Person Image

  Education

  • Ph.D. (Plant Biology), University of California, Davis, U.S.A.
  • M.Sc. ( Horticultural and Agronamy ), University of California, Davis, U.S.A.
  • วท.บ. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  carotenoids Chilling injury GC–MS:แคโรทีนอยด??-Carotene?-Cryptoxanthin14-C feedingAnanas comocusAnthocyaninantioxidant capacityantioxidative enzymesAromatic coconutarticleAscorbic acidAzucaresBiomoleculesBlack heartblackheartBlue peaBrix-C feedingCacalciumcarbohydratecarbohydrate metabolismCarbohydratesCarica papayacarotenoidschemistryChilling injuryCitrus maximaclimateCocos nucifera L.comparative studyContenido de carbohidratosDiversityduriandwarf coconutElectrolyte leakage EUAeugenolfatty acidsFeedingfloral morphogenesisflower initiationfree radical scavenging activitymetabolite profilingMetabolitesmitochondriaModified atmosphere packaging (MAP)Moisture and air permeabilityMon ThongNIRNonwovensnutrient managementoptimum concentration rangeoxalic acidpalmpapyaPhenolic compoundPhotoperiodPhysiologyphytochemistryPigmentspineapplePlak Mai Laiplant analysisPlant Biochemistry Plant factoryplant leafPlant LeavesPlant PhysiologypollinatorPostharvest BiologyPostharvest chilling injuryกะเพราการปรับปรุงพันธุ์มะละกอความชื้นสัมพัทธ์ดอกไม้สีม่วงดัชนีความสูญเสียอาหารระดับชาติตราดสีทองปริมาณน้ำฝนมะพร้าวน้ำหอมสะท้านหนาวสับปะรดสารต้านอนุมูลอิสระสิ่งบ่งชี้ในการเกิดอาการสะท้านหนาวไส้สีน้ำตาลหลังเก็บเกี่ยวหัวปลีแหล่งปลูกออกดอกอาการสะท้านหนาวอาการไส้สีน้ำตาลอายุการวางจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพอุณหภูมิอุตสาหกรรมอาหารเอทิลีนแอนแทรคโนส

  Interest

  Postharvest Biology, Plant Biochemistry , Plant Physiology

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 2307, 2310 ชั้น 3 อาคารคณะเกษตร ตึกกลาง
   • ห้องภาควิชากีฏวิทยา ชั้น - อาคารคณะเกษตร ตึกกลาง
   • ห้องภาควิชาพืชสวน ชั้น - อาคารคณะเกษตร ตึกกลาง
   • ห้องห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช (F07 F09 F10) ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Chapter 1 Aroma Volatiles. Biosynthesis and Mechanisms of Modulation During Fruit RipeningDefilippi B., Defilippi B., Manríquez D., Luengwilai K., González-Agüero M., González-Agüero M.2009Advances in Botanical Research
  50,pp. 1-37
  72
  2Chilling-injury of harvested tomato (Solanum lycopersicum L.) cv. Micro-Tom fruit is reduced by temperature pre-treatmentsLuengwilai K., Beckles D., Saltveit M.2012Postharvest Biology and Technology
  63(1),pp. 123-128
  50
  3Structural investigations and morphology of tomato fruit starchLuengwilai K., Beckles D.2009Journal of Agricultural and Food Chemistry
  57(1),pp. 282-291
  43
  4Biochemical factors contributing to tomato fruit sugar content: A reviewBeckles D.M., Hong N., Stamova L., Luengwilai K., Luengwilai K.2012Fruits
  67(1),pp. 49-64
  41
  5Metabolite content of harvested Micro-Tom tomato (Solanum lycopersicum L.) fruit is altered by chilling and protective heat-shock treatments as shown by GC-MS metabolic profilingLuengwilai K., Saltveit M., Beckles D.2012Postharvest Biology and Technology
  63(1),pp. 116-122
  30
  6Starch granules in tomato fruit show a complex pattern of degradationLuengwilai K., Beckles D.2009Journal of Agricultural and Food Chemistry
  57(18),pp. 8480-8487
  27
  7Responses of 'Clemenules Clementine' and 'W. Murcott' mandarins to low oxygen atmospheresLuengwilai K., Sukjamsai K., Kader A.2007Postharvest Biology and Technology
  44(1),pp. 48-54
  21
  8Comparison of leaf and fruit metabolism in two tomato (Solanum lycopersicum L.) genotypes varying in total soluble solidsLuengwilai K., Luengwilai K., Fiehn O., Beckles D.2010Journal of Agricultural and Food Chemistry
  58(22),pp. 11790-11800
  20
  9Postharvest quality and storage life of 'Makapuno' coconut (Cocos nucifera L.)Luengwilai K., Luengwilai K., Beckles D.M., Pluemjit O., Siriphanich J., Siriphanich J.2014Scientia Horticulturae
  175,pp. 105-110
  10
  10Postharvest internal browning of pineapple fruit originates at the phloemLuengwilai K., Beckles D., Siriphanich J.2016Journal of Plant Physiology
  202,pp. 121-133
  10
  11Identification of physiological changes and key metabolites coincident with postharvest internal browning of pineapple (Ananas comosus L.) fruitLuengwilai K., Luengwilai K., Beckles D.M., Roessner U., Dias D.A., Lui V., Siriphanich J., Siriphanich J.2018Postharvest Biology and Technology
  137,pp. 56-65
  9
  12Enhancing growth and phytochemicals of two amaranth microgreens by LEDs light irradiationMeas S., Luengwilai K., Thongket T.2020Scientia Horticulturae
  265
  7
  13Variation in floral antioxidant activities and phytochemical properties among butterfly pea (Clitoria ternatea L.) germplasmHavananda T., Luengwilai K.2019Genetic Resources and Crop Evolution
  66(3),pp. 645-658
  5
  14Papaya carotenoids increased in Oxisols soilsSangsoy K., Mongkolporn O., Imsabai W., Luengwilai K.2017Agriculture and Natural Resources
  51(4),pp. 253-261
  5
  15Lycopene Accumulation in Pummelo (Citrus Maxima [Burm.] Merr.) Is Influenced by Growing TemperatureBuaban P., Buaban P., Beckles D.M., Mongkolporn O., Luengwilai K., Luengwilai K.2020International Journal of Fruit Science
  20(2),pp. 149-163
  1
  16Inflorescence and flower development in Thai aromatic coconutKrisanapook K., Anusornpornpong P., Teehavananda, Luengwilai K.2019Journal of Applied Horticulture
  21(1),pp. 3-12
  1
  17Chilling injury in pineapple fruit is related to mitochondrial antioxidative metabolismNukuntornprakit O.a., Luengwilai K., Luengwilai K., Siriphanich J., Siriphanich J.2020Postharvest Biology and Technology
  170
  1
  18Enzymatic browning in banana blossoms and techniques for its reductionKaewjumpol G., Srisamlee S., Beckles D.M., Luengwilai K., Luengwilai K.2021Horticulturae
  7(10)
  0
  19Variation in aroma level of holy basil (Ocimum tenuiflorum L.) leaves is related to volatile composition, but not trichome characteristicsWongpraneekul A., Havananda T., Luengwilai K., Luengwilai K.2021Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants
  0