Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science), University of Illinois at Urbana-Champaign, United States of America, 2555
  • M.S. (Food Science), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • B.S. (Food Science and Technology), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  aromaAroma compoundBeveragesCarbonated beverageCarbonationcoconut sugarCola-flavored carbonated beverageFlavorFlavor profilesflavoromicsgas chromatography-olfactometrygerminationMaillard reactionMango wineMetabolite profilesMetabolitesmetabolomicsNam Dok MaiOdor activity valueodorantOdorsomission studyRiceberryRipeningroastingsaltsalt reductionSaltiness enhancerSCOBYsensorySensory analysisSensory descriptive analysissensory evaluationsmokesodiumSodium chloridesodium chloride (NaCl)Solvent extractionSolvent ratiosSolventssoy sauceSPME/GC-TOFMStastetaste compoundTaste dilution analysisTian Opultrapasteurizationvacuum impregnationvanillinvolatilevolatile aroma compoundVolatile aroma compoundsVolatile compoundsWater ratioZanthoxylum simulansกระบวนการให้ความร้อนกลิ่นถั่วกะทิการทวนสอบการยอมรับการรมควันการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคขนส่งข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวสุกข้าวหอมมะลิความปลอดภัยความเป็นพิษความหอมเครื่องรมควันชีวมวลถ่านเทคโนโลยีน้ำตาลมะพร้าวน้ำมันหอมระเหยน้ำส้มควันไม้บรรจุภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควันผลิตภัณฑ์มะพร้าวพีเอเอชโพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอมะนาวไทยมะพร้าวไม้ชิพของไทยโรงงานต้นแบบโรงสีฤทธิ์การต้านจุลินทรีย์ฤทธิ์การต้านออกซิเดชั่นโลหะหนักสเตอริไลเซชันสารก่อมะเร็งสารระเหยง่ายสารให้กลิ่นอาหารอาหารรมควันอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

