obese miceSae-tan S., Sae-tan S., Rogers C., Lambert J.2015Journal of Functional Foods
  14,pp. 210-214
  33
  6Dietary γ-tocopherol-rich mixture inhibits estrogen-induced mammary tumorigenesis by modulating estrogen metabolism, antioxidant response, and PPARγDas Gupta S., Sae-Tan S., Wahler J., So J.Y., Bak M.J., Cheng L.C., Lee M.J., Lin Y., Lin Y., Shih W.J., Shih W.J., Shull J.D., Safe S., Yang C.S., Yang C.S., Suh N., Suh N.2015Cancer Prevention Research
  8(9),pp. 807-816
  30
  7Voluntary exercise and green tea enhance the expression of genes related to energy utilization and attenuate metabolic syndrome in high fat fed miceSae-tan S., Rogers C., Lambert J.2014Molecular Nutrition and Food Research
  58(5),pp. 1156-1159
  24
  8Shifts in dietary carbohydrate-lipid exposure regulate expression of the non-alcoholic fatty liver disease-associated gene PNPLA3/adiponutrin in mouse liver and HepG2 human liver cellsHao L., Ito K., Huang K., Sae-Tan S., Lambert J., Ross A.2014Metabolism: Clinical and Experimental
  63(10),pp. 1352-1362
  22
  9Mitigation of nonalcoholic fatty liver disease in high-fat-fed mice by the combination of decaffeinated green tea extract and voluntary exerciseKhoo W., Chrisfield B., Sae-tan S., Lambert J.2020Journal of Nutritional Biochemistry
  76
  19
  10Mungbean seed coat water extract inhibits inflammation in LPS-induced acute liver injury mice and LPS-stimulated RAW 246.7 macrophages via the inhibition of TAK1/IκBα/NF-κBSae-tan S., Kumrungsee T., Yanaka N.2020Journal of Food Science and Technology
  57(7),pp. 2659-2668
  17
  11Fibroblast growth factor 21 (FGF21) gene expression is elevated in the liver of mice fed a high-carbohydrate liquid diet and attenuated by a lipid emulsion but is not upregulated in the liver of mice fed a high-fat obesogenic dietHao L., Hao L., Huang K., Ito K., Ito K., Sae-Tan S., Sae-Tan S., Lambert J., Ross A.2016Journal of Nutrition
  146(2),pp. 184-190
  17
  12Extraction of Phenolic and Flavonoid Compounds from Mung Bean (Vigna radiata L.) Seed Coat by Pressurized Liquid ExtractionSupasatyankul B., Saisriyoot M., Klinkesorn U., Rattanaporn K., Sae-Tan S.2022Molecules
  27(7)
  14
  13Plant-based food taboos in pregnancy and the postpartum period in Southeast Asia – a systematic review of literatureKöhler R., Köhler R., Sae-tan S., Lambert C., Biesalski H.2018Nutrition and Food Science
  48(6),pp. 949-961
  13
  14Gut Microbiota Modulation, Anti-Diabetic and Anti-Inflammatory Properties of Polyphenol Extract from Mung Bean Seed Coat (Vigna radiata L.)Charoensiddhi S., Chanput W.P., Sae-Tan S.2022Nutrients
  14(11)
  12
  15Water Extract of Mungbean (Vigna radiata L.) Inhibits Protein Tyrosine Phosphatase-1B in Insulin-Resistant HepG2 CellsSaeting O., Chandarajoti K., Phongphisutthinan A., Hongsprabhas P., Sae-Tan S.2021Molecules (Basel, Switzerland)
  26(5)
  11
  16Polymeric Packaging Applications for Seafood Products: Packaging-Deterioration Relevance, Technology and TrendsLaorenza Y., Chonhenchob V., Bumbudsanpharoke N., Jittanit W., Sae-tan S., Rachtanapun C., Chanput W.P., Charoensiddhi S., Srisa A., Promhuad K., Wongphan P., Harnkarnsujarit N.2022Polymers
  14(18)
  9
