การปลดปล่อยสารต้านอนุมูลอิสระและคุณสมบัติของฟิล์มเจลาตินที่ใส่สารต้านอนุมูลอิสระ

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGerhard Schleining, "Addition of gallic acid to enhance antioxidative and physical properties of fish gelatin film for edible oil pouch", Italian Journal of Food Science , ปีที่ 30, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2018, หน้า 152-156
2017 inดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGerhard Schleining, "Use of gallic acid to enhance the antioxidant and mechanical properties of active fish gelatin film", Journal of Food Science, ปีที่ 82, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 80-89
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGerhard Schleining, "Effects of gallic acid and glycerol on physical properties of antioxidative gelatine film", IUFoST 18th World Congress of Food Science and Technology, 21 - 25 สิงหาคม 2016, ดับบลิน ไอร์แลนด์