Person Image

  Education

  • Ph.D. (Plant Biology), University of California, Davis, U.S.A.
  • M.Sc. ( Horticultural and Agronamy ), University of California, Davis, U.S.A.
  • วท.บ. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  carotenoids Chilling injury GC–MS:แคโรทีนอยด??-Carotene?-Cryptoxanthin14-C feedingAnanas comocusAnanas comosus L. Merr.Carbohydrateschilling injuryCocos nucifera L.Metabolite profilingMetabolitesMethyl eugenolmitochondriaModel predictionModified atmosphere packaging (MAP)Moisture and air permeabilityMon ThongNIRnitrogen metabolismNonwovensnutrient managementoptimum concentration rangeoxalic acidpalmpapyaPhenolic compoundPhotoperiodPhysiologyphytochemistryPigmentspineapplePlak Mai Laiplant analysisPlant Biochemistry Plant factoryplant leafPlant LeavesPlant PhysiologypollinatorPostharvest BiologyPostharvest chilling injurytomatoกะเพราการทิ้งใบการปรับปรุงพันธุ์มะละกอความชื้นสัมพัทธ์ดอกไม้สีม่วงดัชนีความสูญเสียอาหารระดับชาติตราดสีทองทุเรียนเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวนอนวูฟเวน ถุงห่อผลไม้เบต้าแคโรทีนไลโคปีนป?ตตาเวียปรับปรุงพันธุ์ปริมาณน้ำฝนมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมะละกอมะละกอดิบมะละกอเนื้อสีแดงมะละกอเนื้อสีเหลืองมะละกอแปรรูปแมกนีเซียมคลอไรด์แมลงช่วยผสมเกสรไม้ผลระบบท่อลำเลียงโรคหลังการเก็บเกี่ยวโรงเรือนฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ purple flowerลองกองไลโคพีนวิตามินซีสภาพอากาศสมการทำนายส้มตามะละกอสมบัติการผ่านของน้ำและอากาศสวีสะท้านหนาวสับปะรดสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายสิ่งบ่งชี้ในการเกิดอาการสะท้านหนาวไส้สีน้ำตาลหนอนเจาะผลมะเขือหลังเก็บเกี่ยวหัวปลีแหล่งปลูกออกดอกอาการสะท้านหนาวอาการไส้สีน้ำตาลอายุการวางจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพอุณหภูมิอุตสาหกรรมอาหารเอทิลีนแอนแทรคโนส

  Interest

  Postharvest Biology, Plant Biochemistry , Plant Physiology

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2559 - ต.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 2307, 2310 ชั้น 3 อาคารคณะเกษตร ตึกกลาง
   • ห้อง A4 ชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
   • ห้องภาควิชากีฏวิทยา ชั้น - อาคารคณะเกษตร ตึกกลาง
   • ห้องภาควิชาพืชสวน ชั้น - อาคารคณะเกษตร ตึกกลาง
   • ห้องห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช (F07 F09 F10) ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี ชั้น 2-3 อาคารสำอาง ศรีนิลทา
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Chapter 1 Aroma Volatiles. Biosynthesis and Mechanisms of Modulation During Fruit RipeningDefilippi B., Defilippi B., Manríquez D., Luengwilai K., González-Agüero M., González-Agüero M.2009Advances in Botanical Research
  50,pp. 1-37
  103
  2Chilling-injury of harvested tomato (Solanum lycopersicum L.) cv. Micro-Tom fruit is reduced by temperature pre-treatmentsLuengwilai K., Beckles D., Saltveit M.2012Postharvest Biology and Technology
  63(1),pp. 123-128
  63
  3Biochemical factors contributing to tomato fruit sugar content: A reviewBeckles D.M., Hong N., Stamova L., Luengwilai K., Luengwilai K.2012Fruits
  67(1),pp. 49-64
  58
  4Structural investigations and morphology of tomato fruit starchLuengwilai K., Beckles D.2009Journal of Agricultural and Food Chemistry
  57(1),pp. 282-291
  50
  5Metabolite content of harvested Micro-Tom tomato (Solanum lycopersicum L.) fruit is altered by chilling and protective heat-shock treatments as shown by GC-MS metabolic profilingLuengwilai K., Saltveit M., Beckles D.2012Postharvest Biology and Technology
  63(1),pp. 116-122
  46
  6Postharvest internal browning of pineapple fruit originates at the phloemLuengwilai K., Beckles D., Siriphanich J.2016Journal of Plant Physiology
  202,pp. 121-133
  33
  7Enhancing growth and phytochemicals of two amaranth microgreens by LEDs light irradiationMeas S., Luengwilai K., Thongket T.2020Scientia Horticulturae
  265
  31
  8Starch granules in tomato fruit show a complex pattern of degradationLuengwilai K., Beckles D.2009Journal of Agricultural and Food Chemistry
  57(18),pp. 8480-8487
  31
  9Identification of physiological changes and key metabolites coincident with postharvest internal browning of pineapple (Ananas comosus L.) fruitLuengwilai K., Luengwilai K., Beckles D.M., Roessner U., Dias D.A., Lui V., Siriphanich J., Siriphanich J.2018Postharvest Biology and Technology
  137,pp. 56-65
  28
  10Responses of 'Clemenules Clementine' and 'W. Murcott' mandarins to low oxygen atmospheresLuengwilai K., Sukjamsai K., Kader A.2007Postharvest Biology and Technology
  44(1),pp. 48-54
  24
  11Comparison of leaf and fruit metabolism in two tomato (Solanum lycopersicum L.) genotypes varying in total soluble solidsLuengwilai K., Luengwilai K., Fiehn O., Beckles D.2010Journal of Agricultural and Food Chemistry
  58(22),pp. 11790-11800
  22
  12Postharvest quality and storage life of 'Makapuno' coconut (Cocos nucifera L.)Luengwilai K., Luengwilai K., Beckles D.M., Pluemjit O., Siriphanich J., Siriphanich J.2014Scientia Horticulturae
  175,pp. 105-110
  19
  13Variation in floral antioxidant activities and phytochemical properties among butterfly pea (Clitoria ternatea L.) germplasmHavananda T., Luengwilai K.2019Genetic Resources and Crop Evolution
  66(3),pp. 645-658
  16
  14Chilling injury in pineapple fruit is related to mitochondrial antioxidative metabolismNukuntornprakit O.a., Luengwilai K., Luengwilai K., Siriphanich J., Siriphanich J.2020Postharvest Biology and Technology
  170
  15
  15Papaya carotenoids increased in Oxisols soilsSangsoy K., Mongkolporn O., Imsabai W., Luengwilai K.2017Agriculture and Natural Resources
  51(4),pp. 253-261
  10
  16Enzymatic browning in banana blossoms and techniques for its reductionKaewjumpol G., Srisamlee S., Beckles D.M., Luengwilai K., Luengwilai K.2021Horticulturae
  7(10)
  6
  17Discriminating pineapple batches for susceptibility to postharvest internal browningSangsoy K., Sangsoy K., Beckles D.M., Terdwongworakul A., Luengwilai K., Luengwilai K.2022Scientia Horticulturae
  300
  6
  18Variation in aroma level of holy basil (Ocimum tenuiflorum L.) leaves is related to volatile composition, but not trichome characteristicsWongpraneekul A., Havananda T., Luengwilai K., Luengwilai K.2021Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants
  4
  19Lycopene Accumulation in Pummelo (Citrus Maxima [Burm.] Merr.) Is Influenced by Growing TemperatureBuaban P., Buaban P., Beckles D.M., Mongkolporn O., Luengwilai K., Luengwilai K.2020International Journal of Fruit Science
  20(2),pp. 149-163
  4
  20Inflorescence and flower development in Thai aromatic coconutKrisanapook K., Anusornpornpong P., Teehavananda, Luengwilai K.2019Journal of Applied Horticulture
  21(1),pp. 3-12
  4
  21Ectopic Expression of Arabidopsis thaliana zDof1.3 in Tomato (Solanum lycopersicum L.) Is Associated with Improved Greenhouse Productivity and Enhanced Carbon and Nitrogen UseLuengwilai K., Yu J., Jiménez R.C., Thitisaksakul M., Vega A., Dong S., Beckles D.M.2022International Journal of Molecular Sciences
  23(19)
  2
  22Seasonal variation of fruit yield and leaf macronutrient concentrations of Thai aromatic coconutKueklang M., Krisanapook K., Havananda T., Phavaphutanon L., Luengwilai K.2021Agriculture and Natural Resources
  55(5),pp. 854-862
  1
  23Role of cuticle in Colletotrichum infection of chili fruitMongkolporn O., Mongkolporn O., Buaban P., Buaban P., Taylor P.W.J., Luengwilai K., Luengwilai K.2022Agriculture and Natural Resources
  56(3),pp. 617-626
  0