Person Image

  Education

  • Ph.D.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Antioxidant activityantioxidant propertiesAscorbic acidcarotenoidsCitrus maxima (Burm.) Merr.CTABethyleneflavonoidsforchlorfenuronfruit qualitygenetic diversitygermplasm evaluationgibberellic acidguavaGuava breedinghomozygosityMeloidogyne incognitaNaOHnatural antioxidantnear infraredNIRnondestructivepapayapapaya breedingpapaya propagationphenolicsPsidium guajavaPsidium guajava L.root-knot diseaseselectionshell colorationSmooth cayennetotal soluble solidsกลไกการควบคุมทางพันธุกรรมการคัดเลือกพันธุ์การคัดเลือกพันธุ์มะละกอการเจริญเติบโตการถ่ายทอดพันธุกรรมการประเมินเชื้อพันธุกรรมการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งการปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์มะละกอการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลการปรับปรุงพันธุ์องุ่นการผลิตเมล็ดพันธุ์การผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอการรวบรวมพันธุ์กิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระความมีชีวิตของละอองเกสรคุณค่าอาหารคุณภาพผลแคโรทีนอยด์ชนิดเพศดอกชีววิทยาดอกดาวเรืองปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดผลไม้เพื่อสุขภาพฝรั่งพันธุ์พืชสวนใหม่ฟีนอลิคฟีโนลิคมะละกอมะละกอส้มตำโมเลกุลเครื่องหมายไม่ทำลายไม้ผลไม้ผลเขตร้อนยอดเหลืองเยื่อหุ้มเมล็ดระบบการสืบพันธุ์ระยะเวลาการติดผลระยะเวลาการออกดอกโรคไม่ติดต่อโรครากปมโรคองุ่นโรงเรือนวิตามินซีสายพันธุ์แท้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสารควบคุมชีวภาพของพืชสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟีโนลิคสารประกอบฟีโนลิคทั้งหมดไส้เดือนฝอยรากปมแหล่งละอองเกสรไหม้องุ่นองุ่น พันธุ์ การให้ปุ๋ยทางน้ำองุ่นผลสดอัตราพันธุกรรมอายุการวางจำหน่ายอาหารฟังก์ชันจากพืชอาหารเลี้ยงละอองเกสรอินฟราเรดใกล้อินฟราเรดย่านใกล้อุตสาหกรรมมะละกอแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารฮามาโตะแคคตัส

  Interest

  การปรับปรุงพันธ์ และพันธุศาสตร์ไม้ผล, Fruit Breeding and Genetics

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2555 - ต.ค. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 7214 ชั้น 2 อาคาร7 พัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร
   • แปลงทดลองของภาควิชาพืชสวน
   • แปลงทดลองภาควิชาพืชสวน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 128 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 71 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 57 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 23 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Comparison of ABTS, DPPH, FRAP, and ORAC assays for estimating antioxidant activity from guava fruit extractsThaipong K., Boonprakob U., Crosby K., Cisneros-Zevallos L., Hawkins Byrne D.2006Journal of Food Composition and Analysis
  19(6-7),pp. 669-675
  2554
  2Hydrophilic and lipophilic antioxidant activities of guava fruits.Thaipong K., Boonprakob U., Cisneros-Zevallos L., Byrne D.2005The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
  36 Suppl 4,pp. 254-257
  56
  3Genetic and environmental variance components in guava fruit qualitiesThaipong K., Boonprakob U.2005Scientia Horticulturae
  104(1),pp. 37-47
  46
  4Antioxidant properties and fruit quality of selected papaya breeding linesIamjud K., Srimat S., Sangwanangkul P., Wasee S., Thaipong K.2016ScienceAsia
  42(5),pp. 332-339
  9
  5Ascorbic acid, total phenolics and antioxidant activity of guava leaf extractsIamjud K., Banyen N., Boonprakob U., Thaipong K.2014Acta Horticulturae
  1024,pp. 367-372
  5
  6Genetic diversity of genes involved in the carotenoid pathway of Carica papaya L. and their expression during fruit ripeningSaengmanee P., Saengmanee P., Burns P., Burns P., Burns P., Chaisan T., Thaipong K., Siriphanich J.2018Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology
  27(1),pp. 90-99
  5
  7Repeatability, optimal sample size of measurement and phenotypic correlations of quantitative traits in guavaThaipong K., Boonprakob U.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 11-19
  4
  8Correlations between fruit size and antioxidant contents in guavaSrimat S., Suwanphong N., Boonprakob U., Thaipong K.2014Acta Horticulturae
  1024,pp. 407-412
  4
  9Quantification of antioxidant content in fruit of guava germplasmSanguansil S., Boonprakob U., Thaipong K.2014Acta Horticulturae
  1024,pp. 385-390
  3
  10Antioxidant properties of selected Thai red-fleshed papaya genotypes during the external color break stageSrimat S., Iamjud K., Sangwanangkul P., Wasee S., Thaipong K.2017Applied Biological Chemistry
  60(4),pp. 375-384
  3
  11Classification of papaya crispiness based on mechanical propertiesTerdwongworakul A., Burns P., Burns P., Wichchukit S., Wichchukit S., Thaipong K., Thaipong K., Nacharoen S., Nacharoen S.2016Agricultural Engineering International: CIGR Journal
  18(1),pp. 294-300
  2
  12Salt tolerance evaluation in guava germplasmThaipong K., Boonprakob U.2019International Journal of Agricultural Technology
  15(5),pp. 791-796
  2
  13Comparison of fruit texture and aquaporin gene expression in papaya “Khak Nual” cultivated under varying conditionsBurns P., Burns P., Burns P., Saengmanee P., Saengmanee P., Utkhao W., Terdwongworakul A., Thaipong K., Doung-Ngern U., Siripanich J.2023Journal of Horticultural Science and Biotechnology
  1
  14‘KU Gold’: a new yellow-fruit papaya cultivar in ThailandThaipong K., Sukakun W., Boonmachay M.2022Crop Breeding and Applied Biotechnology
  22(4)
  0
  15The development of female gametophyte in hermaphrodite flowers of 'Pluk Mai Lie' papaya (Carica papaya L.)Buathongjan P., Thaipong K., Krairod A., Doungngern U., Burns P., Burns P., Burns P.2020Acta Horticulturae
  1298,pp. 641-645
  0
  16Encoded chlorophyll degradation enzymes and gene expression in the exocarp during ripening of Carica papaya (L.) 'Krung', 'Khak Nual' and 'Khak Dum'Sangmanee P., Sangmanee P., Thaipong K., Doungngern U., Burns P., Burns P., Burns P.2021Acta Horticulturae
  1312,pp. 111-115
  0
  17‘KU garnet No.1’: The first maroon dwarf ornamental guava in ThailandThawornchareon D., Boonprakob U., Thaipong K.2018HortScience
  53(9),pp. 1382-1383
  0