Person Image

Administration

Education

 • Ph.D. (Food Sicence), Pennsylvania State University, U.S.A.
 • M.S. (Food Sicence), Pennsylvania State University, U.S.A.
 • วท.บ.เกียรตินิยม (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

(E1?-acetoxycavichol acetate2-acetyl-1-pyrroline4-dienalagingAlpinia galangaantioxidantsaromaaroma active compoundaroma compoundAroma compoundsaroma extract dilution analysisAroma extract dilution analysis (AEDA)aroma profilearoma-activeBETA-CYCLODEXTRINBiobased materialsBiobased plasticsblack glutinous riceCalciumcanned coconut milkChemistry and Analysis of Aroma Compounds in Thai Food and IngredicntscocoaCocoa proteincoconut milk, rice, aroma compoundscoconut palm sugarCompositeConfectionery Technologycrude extractdeodorizerdescriptive analysisdescriptive sensory analysisdiacylglycerolsDietary fiberDIFFERENT ORGANIC-COMPOUNDSdisposable/biodegradable plastics/composDistillationDrying temperaturedynamic headspace dilution analysisE)- nona-2economic cropsemulsion propertiesENCAPSULATIONessential oilesterificationethanol extract and essential oilethyl butanoateextractionExtrusion technologyfermented sausageFishy odour deodorisationflash fryingflash-fryingflavorFlavor in FoodsFlavor retentionfried potato stickfried ricegalangal extractgamma-Oryzanolgas chromatography-olfactometryGas chromatography-olfactometry (GCO)Gastric emptyingGC-MSGC-Oglutamic acidGlutaraldehydeMenthoneMethylglyoxalMODEL SYSTEMSnatural fiberNhamodorantoilOIL VOLATILESOleangoleogelOryza sativaoryzanolpalm fatty acid distillatepandanPARTITION-COEFFICIENTSphenolic compoundsp-hydroxyphenylbutan-2-one (raspberry ketone)Physicochemical propertiesphytochemicalsphytosterolricestarchstir-fryingSurfactantSzechuan pepper (Zanthoxylum simulans)Taste dilution analysisTc-99mThai coffeethai fried chili paste (nam phrik phao)Tocolultrapasteurizationv amylosewok flavor

Interest

Confectionery Technology, Chemistry and Analysis of Aroma Compounds in Thai Food and Ingredicnts, Flavor in Foods

