Search Result of "antioxidant"

About 1779 results
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of natural volatile compounds on antioxidant capacity and antioxidant enzymes in raspberries

ผู้แต่ง:ImgChanjirakul, K., ImgWang, S.Y., ImgWang, C.Y., ImgDr.Jingtair Siriphanich, Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Antimicrobial and Antioxidant Activities of Betel Oil

ผู้แต่ง:ImgDr.PANUWAT SUPPAKUL, Professor, ImgNutcha Sanla-Ead, ImgPanchuti Phoopuritham,

วารสาร:

12345678910...