  Interest

  Flavor chemistry, Flavor analysis by instrumental and sensory measurements

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 94 เรื่อง (เชิงวิชาการ 92 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Flavor chemistry of lemon-lime carbonated beveragesHausch B., Lorjaroenphon Y., Cadwallader K.2015Journal of Agricultural and Food Chemistry
  63(1),pp. 112-119
  54
  2Identification of adulteration in uncooked Jasmine rice by a portable low-cost artificial olfactory systemTimsorn K., Lorjaroenphon Y., Wongchoosuk C.2017Measurement: Journal of the International Measurement Confederation
  108,pp. 67-76
  54
  3Flavored-functional protein hydrolysates from enzymatic hydrolysis of dried squid by-products: Effect of drying methodSukkhown P., Jangchud K., Lorjaroenphon Y., Pirak T.2018Food Hydrocolloids
  76,pp. 103-112
  37
  4Integrative metabolomics-flavoromics to monitor dynamic changes of ‘Nam Dok Mai’ mango (Mangifera indica Linn) wine during fermentation and storageWattanakul N., Morakul S., Lorjaroenphon Y., Na Jom K.2020Food Bioscience
  35
  20
  5Changes in the Profile of Volatiles of Canned Coconut Milk during StorageTinchan P., Lorjaroenphon Y., Cadwallader K., Chaiseri S.2015Journal of Food Science
  80(1),pp. C49-C54
  20
  6Aroma compound profile of mature coconut water from tall variety through thermal treatmentNasution Z., Jirapakkul W., Lorjaroenphon Y.2019Journal of Food Measurement and Characterization
  13(1),pp. 277-286
  18
  7Identification of predominant odorants in Thai desserts flavored by smoking with "Tian Op", a traditional Thai scented candleWatcharananun W., Cadwallader K., Huangrak K., Kim H., Lorjaroenphon Y.2009Journal of Agricultural and Food Chemistry
  57(3),pp. 996-1005
  17
  8Characterization of typical potent odorants in cola-flavored carbonated beverages by aroma extract dilution analysisLorjaroenphon Y., Cadwallader K.2015Journal of Agricultural and Food Chemistry
  63(3),pp. 769-775
  16
  9Analysis of particle-borne odorants emitted from concentrated animal feeding operationsYang X., Lorjaroenphon Y., Cadwallader K., Wang X., Zhang Y., Lee J.2014Science of the Total Environment
  490,pp. 322-333
  14
  10Identification of character-impact odorants in a cola-flavored carbonated beverage by quantitative analysis and omission studies of aroma reconstitution modelsLorjaroenphon Y., Cadwallader K.2015Journal of Agricultural and Food Chemistry
  63(3),pp. 776-786
  14
  11Sterilization of coconut milk in flexible packages via ohmic-assisted thermal sterilizerTiravibulsin C., Lorjaroenphon Y., Udompijitkul P., Kamonpatana P.2021LWT
  147
  14
  12Maillard reaction products-based encapsulant system formed between chitosan and corn syrup solids: Influence of solution pH on formation kinetic and antioxidant activityKaewtathip T., Wattana-Amorn P., Boonsupthip W., Lorjaroenphon Y., Klinkesorn U.2022Food Chemistry
  393
  12
  13Metabolite–flavor profile, phenolic content, and antioxidant activity changes in sacha inchi (Plukenetia volubilis l.) seeds during germinationKeawkim K., Keawkim K., Lorjaroenphon Y., Vangnai K., Jom K.N.2021Foods
  10(10)
  7
  14Effects of germinating temperature and time on metabolite profiles of sunflower (Helianthus annuus L.) seedGuo S., Guo S., Klinkesorn U., Lorjaroenphon Y., Ge Y., Na Jom K.2021Food Science and Nutrition
  7
  15Potential of szechuan pepper as a saltiness enhancerLe Bao T., Chaiseri S., Lorjaroenphon Y.2018International Journal of Food Properties
  21(1),pp. 533-545
  5
  16Differentiation of four varieties of germinating Thai colored indica rice (Oryza sativa L.) by metabolite profilingJom K., Lorjaroenphon Y., Udompijitkul P.2016Food Science and Technology Research
  22(1),pp. 65-73
  4
  17Comparative investigation of combined metabolomics-flavoromics during the ripening of mango (Mangifera indica l.) cv. ‘Nam Dok Mai Si Thong’ and ‘Nam Dok Mai No. 4’Aung Y.L., Lorjaroenphon Y., Rumpagaporn P., Sae-Tan S., Jom K.N.2021Plants
  10(10)
  4
  18Integrative metabolomics–flavoromics approach to assess metabolic shifts during ripening of mango (Mangifera indica L.) cultivar Nam Dok Mai Si ThongAung Y.L., Lorjaroenphon Y., Rumpagaporn P., Sittipod S., Jirapakkul W., Na Jom K.2022Chemical and Biological Technologies in Agriculture
  9(1)
  1
  19Metabolic profiles analysis and DPPH radical-scavenging assay of ‘Nam Dok Mai’ mango wine during fermentationWattanakul N., Morakul S., Lorjaroenphon Y., Na Jom K.2019Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  24(4)
  1
  20The superiority of ultrapasteurization over conventional heat treatments regarding Riceberry beverage aromaKullananant N., Chaiseri S., Lorjaroenphon Y.2020Journal of Food Science
  85(6),pp. 1764-1771
  1
  21Effect of l-glutamine addition on aroma of coconut sugarMesiri S., Lorjaroenphon Y.2019Italian Journal of Food Science
  31(5),pp. 15-21
  1
  22Application of moringa seed as sweetness-inducing substanceMethakullawat C., Lorjaroenphon Y.2019Italian Journal of Food Science
  31(5),pp. 1-7
  1
  23Quantification of odorants in animal feeds at commercial swine and poultry operationsYang X., Lorjaroenphon Y., Li H., Cadwallader K.R., Wang X., Zhang Y.2018Transactions of the ASABE
  61(2),pp. 693-698
  1
  24Shelf-life of 2-acetylpyrazine- and vanillin-releasing films prepared by vacuum impregnationCharoenput C., Boonsupthip W., Lorjaroenphon Y.2018Italian Journal of Food Science
  30(5),pp. 137-141
  0
  25Application of ohmic heating for black pepper (Piper nigrum L.) oleoresin extraction compared with conventional heatingInduruwa Vidana Arachchige Don C.S.I., Induruwa Vidana Arachchige Don C.S.I., Jittanit W., Lorjaroenphon Y.2022Journal of Food Processing and Preservation
  0
  26Combined metabolomics and flavoromics to follow the fermentation process in sweet fermented rice (Khao-Mak)Ruangchaisirawet Y., Lorjaroenphon Y., Na Jom K.2023European Food Research and Technology
  0
  27Effects of bifenthrin pesticide on fermented cultures and metabolite profiles of kombucha teaWongmaneepratip W., Wongmaneepratip W., Na Jom K., Lorjaroenphon Y., Tongkhao K., Udompijitkul P., Vangnai K.2024LWT
  197
  0