Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2548
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  Additivesantioxidant activitybioactive compoundschitosanchitosan-maltodextrin solutionschocolateCoconutcompound chocolateconfectioneryCorn syrup solidscrystal promoterEmulsionencapsulationEncapsulation efficiencyFerrous sulfateFoodHealthLecithinlipid oxidationMaillard reaction productsMicrostructuremultilayermultiple emulsionOil-in-water emulsionpolyglycerol polyricinoleaterambutan kernelrambutan kernel fatreactants weight ratioRheologyRiceRice bran oilSoyStabilitytextureTuna oilTuna oil emulsionTwo-layer emulsionWater-in-oil emulsionwater-in-oil-in-water emulsionswhey protein concentrateWhitening performancewormlike micellesกระชายการเจียวไขมันการทำบริสุทธิ์ (refining)การทำแห้งการบีบ (pressing)การพัฒนา น้ำมันผสมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (product development)การย่อยการแยกส่วน (fractionation)การสกัดด้วยตัวทำละลายการสกัดและสมบัติของสารส่วนผสมอาหารเชิงหน้าที่กำลังคนข้าวข้าวกล้องน้ำมันปลาทูน่าน้ำมันปาล์มน้ำมันรำข้าวน้ำมันหอมระเหยน้ำมันเหลือค้างน้ำสลัด น้ำมันรำข้าว การบีบเย็นเนยถั่วลิสงเลียนแบบ (imitation peanut butter)เนื้อในเมล็ดปาล์ม (palm kernel)เนื้อสัตว์บีสฟีนอล เอปรับสมดุลภูมิคุ้มกันปลาทูน่าปลาบึกปัจจัยการสกัดเปลือกถั่วเขียวโปรตีนมะนาวไทยมะพร้าวมันแยมเมล็ดเงาะ (rambutan kernel)ไมเกรชันไมโครแคปซูล (microcapsule)ใยอาหารเลซิทินแลกเกอร์แลกเกอร์ชนิดไม่มี BPAวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมวัสดุสัมผัสอาหารสตาร์ชสารต้านจุลินทรีย์สารโภชนเภสัชสารห่อหุ้ม (wall material)สุขภาพห่วงโซ่การผลิตอาหารอาหารกระป๋องอาหารปลอดภัยอาหารเพื่ออนาคตอิมัลชันอิมัลชั่นอิมัลชันและเอ็นแคปซูเลชันอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อมเอ็นแคปซูเลชัน

  Interest

  เทคโนโลยีของไขมันและน้ำมัน, อิมัลชันและเอ็นแคปซูเลชัน, การสกัดและสมบัติของสารส่วนผสมอาหารเชิงหน้าที่

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.43 ล้านบาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 53 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 36 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Stability and rheology of corn oil-in-water emulsions containing maltodextrinKlinkesorn U., Sophanodora P., Chinachoti P., McClements D.2004Food Research International
   37(9),pp. 851-859
   149
   2Characterization of spray-dried tuna oil emulsified in two-layered interfacial membranes prepared using electrostatic layer-by-layer depositionKlinkesorn U., Klinkesorn U., Sophanodora P., Chinachoti P., Decker E., McClements D.2006Food Research International
   39(4),pp. 449-457
   134
   3Increasing the oxidative stability of liquid and dried tuna oil-in-water emulsions with electrostatic layer-by-layer deposition technologyKlinkesorn U., Sophanodora P., Chinachoti P., Mcclements D., Decker E.2005Journal of Agricultural and Food Chemistry
   53(11),pp. 4561-4566
   129
   4Stability of spray-dried tuna oil emulsions encapsulated with two-layered interfacial membranesKlinkesorn U., Sophanodora P., Chinachoti P., McClements D.J., Decker E.A.2005Journal of Agricultural and Food Chemistry
   53(21),pp. 8365-8371
   124
   5Encapsulation of emulsified tuna oil in two-layered interfacial membranes prepared using electrostatic layer-by-layer depositionKlinkesorn U., Sophanodora P., Chinachoti P., Decker E., McClements D.2005Food Hydrocolloids
   19(6),pp. 1044-1053
   104
   6Influence of chitosan on stability and lipase digestibility of lecithin-stabilized tuna oil-in-water emulsionsKlinkesorn U., McClements D.2009Food Chemistry
   114(4),pp. 1308-1315
   86
