Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science and Technology), University of Massachusetts, USA, 2547
  • M.Sc. (Food Science and Technology), University of Massachusetts, USA
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Expertise Cloud

  antimicrobial activityantioxidant activityAntioxidantsbakerybananabanana flourcarrageenancaseinatechitosanCoconutedible filmsemulsionencapsulationExtrusionFoodHealthheat-moisture treatmentHeat-Moisture treatmentsHigh proteinhydrocolloidhydrothermal treatmentHypocholesterolaemic activityHypolipidaemic activityinstant noodleInter-polymer complexisolated rice starchkafirinkernel morphologyKeywords: pre-germination processKonjac glucomannanLecithinLipid digestibilityListeria monocytogenesMaillard reaction productMaillard reaction productsmax stress-strainMicrostructureMilk creammodified sorghum flourmodified starchMolecular StructureNanoparticlesnatural fiberoilOil-in-water emulsionOleogeloligomerpalm kernelParticle sizeParticle size analysispastePasting propertiespasting propertiespectinphysicalPhysical and chemical propertiesPhysical and Mechanical propertiesPhysical and Mechanical properties Physical characteristicsphysical modificationphysicochemical propertiesphysicochemical propertyplant extractpoly(lactic acid)polyelectrolyte complexpolyelectrolyte complexespolymerPolymerspregel flourpregelatinizationpre-germinated brown ricePre-germinated brown rice starchespregerminationprinting pasteProcessingpropertyProteinradical scavenging activityReaction temperaturered palm oleinResistant starchRetrogradationrheological propertiesrheological propertyRheologyRicesorghumsoySoy protein isolateTextureViscosityzeta potentialข้าวฟ่างบะหมี่แป้งแป้งข้าวสตาร์ชสมบัติทางกายภาพสุขภาพอาหาร

  Interest

  Carbohydrate and Microstructure

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2560 - พ.ย. 2566 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เม.ย. 2559 - ส.ค. 2559 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 65 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 41 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of konjac glucomannan on syneresis, textural properties and the microstructure of frozen rice starch gelsCharoenrein S., Tatirat O., Rengsutthi K., Thongngam M.2011Carbohydrate Polymers
  83(1),pp. 291-296
  177
  2Influence of pH, ionic strength, and temperature on self-association and interactions of sodium dodecyl sulfate in the absence and presence of chitosanThongngam M., McClements D.2005Langmuir
  21(1),pp. 79-86
  138
  3Characterization of Interactions between Chitosan and an Anionic SurfactantThongngam M., McClements D.2004Journal of Agricultural and Food Chemistry
  52(4),pp. 987-991
  121
  4Isothermal titration calorimetry study of the interactions between chitosan and a bile salt (sodium taurocholate)Thongngam M., McClements D.2005Food Hydrocolloids
  19(5),pp. 813-819
  90
  5Rice bran wax oleogel: A potential margarine replacement and its digestibility effect in rats fed a high-fat dietLimpimwong W., Kumrungsee T., Kato N., Yanaka N., Thongngam M.2017Journal of Functional Foods
  39,pp. 250-256
  61
  6Preparation of gluten-free rice spaghetti with soy protein isolate using twin-screw extrusionDetchewa P., Thongngam M., Jane J.L., Naivikul O.2016Journal of Food Science and Technology
  53(9),pp. 3485-3494
  36
  7Isolated rice starch fine structures and pasting properties changes during pre-germination of three Thai paddy (Oryza sativa L.) cultivarsPinkaew H., Thongngam M., Wang Y.J., Naivikul O.2016Journal of Cereal Science
  70,pp. 116-122
  31
  8Characterization of pregelatinized and heat moisture treated rice floursWadchararat C., Thongngam M., Naivikul O.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 144-153
  26
  9Antioxidant properties of selected plant extracts and application in packaging as antioxidant cellulose-based films for vegetable oilPhoopuritham P., Thongngam M., Yoksan R., Suppakul P.2012Packaging Technology and Science
  25(3),pp. 125-136
  19
  10Physical and chemical properties, antioxidant capacity, and total phenolic content of xyloglucan component in tamarind (Tamarindus indica) seed extracted using subcritical waterLimsangouan N., Milasing N., Milasing N., Thongngam M., Khuwijitjaru P., Jittanit W.2019Journal of Food Processing and Preservation
  43(10)
  18
  11Rheology and Microstructure of Lecithin-Stabilized Tuna Oil Emulsions Containing Chitosan of Varying Concentration and Molecular SizeKlongdee S., Thongngam M., Klinkesorn U.2012Food Biophysics
  7(2),pp. 155-162
  17
  12Antimicrobial activity of chitosan and carboxymethyl chitosan from diferent types and sources of chitosanTantala J., Thongngam M., Rachtanapun P., Rachtanapun C.2012Italian Journal of Food Science
  24(SUPPL.),pp. 97-101
  15
  13Ultrasound-assisted formation of chitosan-glucose Maillard reaction products to fabricate nanoparticles with enhanced antioxidant activityViturat S., Thongngam M., Lumdubwong N., Zhou W., Klinkesorn U.2023Ultrasonics Sonochemistry
  97
  8
  14Effect of heat-moisture treatment on qualities of gluten-free alkaline rice noodles from various rice flour varietiesChaichaw C., Naivikul O., Thongngam M.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(3),pp. 490-499
  4
  15Role of amylolytic activities during pregermination on rice kernel morphology and physicochemical properties of isolated starchKupkanchanakul W., Thongngam M., Shi Y., Naivikul O., Naivikul O.2018Cereal Chemistry
  95(4),pp. 543-554
  3
  16Characteristics of heated mixed soy protein isolate and sodium casemateNakornpanom N., Thongngam M., Hongsprabhas P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(4),pp. 780-790
  2
  17Degradation kinetics of carotene in cholesterol-free mayonnaise containing red palm oleinSeesung S., Thongngam M., Klinkesorn U.2015Italian Journal of Food Science
  28(5),pp. 50-54
  2
  18Effects of White Sorghum Flour Levels on Physicochemical and Sensory Characteristics of Gluten-Free BreadAdzqia F., Suwonsichon S., Thongngam M.2023Foods
  12(22)
  0
  19Gamma-aminobutyric acid as a potential postbiotic mediator in the gut–brain axisBraga J.D., Braga J.D., Thongngam M., Kumrungsee T.2024npj Science of Food
  8(1)
  0