  17Effect of chicken manure and chemical fertilizer on the yield and qualities of white mugwort at dissimilar harvesting timesThepsilvisut O., Chutimanukul P., Sae-Tan S., Ehara H.2022PloS one
  17(4),pp. e0266190
  9
  18Resistance to three distinct begomovirus species in the agronomical superior tropical pumpkin line avpu1426 developed at the world vegetable centerDhillon N.P.S., Srimat S., Laenoi S., Bhunchoth A., Phuangrat B., Warin N., Deeto R., Chatchawankanphanich O., Jom K.N., Sae-Tan S., Jang S.W., Noh H., Schafleitner R., Chan Y.L., Picó B., Sáez C., Kenyon L.2021Agronomy
  11(6)
  6
  19Anti-inflammatory potential of mung bean seed coat water extract in lipopolysaccharide-induced 3T3-L1 adipocytesBuathong N., Chandarajoti K., Sae-Tan S.2021Agriculture and Natural Resources
  55(5),pp. 777-786
  5
  20Comparative investigation of combined metabolomics-flavoromics during the ripening of mango (Mangifera indica l.) cv. ‘Nam Dok Mai Si Thong’ and ‘Nam Dok Mai No. 4’Aung Y.L., Lorjaroenphon Y., Rumpagaporn P., Sae-Tan S., Jom K.N.2021Plants
  10(10)
  4
  21Antioxidant potentials and inhibitory activities against α-amylase and α-glucosidase, and glucose uptake activity in insulin-resistance HepG2 cells of some medicinal plantsWangkiri N., Sarnsri T., Thongkanjana T., Sae-Tan S.2021Agriculture and Natural Resources
  55(1),pp. 98-104
  3
  22Optimisation of soybean oil enriched with lipophilic antioxidants from Thai rice germs and their nanoparticles developed using complex coacervationWangsuntornpakdee P., Sae-tan S., Iwamoto S., Peanparkdee M.2023Food Bioscience
  54
  3
  23Effects of age and food processing of sapodilla leaves for botanical beverage applicationPutson P., Wanikorn B., Sae-Tan S.2022Food Science and Technology (Brazil)
  42
  1
  24Mung bean seed coat water extract restores insulin sensitivity via upregulation of antioxidant defense system and downregulation of inflammation in insulin-resistant HepG2 cellsPavasutti V., Sinthuvanich C., Tayana N., Kongkiatpaiboon S., Sae-tan S.2023NFS Journal
  32
  0
  25Effect of banana peels and phenolic compounds on pigments and citrinin production by Monascus purpureusKhacharat L., Mahakarnchanakul W., Sukatta U., Sae-Tan S., Rugthaworn P., Klinsukhon K., Sakayaroj S.2022Agriculture and Natural Resources
  56(1),pp. 203-214
  0
  26Impact of food matrix components on the physicochemical properties, release properties and bioaccessibility of unencapsulated and encapsulated vitexinPeanparkdee M., Yooying R., Sae-tan S.2023International Journal of Food Science and Technology
  0
  27Effect of Yogurt Ice Cream on the Viability and Antidiabetic Potential of the Probiotics Lactobacillus acidophilus, Lacticaseibacillus rhamnosus, and Bifidobacterium animalis subsp. lactis after In Vitro DigestionTalearngkul R., Sae-tan S., Sirivarasai J.2023Foods
  12(23)
  0
  28In vitro a-Amylase and a-Glucosidase Inhibitory Activity of Dioscorin from Dioscorea alataSansud A., Jose D., Sae-Tan S., Rattanaporn K.2024Applied Science and Engineering Progress
  17(1)
  0
  29Effect of ingredients on cooking quality, textural properties, and microstructure of fresh mung bean by-product gluten-free pastaAdiba I.F., Sae-tan S., Katekhong W., Ritthiruangdej P., Chaveesuk R., Ratanasumawong S.2024International Journal of Food Science and Technology
  0