   7The Role of Chitosan in Emulsion Formation and StabilizationKlinkesorn U.2013Food Reviews International
   29(4),pp. 371-393
   64
   8Impact of lipase, bile salts, and polysaccharides on properties and digestibility of tuna oil multilayer emulsions stabilized by lecithin-chitosanKlinkesorn U., McClements D.2010Food Biophysics
   5(2),pp. 73-81
   56
   9Response surface optimization and characteristics of rambutan (Nephelium lappaceum L.) kernel fat by hexane extractionSirisompong W., Jirapakkul W., Klinkesorn U.2011LWT - Food Science and Technology
   44(9),pp. 1946-1951
   51
   10Influence of chitosan and NaCl on physicochemical properties of low-acid tuna oil-in-water emulsions stabilized by non-ionic surfactantKlinkesorn U., Namatsila Y.2009Food Hydrocolloids
   23(5),pp. 1374-1380
   44
   11Chemical transesterification of tuna oil to enriched omega-3 polyunsaturated fatty acidsKlinkesorn U., H-Kittikun A., Chinachoti P., Sophanodora P.2004Food Chemistry
   87(3),pp. 415-421
   39
   12Effect of surfactant concentration and solidification temperature on the characteristics and stability of nanostructured lipid carrier (NLC) prepared from rambutan (Nephelium lappaceum L.) kernel fatWitayaudom P., Klinkesorn U.2017Journal of Colloid and Interface Science
   505,pp. 1082-1092
   28
   13Factor affecting the properties of water-in-oil-in-water emulsions for encapsulation of minerals and vitaminsPrichapan N., Klinkesorn U.2014Songklanakarin Journal of Science and Technology
   36(6),pp. 651-661
   15
   14Iron Encapsulation in Water-in-Oil Emulsions: Effect of Ferrous Sulfate Concentration and Fat Crystal Formation on Oxidative StabilityPrichapan N., McClements D., Klinkesorn U.2018Journal of Food Science
   83(2),pp. 309-317
   14
   15Influence of rice bran stearin on stability, properties and encapsulation efficiency of polyglycerol polyricinoleate (PGPR)-stabilized water-in-rice bran oil emulsionsPrichapan N., McClements D., Klinkesorn U.2017Food Research International
   93,pp. 26-32
   13
   16Rheology and Microstructure of Lecithin-Stabilized Tuna Oil Emulsions Containing Chitosan of Varying Concentration and Molecular SizeKlongdee S., Thongngam M., Klinkesorn U.2012Food Biophysics
   7(2),pp. 155-162
   13
   17Thin-Layer Drying Model of Rambutan (Nephelium lappaceum L.) Kernel and Its Application in Fat Extraction ProcessChimplee S., Klinkesorn U.2015International Journal of Food Engineering
   11(2),pp. 243-253
   12
   18Solvent fractionation of rambutan (Nephelium lappaceum L.) kernel fat for production of non-hydrogenated solid fat: Influence of time and solvent typeMahisanunt B., Na Jom K., Matsukawa S., Klinkesorn U.2017Journal of King Saud University - Science
   29(1),pp. 32-46
   12
   19Influence of Oil Load and Maltodextrin Concentration on Properties of Tuna Oil Microcapsules Encapsulated in Two-Layer MembraneKwamman Y., Klinkesorn U.2015Drying Technology
   33(7),pp. 854-864
   10
   20Evaluation of Electrostatic Interaction between Lysolecithin and Chitosan in Two-Layer Tuna Oil Emulsions by Nuclear Magnetic Resonance (NMR) SpectroscopyKwamman Y., Mahisanunt B., Matsukawa S., Klinkesorn U.2016Food Biophysics
   11(2),pp. 165-175
   6
   21Encapsulation of Iron within W1/O/W2 Emulsions Formulated Using a Natural Hydrophilic Surfactant (Saponin): Impact of Surfactant Level and Oil Phase CrystallizationPrichapan N., McClements D.J., Klinkesorn U.2020Food Biophysics
   15(3),pp. 346-354
   4
   22Utilization of multilayer-technology to enhance encapsulation efficiency and osmotic gradient tolerance of iron-loaded W1/O/W2 emulsions: Saponin-chitosan coatingsPrichapan N., Prichapan N., McClements D.J., Klinkesorn U.2021Food Hydrocolloids
