Expertise Cloud

antioxidant capacityaroma compoundFresh-cut pomelokaffir lime leavesmenthonemetabisulfitemicroorganismmodified atmosphere packagingMoisturemung bean starchNIRSodouronionphenolic compoundsvolatile compoundsการค้าปลีกการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงการแปรรูปด้วยความร้อนการเพาะเลี้ยงยีสต์การรักษาคุณภาพการลดอุณหภูมิการหมักเกษตรกรขนมจีนแป้งหมักขนส่งข้าวโพดข้าวสุกข้าวหอมมะลิความบริบูรณ์ความร้อนความหอมคุณภาพด้านกลิ่นเครื่องจักรกลเกษตรแคนตาลูปจุลินทรีย์ทำให้อาหารเสือมเสียชาเพื่อสุขภาพตะไคร้ทุเรียนเทคโนโลยีการบรรจุเทคโนโลยีหลังการเก็บเกียวเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวน้ำซอสหมูแดงน้ำมะนาวน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวแก่น้ำมันหอมระเหยน้ำสับปะรดเนื้อสัตว์เนื้อหมูบดบรรจุภัณฑ์แบคทีเรียกรดแล็กติกแบคทีเรียกรดแล็กติก กรดอินทรีย์ สารระเหยใบมะกรูดปฏิกิริยาเมลลาร์ดแปรรูปผลิตผลเกษตรผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์มะพร้าวผักกาดหอมผักสลัดพืชสมุนไพรมะกรูดมะแขว่นมะเดื่อฝรั่งมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมเผามะยงชิตเมล่อนยีสต์ระบบทำความเย็นเรซินสังเคราะห์โรงสีลดอุณหภูมิลิโมนินโลจิสติกส์สเตอริไลซ์สมบัติต้านการสะสมไขมันส้มโอตัดแต่งสารก่อกลายพันธ์สารต้านการเกิดออกซิเดชั่นสารต้านออกซิเดชันสารประกอบฟีนอลิกสารพันธุ์สารระเหยสารระเหยให้กลิ่นสารสกัดกระวานสารสกัดจากกระชายสารสกัดจากข่าสารให้กลิ่นสารให้กลิ่น ใบมะกรูด ความคงตัวสารให้กลิ่นไม่พึงประสงค์สารให้กลิ่นรสสารให้กลิ่นรสเนื้อสารให้กลิ่นสำคัญหัวหอมอายุการเก็บอาหารอินคลูชันคอมเพล็กซ์อุณหภูมิ, สภาวะบรรยากาศดัดแปลง, สารระเหยอุตสาหกรรม

Interest



Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องศูนย์เทคโนโลยีการหมัก ชั้น 2 อาคาร 5

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 21 เรื่อง (เชิงวิชาการ 21 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Inhibitory activity of asian spices on heterocyclic amines formation in cooked beef pattiesPuangsombat K., Jirapakkul W., Smith J.2011Journal of Food Science
76(8)
57
2Response surface optimization and characteristics of rambutan (Nephelium lappaceum L.) kernel fat by hexane extractionSirisompong W., Jirapakkul W., Klinkesorn U.2011LWT - Food Science and Technology
44(9),pp. 1946-1951
52
3Solubilization and identification of hen eggshell membrane proteins during different times of chicken embryo development using the proteomic approachKaweewong K., Garnjanagoonchorn W., Jirapakkul W., Roytrakul S.2013Protein Journal
32(4),pp. 297-308
44
4Mechanisms of interaction between vanillin and milk proteins in model systemsChobpattana W., Jeon I., Smith J., Loughin T.2002Journal of Food Science
67(3),pp. 973-977
29
5Dynamic air sampling of volatile organic compounds using solid phase microextractionRazote E., Jeon I., Maghirang R., Chobpattana W.2002Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes
37(4),pp. 365-378
23
6Kinetics of interaction of vanillin with amino acids and peptides in model systemsChobpattana W., Jeon I., Scott Smith J.2000Journal of Agricultural and Food Chemistry
48(9),pp. 3885-3889
23
7Volatile profile of khanom jeen, Thai fermented rice noodles, and the changes during the fermentation processKeatkrai J., Jirapakkul W.2010ScienceAsia
36(1),pp. 46-51
21
8Categorization of coconut milk products by their sensory characteristicsWattanapahu S., Suwonsichon T., Jirapakkul W., Kasermsumran S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
46(6),pp. 944-954
8
9Effect of drying temperature on key odourants in kaffir lime (Citrus hystrix D.C., Rutaceae) leavesJirapakkul W., Tinchan P., Chaiseri S.2013International Journal of Food Science and Technology
48(1),pp. 143-149
8
10Characteristics of menthone encapsulated complex by mungbean, tapioca, and rice starchesKeatkrai J., Lumdubwong N., Chaiseri S., Jirapakkul W.2017International Journal of Food Properties
20(4),pp. 810-820
6
11Aroma compounds of flash-fried ricePiyachaiseth T., Jirapakkul W., Chaiseri S.2011Kasetsart Journal - Natural Science
45(4),pp. 717-729
6
12Aroma compound profile of mature coconut water from tall variety through thermal treatmentNasution Z., Jirapakkul W., Lorjaroenphon Y.2019Journal of Food Measurement and Characterization
13(1),pp. 277-286
6
13Volatile aroma compounds in jasmine rice as affected by degrees of millingJinakot I., Jirapakkul W.2019Journal of Nutritional Science and Vitaminology
65,pp. S231-S234
2
14Effect of heat treatment and storage on volatile compounds of coconut milkJirapakkul W., Jirapakkul W., Rodkwan N., Nasution Z.2018Italian Journal of Food Science
30(5),pp. 62-66
1
15The effect of coconut water on adipocyte differentiation and lipid accumulation in 3t3-l1 cellsNasution Z., Nasution Z., Jirapakkul W., Tongkhao K., Chanput W.2020Journal of Nutritional Science and Vitaminology
66,pp. S343-S348
0
16Distribution of microorganisms and quality changes of commercial trimmed aromatic coconutTreesuwan K., Treesuwan K., Tongkhao K., Tongkhao K., Tongchitpakdee S., Tongchitpakdee S., Jirapakkul W., Jirapakkul W., Khan R.M., Chonhenchob V., Chonhenchob V.2018Italian Journal of Food Science
30(5),pp. 105-109
0