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 26 เรื่อง (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Lipid and hardness characteristics of cocoa butters from different geographic regionsChaiseri S., Dimick P.S.1989Journal of the American Oil Chemists' Society
66(12),pp. 1771-1776
91
2Water solubility of flavor compounds influences formation of flavor inclusion complexes from dispersed high-amylose maize starchTapanapunnitikul O., Tapanapunnitikul O., Chaiseri S., Peterson D., Thompson D.2008Journal of Agricultural and Food Chemistry
56(1),pp. 220-226
62
3Dynamic crystallization of cocoa butter. I. characterization of simple lipids in rapid- and slow-nucleating cocoa butters and their seed crystalsChaiseri S., Dimick P.1995Journal of the American Oil Chemists' Society
72(12),pp. 1491-1496
47
4Dynamic crystallization of cocoa butter. II. Morphological, thermal, and chemical characteristics during crystal growthChaiseri S., Dimick P.1995Journal of the American Oil Chemists' Society
72(12),pp. 1497-1504
41
5Identification of characteristic aroma components of Thai fried chili pasteRotsatchakul P., Chaiseri S., Cadwallader K.2008Journal of Agricultural and Food Chemistry
56(2),pp. 528-536
36
6Antioxidant Activities and Antioxidative Components in Extracts of Alpinia galanga (L.) Sw.Mahae N., Chaiseri S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
43(2),pp. 358-369
32
7Comparative study on aroma-active compounds in Thai, black and white glutinous rice varietiesAjarayasiri J., Chaiseri S.2008Kasetsart Journal - Natural Science
42(4),pp. 715-722
22
8Cocoa protein crosslinking using Maillard chemistryJumnongpon R., Chaiseri S., Hongsprabhas P., Healy J., Meade S., Gerrard J., Gerrard J.2012Food Chemistry
134(1),pp. 375-380
17
9Changes in volatile compounds during fermentation of nham: (Thai fermented sausage)Rotsatchakul P., Visesanguan W., Smitinont T., Chaiseri S.2009International Food Research Journal
16(3),pp. 391-414
14
10Free amino acid and reducing sugar composition of pandan (Pandanus amaryllifolius) leavesCheetangdee V., Chaiseri S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
40(SUPPL.),pp. 67-74
14
11Physicochemical properties and flavor retention ability of alkaline calcium hydroxide-mungbean starch filmsChanjarujit W., Hongsprabhas P., Chaiseri S.2018Carbohydrate Polymers
198,pp. 473-480
13
12Changes in the Profile of Volatiles of Canned Coconut Milk during StorageTinchan P., Lorjaroenphon Y., Cadwallader K., Chaiseri S.2015Journal of Food Science
80(1),pp. C49-C54
13
13Effect of drying temperature on key odourants in kaffir lime (Citrus hystrix D.C., Rutaceae) leavesJirapakkul W., Tinchan P., Chaiseri S.2013International Journal of Food Science and Technology
48(1),pp. 143-149
8
14Characteristics of menthone encapsulated complex by mungbean, tapioca, and rice starchesKeatkrai J., Lumdubwong N., Chaiseri S., Jirapakkul W.2017International Journal of Food Properties
20(4),pp. 810-820
6
15Contribution of roasted grains and seeds in aroma of oleang (Thai coffee drink)Puvipirom J., Chaiseri S.2012International Food Research Journal
19(2),pp. 583-588
6
16Aroma compounds of flash-fried ricePiyachaiseth T., Jirapakkul W., Chaiseri S.2011Kasetsart Journal - Natural Science
45(4),pp. 717-729
6
17Volatile flavor compounds and flavor profiles of thai soy sauceLertsiri S., Wanakhachornkrai P., Assavanig A., Chaiseri S., Suwonsichon T.2010ACS Symposium Series
1059,pp. 375-387
5
18Effects of surfactants and aging time on solidifcation of rice bran oil at room temperatureNukit N., Setwipattanachai P., Chaiseri S., Hongsprabhas P.2014Journal of Oleo Science
63(11),pp. 1099-1107
3
19Rice phytochemicals concentrated by molecular distillation process and their use as co-surfactant in water dispersionSawadikiat P., Setwipattanachai P., Chaiseri S., Hongsprabhas P.2015Journal of Food Science and Technology
52(12),pp. 8014-8022
3
20Potential of szechuan pepper as a saltiness enhancerLe Bao T., Chaiseri S., Lorjaroenphon Y.2018International Journal of Food Properties
21(1),pp. 533-545
1
21The superiority of ultrapasteurization over conventional heat treatments regarding Riceberry beverage aromaKullananant N., Chaiseri S., Lorjaroenphon Y.2020Journal of Food Science
85(6),pp. 1764-1771
1
22Process optimization using response surface design for diacylglycerol synthesis from palm fatty acid distillate by enzymatic esterificationSantisawadi S., Chaiseri S., Jinda N., Klinkesorn U.2013Songklanakarin Journal of Science and Technology
35(1),pp. 23-32
1
23Evaluation of the first radiolabeled99mTc-Jerusalem artichoke-containing snack bar on gastric emptying and satiety in healthy female volunteersNokkaew N., Shiratori S., Gonlachanvit S., Chaiwatanarat T., Nasing T., Chaiseri S., Sirisansaneeyakul S., Horkaew P., Kanungsukkasem V.2018Journal of the Medical Association of Thailand
101(4),pp. S13-S21
0
24Determination of microvoids of maltodextrin with various de by the "dual sorption model"Samuhasaneetoo S., Chaiseri S., Farhat I., Sajjaanantakul T., Pongsawatmanit R.2006Gums and Stabilisers for the Food Industry 13
,pp. 275-283
0
25Effect of antioxidants on reduction of lipid oxidation in canned coconut milkPongtongkam P., Chaiseri S.2020Agriculture and Natural Resources
54(4),pp. 423-430
0
26Kasetsart Journal - Natural Science: ForwardChaiseri S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
40(SUPPL.)
0