   112
   4
   23Thermally induced gelation of mixed phosphatidylcholine aqueous solution containing wormlike micelle structureFafaungwithayakul N., Klinkesorn U., Brenner T., Vichakacharu N., Matsukawa S.2014Japan Journal of Food Engineering
   15(4),pp. 233-242
   3
   24Effect of crystal promoters on viscosity and melting characteristics of compound chocolateRosales C., Klinkesorn U., Suwonsichon S.2017International Journal of Food Properties
   20(1),pp. 119-132
   3
   25Controlled release and macrophage polarizing activity of cold-pressed rice bran oil in a niosome systemHunthayung K., Klinkesorn U., Hongsprabhas P., Chanput W.2019Food and Function
   10(6),pp. 3272-3281
   3
   26Ability of crystal promoters to delay fat bloom development in heat-resistant compound chocolate with or without the presence of crystal inhibitorRosales C., Suwonsichon S., Klinkesorn U.2017International Journal of Food Science and Technology
   52(11),pp. 2343-2351
   2
   27Influence of crystal promoters on sensory characteristics of heat-resistant compound chocolateRosales C., Suwonsichon S., Klinkesorn U.2018International Journal of Food Science and Technology
   53(6),pp. 1459-1467
   2
   28Degradation kinetics of carotene in cholesterol-free mayonnaise containing red palm oleinSeesung S., Thongngam M., Klinkesorn U.2015Italian Journal of Food Science
   28(5),pp. 50-54
   2
   29Influence of lipid content and dilution on properties and stability of nanostructured lipid carriers (NLCs) prepared from rambutan (Nephelium lappaceum L.) kernel fat and evaluation of their β-carotene loading capacityWitayaudom P., Klinkesorn U.2019Journal of Dispersion Science and Technology
   40(11),pp. 1600-1610
   1
   30Ethanol-in-oil emulsion (E/O) stabilized by polyglycerol polyricinoleate: A potential delivery system for ethanolic extractDuangkaew S., Mahisanunt B., Prichapan N., Klinkesorn U.2018Journal of Dispersion Science and Technology
   39(2),pp. 234-240
   1
   31Effect of temperature on lipid oxidation kinetics of tuna oil two-layers emulsion during storageKlinkesorn U., Geraldine P.L.2012Italian Journal of Food Science
   24(SUPPL.),pp. 22-25
   1
   32Process optimization using response surface design for diacylglycerol synthesis from palm fatty acid distillate by enzymatic esterificationSantisawadi S., Chaiseri S., Jinda N., Klinkesorn U.2013Songklanakarin Journal of Science and Technology
   35(1),pp. 23-32
   1
   33IntroductionKlinkesorn U., Theerakulkait C., Harnkarnsujarit N.2018Italian Journal of Food Science
   30(5)
   0
   34Features of heated chitosan-maltodextrin solutionsKaewtathip T., Klinkesorn U.2019Italian Journal of Food Science
   31(5),pp. 54-59
   0
   35Effects of germinating temperature and time on metabolite profiles of sunflower (Helianthus annuus L.) seedGuo S., Guo S., Klinkesorn U., Lorjaroenphon Y., Ge Y., Na Jom K.2021Food Science and Nutrition
   0
   36Rambutan (Nephelium lappaceum) kernel olein as a non-hydrogenated fat component for developing model non-dairy liquid creamer: effect of emulsifier concentration, sterilization, and pHWanthong T., Klinkesorn U.2020Journal of Food Science and Technology
   0
   37In Situ Observation and Physical–Chemical Characteristics of Rambutan (Nephelium lappaceum L.) Kernel Olein Crystals Obtained from Acetone FractionationMahisanunt B., Mahisanunt B., Hondoh H., Hondoh H., Klinkesorn U.2020JAOCS, Journal of the American Oil Chemists' Society
   0