ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

1-MCPACC oxidaseAnanas comosusAnanas comosus L.anthracnose resistanceAscorbic acidbananaCapsicumCapsicum annuumCapsicum baccatumCapsicum chinensechilichilling injuryColletotrichum acutatumcytokininDendrobiumdevelopmentdiversitydwarf coconutethylenefertilizerflower openingfloweringforchlorfenuronFruitfruit enlargementfruit qualitygenetic diversitygrowing mediagrowthgrowth retardantguavaguava breedingJava appleNelumbo nuciferaorchidpitayapotted plantPsidium guajava L.pummelovase lifeyieldกล้วยกล้วยไม้กล้วยไม้สกุลหวายกล้วยไม้หวายการคัดเลือกพันธุ์การคัดเลือกพันธุ์มะละกอการเจริญการเจริญของผลการเจริญเติบโตการติดผลการเติบโตการถ่ายทอดทางพันธุกรรมการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์มะละกอการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลการผลิตเมล็ดพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการรวบรวมพันธุ์การห่อผลการออกดอกเกษตรดีที่เหมาะสมเกษตรอินทรีย์คริสเปอร์แคสความหลากหลายทางพันธุกรรมความหอมคาร์โบไฮเดรตคุณภาพผลเครื่องหมายโมเลกุลชมพู่เชื้อพันธุกรรมเชื้อเห็ดตับเต่าทนแล้งธาตุอาหารนครปฐมไนโตรเจนฝรั่งพริกพฤกษเคมีพลับมะเขือเปราะมะเขือยาวมะนาวมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวอ่อนมะม่วงมะละกอเมล็ดงอกไม้ผลระบบรูปทรงต้นวัสดุปลูกวิตามินซีส้มโอสับปะรดสารต้านอนุมูลอิสระอ้อยอาการสะท้านหนาวอุณหภูมิ


Persons (ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 24 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน, อาจารย์ 3 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 3 คน, นักวิจัย 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 134 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 75 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 112 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 161 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 93 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 103 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 262 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 192 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 99 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 929 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 515 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 414 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 5 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 214 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 179 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 22 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 6 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 20 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 13 รางวัล)