ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

1-MCPACC oxidaseAnanas comosusAnanas comosus L.anthracnose resistanceAscorbic acidbananaCapsicumCapsicum annuumCapsicum baccatumCapsicum chinensechiliChilling injuryColletotrichum acutatumcytokininDendrobiumdevelopmentdiversitydwarf coconutethylenefertilizerFlower openingfloweringforchlorfenuronfruitfruit enlargementFruit qualitygenetic diversitygrowing mediagrowthGrowth retardantguavaguava breedingJava appleNelumbo nuciferaorchidpitayapotted plantPsidium guajava L.pummelovase lifeกล้วยกล้วยไม้กล้วยไม้สกุลหวายกล้วยไม้หวายการคัดเลือกพันธุ์การเจริญการเจริญของผลการเจริญเติบโตการติดผลการเติบโตการถ่ายทอดทางพันธุกรรมการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลการผลิตเมล็ดพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการรวบรวมพันธุ์การศึกษาความสัมพันธ์ทั้งจีโนมการห่อผลการออกดอกเกษตรดีที่เหมาะสมเกษตรอินทรีย์ความหลากหลายทางพันธุกรรมความหอมคาร์โบไฮเดรตคุณภาพผลเครื่องหมายโมเลกุลชมพู่เชื้อพันธุกรรมเชื้อเห็ดตับเต่าทนแล้งธาตุอาหารนครปฐมไนโตรเจนผักฝรั่งพริกพฤกษเคมีมะเขือเทศมะเขือเปราะมะเขือยาวมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวอ่อนมะม่วงมะละกอระบบรูปทรงต้นวัสดุปลูกวิตามินซีส้มโอสะท้านหนาวสับปะรดสารควบคุมพืชสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟีโนลิคไส้เดือนฝอยรากปมแหล่งปลูกอ้อยอาการสะท้านหนาวอุณหภูมิ

Executives


Persons (ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน)

Avata

ดร. ปวีณา ชื่นวาริน, อาจารย์

E-Mail: fagrpech@kps.ku.ac.th Tel.034281084-5(129)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 27 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน, อาจารย์ 2 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 5 คน, นักวิชาการเกษตร 3 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 160 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 97 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 124 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 130 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 78 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 78 โครงการ)
 • ทุนนอก 266 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 196 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 100 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 948 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 505 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 443 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 5 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 218 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 180 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 25 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 6 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 30 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 21 รางวัล)