Person Image

Administration

Education

 • Doctor of Agricultural Science, Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2551
 • วท.ม(พืชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, ไทย, 2542
 • วท.บ(เกษตรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, ไทย, 2540

Expertise Cloud

Agricultural wasteAmorphophallus oncophyllusanthracnosearomatic coconutBAbeta-caroteneBioplasticsC. maximaC. moschataC. pepo, C. mixtacalluscapsaicinCassava pulpchili pepperchitosanclimate changeCoconut huskPhysic NutphytochemiscalsphytoxicityplumulePracobutrazolseasonseed developmentseed propagationseed qualityseed yield and seed qualitySeedling bagShading NetSolar Radiationsproutstorage proteinsubstrate cultureTagetes erecta L.tissue culturevegetable productionVermicompostVitamin CWavelengthsกรดแอสคอบิกกลไกการควบคุมทางพันธุกรรมกลูโคแมนแนนกากมันสำปะหลังกาญจนบุรีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดการคัดเลือกการเคลือบเมล็ดการงอกการจัดการทรงพุ่มการจัดทรงพุ่มการติดผลการทดสอบความงอกการทำลายการพักตัวการปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลitการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์การปักชำการผลิตบุกไข่เชิงพาณิชย์การพรางแสงการพัฒนาของเมล็ดการพัฒนาเมล็ดการพัฒนาเมล็ดพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการใส่ปุ๋ยการให้น้ำการออกดอกกิ่งปักชำเกษตรกรรมครบวงจรเกษตรกรรมความแม่นยำสูงไข่บุกไขมันความแข็งแรงความแข็งแรงของเมล็ดความเค็มความเครียดจากความเค็มความงอกความงอกมาตรฐานความเผ็ดความมีชีวิตของเมล็ดความร้อนความเร็วของการงอกความหลากหลายทางพันธุกรรมคาร์โบไฮเดรตคำสำคัญ: เมล็ดทานตะวันงอก คุณค่าทางอาหารคุณค่าทางโภชนาการคุณค่าทางอาหารคุณภาพเมล็ดพันธุ์น้ำหนักแห้งเมล็ดเบต้าแคโรทีนประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระพฤกษเคมีพันธุ์พืชสวนใหม่พันธุ์ลูกผสมเมล็ดงอกเวลาเฉลี่ยในการงอกเวลาเฉลี่ยในการงอกรากสีดอกอาหารสุขภาพอุณหภูมิ

Interest

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์, สรีรวิทยาของพืชในสภาพเครียด

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก