Person Image

Administration

Education

 • วท.ด. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
 • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2542
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2538

Expertise Cloud

1-MCP1-Methylcyclopropene22-Acetyl-1-Pyrroline4-PDCAACC oxidaseACC synthaseACOacoustic responseACSantisensearomatic coconutAromatic genebananabeta-caroteneBlackeningchilling injurycoconutCrackingcut flowerDNA markerethanolEthephonEthylBloc Sachetethylenefinger dropflower openinggene expressionGenetic resoursesgrowthirradiationliquid endospermlotus flowernear infrared reflectanceNelumbo nuciferaorchidpest controlpetal blackeningPetalspittingplant breedingplant quarantinepolygalacturonaseRipeningRNA-seqroserose appleSarikascaldseed developmentseed qualitySeedling bagstoragestorage proteinSuccineaSuccinea snailSucroseSyzygium samarangeneseThidiazuronthripsTranscription factorTransgenictransgenic orchidtransportationTRV (tobacco rattle virus)Ultrastructureused nutrient solutionVacuoleVanda cut-flowersVanda plantsvase lifewater hyacinthweight lossyoung coconutกล้วยไม้กล้วยไม้หวายกลูโคสการตกกระความสัมพันธ์น้ำความหลากหลายทางพันธุกรรมเครื่องหมายดีเอ็นเอแคโรทีนอยด์ชมพู่ซูโครสทนร้อนทนแล้งเบต้าแคโรทีนปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ลูกผสมมะพร้าวแกงมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวอ่อนยีนความหอมวิตามินซีส่วนประกอบจีโนมสัตตบุษย์แหล่งพันธุกรรมอาการสะท้านหนาวอายุปักแจกันเอทิลีน

Interest

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ ดอกไม้และผัก , สรีรวิทยาไม้ผลเขตร้อน

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 98 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 53 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 45 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Silencing polygalacturonase expression inhibits tomato petiole abscissionJiang C., