Person Image

  Education

  • Ph.D.(Food Science), Purdue University , สหรัฐอเมริกา
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  activated carbonalkalinealkaline pretreatmentAlkaline treatmentalkaline-hydrogen peroxideAntioxidantArabinoxylanArabinoxylansarabinoxylooligosaccharidesBacteroidetesBatterBransbutyrateCeramideChemical Compositionschemical methodChicken nuggetChicken nuggetscoconut residueColor riceCommunity eEnterpriseCorn arabinoxylanDefatted rice branDegree of substitutiondelignificationDietary fiberDietary fibersendoxylanaseEntrepreneurial DevelopmentEnzymatic methodEthanol fractionationExtractionFarm managementfat contentFermentationFirmicutesflavoromicsflavorsFood safetyFreezingGC-FIDGerminated RiceGlycemic indexgut microbiotaHange riceHeat stabilityHemicelluloseHighly branched polymersHPAEC-PAD.Hydrolyzed ceramideIn vitro fermentationMangifera indica LmangometabolitesMetabolomicsminimal processMolecular StructureMung beanNam Dok MaiOil absorptionOil reductionoligosaccharidesOrganic agricultureParboiled RicePCAphysical methodPolymersResistant starchRetrogradationRice branRice by-productsRipeningSelf- Reliance AgriculturalSlow fermentation rateSoluble dietary fiberStrategy LinkageStructural featureStructureStructure (composition)Sugar linkagestextureThai riceTolerabilityTriticum aestivumUtraflo LVermicelliViscosityVitaminsxylooligosaccharidesZea maysกระบวนการแปรรูปกระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวกากมะพร้าวกายภาพการเตรียมอะราบิโนไซโล-ออลิโกแซ็กคาไรด์การทำแห้งการสกัดเกษตรกร 4.0ข้าว

  Interest

  คาร์โบไฮเดรต, เคมีอาหาร

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมความรู้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • ก.ย. 2559 - ต.ค. 2560 ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 4 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 4 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 60.65 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 2109-2110 ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้องกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ชั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Small differences in amylopectin fine structure may explain large functional differences of starchBertoft E., Annor G.A., Shen X., Shen X., Rumpagaporn P., Rumpagaporn P., Seetharaman K., Hamaker B.R.2016Carbohydrate Polymers
  140,pp. 113-121
  139
  2In VitroBatch Fecal Fermentation Comparison of Gas and Short-Chain Fatty Acid Production Using "Slowly Fermentable" Dietary FibersKaur A., Rose D.J., Rumpagaporn P., Patterson J.A., Hamaker B.R.2011Journal of Food Science
  76(5)
  129
  3Structural features of soluble cereal arabinoxylan fibers associated with a slow rate of in vitro fermentation by human fecal microbiotaRumpagaporn P., Rumpagaporn P., Reuhs B.L., Kaur A., Patterson J.A., Keshavarzian A., Hamaker B.R.2015Carbohydrate Polymers
  130,pp. 191-197
  121
  4Physical Inaccessibility of a Resistant Starch Shifts Mouse Gut Microbiota to Butyrogenic FirmicutesKaur A., Chen T., Green S.J., Mutlu E., Martin B.R., Rumpagaporn P., Patterson J.A., Keshavarzian A., Hamaker B.R.2019Molecular Nutrition and Food Research
  63(7)
  55
  5Microwave heating for accelerated aging of paddy and white riceLe T., Songsermpong S., Rumpagaporn P., Suwanagul A., Wallapa S.2014Australian Journal of Crop Science
  8(9),pp. 1348-1358
  31
  6Heat and pH stability of alkali-extractable corn arabinoxylan and its xylanase-hydrolyzate and their viscosity behaviorRumpagaporn P., Rumpagaporn P., Kaur A., Campanella O., Patterson J., Hamaker B.2012Journal of Food Science
  77(1)
  23
  7Elevated propionate and butyrate in fecal ferments of hydrolysates generated by oxalic acid treatment of corn bran arabinoxylanRumpagaporn P., Rumpagaporn P., Reuhs B.L., Cantu-Jungles T.M., Kaur A., Patterson J.A., Keshavarzian A., Hamaker B.R.2016Food and Function
  7(12),pp. 4935-4943
  10
  8Reducing chicken nugget oil content with fortified defatted rice bran in batterChayawat J., Rumpagaporn P.2020Food Science and Biotechnology
  29(10),pp. 1355-1363
  9
  9Oligosaccharides preparation from rice bran arabinoxylan by two different commercial endoxylanase enzymesTruong K.T.P., Rumpagaporn P.2019Journal of Nutritional Science and Vitaminology
  65,pp. S171-S174
  5
  10Comparative investigation of combined metabolomics-flavoromics during the ripening of mango (Mangifera indica l.) cv. ‘Nam Dok Mai Si Thong’ and ‘Nam Dok Mai No. 4’Aung Y.L., Lorjaroenphon Y., Rumpagaporn P., Sae-Tan S., Jom K.N.2021Plants
  10(10)
  4
  11Integrative metabolomics–flavoromics approach to assess metabolic shifts during ripening of mango (Mangifera indica L.) cultivar Nam Dok Mai Si ThongAung Y.L., Lorjaroenphon Y., Rumpagaporn P., Sittipod S., Jirapakkul W., Na Jom K.2022Chemical and Biological Technologies in Agriculture
  9(1)
  1
  12Investigation of hydrolyzed ceramide in Thai color rice (Oryza sativa L.) and by-productsPaosila C., Rumpagaporn P., Na Jom K.2020Food Research
  4,pp. 56-64
  1
  13Investigation of freezing temperature and time to improve resistant starch content and quality of pure mung bean starch vermicelliNguyen T.P., Nguyen T.P., Rumpagaporn P., Songsermpong S.2023Australian Journal of Crop Science
  17(9),pp. 693-698
  0