ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

1-MCPACC oxidaseACC synthaseACOACSAnanas comosusAnanas comosus L.anthracnose resistanceantioxidant activityAscorbic acidbananaCapsicumCapsicum annuumCapsicum baccatumCapsicum chinensechilichili anthracnoseChilling injuryColletotrichum acutatumcytokininDendrobiumdevelopmentdiversitydwarf coconutEthylenefertilizerFlower openingfloweringforchlorfenuronfruitfruit enlargementFruit qualitygenetic diversitygrowing mediagrowthgrowth retardantGuavaguava breedinginflorescenceJava applelong day plantlotus flowerNakhon PathomNelumbo nuciferaorchidpaclobutrazolpetal blackeningpitayapot plantpotted plantpseudo-bulbPsidium guajava L.pummeloSmooth cayenneSNPsoil-base mixvase lifeกล้วยกล้วยไม้กล้วยไม้สกุลหวายกล้วยไม้หวายการคัดเลือกพันธุ์การเจริญการเจริญเติบโตการติดผลการเติบโตการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์มะละกอการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลการผลิตเมล็ดพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการออกดอกเกษตรอินทรีย์ความหลากหลายทางพันธุกรรมคาร์โบไฮเดรตคุณภาพผลเครื่องหมายโมเลกุลชมพู่เชื้อพันธุกรรมทนแล้งธาตุอาหารนครปฐมไนโตรเจนผักฝรั่งพริกพฤกษเคมีมะเขือเทศมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมะละกอวัสดุปลูกวิตามินซีส้มโอสับปะรดสารต้านอนุมูลอิสระอ้อยอาการสะท้านหนาวอุณหภูมิ


Persons (ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน)

Avata

ดร. ปวีณา ชื่นวาริน, อาจารย์

E-Mail: fagrpech@kps.ku.ac.th Tel.034281084-5(129)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 25 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน, อาจารย์ 3 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 4 คน, นักวิชาการเกษตร 3 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 153 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 92 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 121 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 151 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 90 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 93 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 276 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 200 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 105 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 981 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 529 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 452 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 5 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 220 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 182 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 25 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 6 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 31 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 21 รางวัล)