Person Image

Administration

Education

 • วท.บ., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2529
 • วท.ม., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
 • Dr.sc..agr., Georg August Univer., Germany, 2544

Expertise Cloud

"อ้อย"anthracnosearbuscular mycorrhizal fungiatmospherebiological controlCasein hydrolysischillicoconut milk agarColletotrichum acutatumColletotrichum capsiciColletotrichum gloeosporioidesColletotrichum gloesporioidesdetectiondetoxificationFarmer GroupFiber contentfood safetyFumigationfungicide resistanceFusariumGAPGood Agricultural Practicelactic acidLasiodiplodia theobromaeMangifera indicamango-leaf assayphylloplane microorganismpostharvest diseasePythium sp.Quality Management SystemRFLP-PCRstem end rotstorage grainZearalenoneการควบคุมโรคโดยชีววิธีการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวการจุ่มน้ำร้อนการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีการปนเปื้อนเชื้อราทุเรียนน้ำมันหอมระเหยปรับปรุงพันธุ์พืชพริกมะละกอยีสต์ปฏิปักษ์ระบบบริหารจัดการคุณภาพโรคทุเรียนโรคพืชโรคพืชหลังเก็บเกี่ยวโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวโรครากเน่าโรคแส้ดำโรคหลังการเก็บเกี่ยวโรคหลังเก็บเกี่ยวโรคอ้อยโรคแอนแทรคโนสโรคแอนแทรคโนสกาแฟโรคแอนแทรคโนสมะม่วงวัตถุอันตรายทางการเกษตรว่านชักมดลูก (Curcuma comosa)ไวรัสใบด่างของอ้อย (SCMV)ไวรัสใบด่างแถบขาว (Brome mosaic virus)สมุนไพรวงค์ขิง ว่านชักมดลูก การควบคุมโสมุนไพรวงค์ขิง (Zigiberaceae)สารกระตุ้นความต้านทาน โรคใบจุด Alternaria สารเคมีกำจัดเชื้อราสารเคมีควบคุมโรคสารเจือปนอาหารสารพิตกค้างสารพิษกค้างสารพิษจากเชื้อราสารพิษตกค้างสารลดแรงตึงผิวผลไม้ cabopol โรคผลเน่าในมะม่วงสารสกัดจากเปลือกมะละกอสารสกัดจากพืชสารสกัดธรรมชาติสารสกัดพืช (plant extract)สารสกัดสมุนไพร น้ำมันหอมระเหย ไททาเนียมไดออกไซด์ เบโทไนต์สารอิมาซาเพอร์ (imazapyr)สุขภาพพืชหน่วยรับรองหน่วยรับรองที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรห้องปฏิบัติการมาตรฐานรับรองอ้อยอ้อย (sugarcane)อ้อย การปรับปรุงพันธุ์ GEscore อ้อยพันธุ์กำแพงแสนอ้อย(sugarcane)อ้อย(sugarcane) ปรับปรุงพันธุ์อ้อย,ปรับปรุงพันธุ์พืชอ้อยคั้นน้ำ (Juice Cane)อ้อยพันธุ์อ้อยพันธุ์กำแพงแสนอะฟลาท็อกซิน การตรวจสอบ อาหารเลี้ยงเชื้อ coconut milk agarอาหารอาหารปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ปลอดภัยแอนแทรคโนสแอนแทรคโนสผลมะละกอ

Interest

การสกัดสารจากพืช และการทำสารให้บริสุทธิ์, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 3225 ชั้น 2 อาคารคณะเกษตร ตึกกลาง
  • ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 115 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 56 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 59 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 6 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 49 เรื่อง (เชิงวิชาการ 39 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Influence of biotic and chemical plant inducers on resistance of chilli to anthracnoseOanh L., Korpraditskul V., Rattanakreetakul C., Wasee S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
40(1),pp. 39-48
7
2Polymerase chain reaction based detection of chilli anthracnose diseaseImjit N., Rattanakreetakul C., Pongpisutta R.2013Acta Horticulturae
973,pp. 199-206
2
3RFLP identification of Colletotrichum species isolated from chilli in ThailandPongpisutta R., Winyarat W., Rattanakreetakul C.2013Acta Horticulturae
973,pp. 181-186
1
4Fumigation with plant volatile oils to control stem end rot of bananaRattanakreetakul C.2013Acta Horticulturae
973,pp. 207-214
1
5Identifying QTLs for fiber content and agronomic characters in sugarcane using AFLP markersAnusonpornpurm S., Lersrutaiyotin R., Rattanakreetakul C., Thamchaipenet A., Weerathaworn P.2008Kasetsart Journal - Natural Science
42(4),pp. 668-675
1
6Identifying quantitative trait loci for fiber content and fiber components in sugarcane using amplified fragment length polymorphism markersWenworn W., Lersrutaiyotin R., Rattanakreetakul C., Sreewongchai T.2013Kasetsart Journal - Natural Science
47(3),pp. 416-423
1
7Bacillus megaterium isolate 3103: Antagonistic spectrum on Colletotrichum gloeosporioides diversity and impact of field application on postharvest incidence of mango fruit anthracnoseFarungsang U., Sinlapasunthorn S., Rattanakreetakul C., Phavaphutanon L., Farungsang N.2013Acta Horticulturae
973,pp. 81-88
0
8Protease activity for identification of Colletotrichum species causing chilli anthracnose in ThailandWinyarat W., Pongpisutta R., Rattanakreetakul C.2013Acta Horticulturae
973,pp. 173-180
0