Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยสยาม, ไทย, 2537
  • คศ.บ.(โภชนาการชุมชน), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2537
  • วท.ม.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2542
  • D.Eng.(Biotechnological Science), Kinki University, ญี่ปุ่น, 2548
  • Postdoctoral researcher, Kinki University, ญี่ปุ่น, 2550

  Expertise Cloud

  asparaguschitosanEscherichia colifresh-cutGuavaheat treatmenthot waterIrradiationmicrobialmicrobial growthmicrobial populationsmicrobiological qualitymicroorganismphysico-chemical propertiesPoubolPVC filmqualityrespiration rateSalmonella sp.spearmintultraviolet-CUV-Cwater-soaked appearanceกรดแกลลิกกรดฟูมาริกกระเจี๊ยบแดงกะหล่ำดอกการเคลือบผิวการใช้ไมโครเวฟการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสการนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาการเปลี่ยนแปลงสีการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยับยั้งจุลินทรีย์การลวกการให้ความร้อนการอบแห้งของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ความชื้นความปลอดภัยคาร์บอนไดออกไซด์คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเครื่องดื่มสมุนไพรแคโรทีนอยด์ไคโตซานจุลินทรีย์ชาอูหลงชีวเคมีเชื้อจุลินทรีย์ซาลโมเนลลาดอกแคดอกโสนถั่วลิสงป่นนมนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองหมักน้ำตาลเนื้อลูกพรุนบร็อคโคลีบร็อคโคลีตัดแต่งพร้อมบริโภคแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกใบตำลึงใบมะรุมปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดเปลือกส้มโอโปรตีนโปรไบโอติกผลไม้ตัดแต่งผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกฝรั่งตัดแต่งพร้อมบริโภคโพรไบโอติกแบคทีเรียฟิล์มไคโตซานฟีนอลิกมะละกอมะละกอตัดแต่งพร้อมบริโภคมะละกอสมูทตี้มะละกอสุกตัดแต่งพร้อมบริโภคไมโครเวฟยูวีซียูวี-ซีรังสีอัลตราไวโอเลตลมร้อนวิตามินซีวิธีการอบแห้งสเตรปโตมัยซีทสรีรวิทยาสารเคลือบกรดฟูมาริกสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบคาร์โบไฮเดรตหน่อไม้ฝรั่งอัญชันอายุการเก็บรักษาอี โคไลอี.โคไลอุณหภูมิเอนไซม์ไคติเนสเอเอ็มพี

  Interest

  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, เทคโนโลยีการอาหาร, คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร, จุลชีววิทยาทางอาหาร

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 104 ชั้น 1 อาคาร3

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 132 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 73 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 59 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Shelf life and microbial quality of fresh-cut mango cubes stored in high CO2 atmospheresPoubol J., Izumi H.2005Journal of Food Science
   70(1)
   54
   2Physiology and microbiological quality of fresh-cut mango cubes as affected by high-O2 controlled atmospheresPoubol J., Izumi H.2005Journal of Food Science
   70(6)
   32
   3On-farm sources of microbial contamination of persimmon fruit in JapanIzumi H., Tsukada Y., Poubol J., Hisa K., Hisa K.2008Journal of Food Protection
   71(1),pp. 52-59
   30
   4Potential sources of microbial contamination of satsuma mandarin fruit in Japan, from production through packing shedIzumi H., Poubol J., Hisa K., Hisa K., Sera K.2008Journal of Food Protection
   71(3),pp. 530-538
   19
   5Effect of ultraviolet-C irradiation on quality and natural microflora of asparagus spearsPoubol J., Lichanporn I., Puthmee T., Kanlayanarat S.2010Acta Horticulturae
   875,pp. 257-262
   8
   6On-the-farm contamination of satsuma mandarin fruit at different orchards in JapanPoubol J., Tsukada Y., Sera K., Izumi H.2006Acta Horticulturae
   712 I,pp. 551-560
   4
   7Quality and microbiological changes of asparagus spear packaged in polyvinylchloride film and treated with Ultraviolet-CPoubol J., Lichanporn I., Puthmee T., Kanlayanarat S.2012Acta Horticulturae
   943,pp. 235-240
   3
   8Ultraviolet-C treatments for spearmint decontamination of Salmonella sp. and Escherichia coliPoubol J., Kukeeratikul K., Jitareerat P.2010Acta Horticulturae
   875,pp. 263-268
   2
   9Storage quality of fresh-cut lettuce treated with ozonated water and stored in high CO2 modified atmosphere packagingPoubol J., Inada M., Takiguchi Y., Izumi H.2007Acta Horticulturae
   746,pp. 417-423
   1
   10Microbiology and quality of fresh-cut 'Kimju' guava treated with hot waterPoubol J., Techavuthiporn C., Kanlayanarat S.2013Acta Horticulturae
   973,pp. 135-138
   1
   11Guava fruit treated with hot water on microbiological quality of fresh-cut 'Kimju' and 'Pan Srithong' guavaPoubol J., Techavuthiporn C., Kanlayanarat S.2018International Food Research Journal
   25(3),pp. 903-907
   0
   12Antimicrobial activity of chitosan coating on asparagus spears against Escherichia coli and Salmonella sp.Poubol J., Phiriyangkul P., Boonyaritthongchai P.2018Acta Horticulturae
   1213,pp. 511-516
   0
   13Ultraviolet-C irradiation for reducing Escherichia coli and Salmonella sp. On Asparagus spearsPoubol J., Phiriyangkul P., Puangnim S., Boonyaritthongchai P.2018Acta Horticulturae
   1213,pp. 499-504
   0
   14Effect of low oxygen atmospheres on quality and physiological responses of fresh-cut 'Red maradol' papayaDankaew P., Kanlayanarat S., Poubol J.2009Acta Horticulturae
   837,pp. 265-270
   0
   15Quality of fresh-cut 'Khake Dam' and 'Red Maradol' papayas as affected by low temperatures storagePoubol J., Kakaew P., Kanlayanarat S.2010Acta Horticulturae
   858,pp. 105-110
   0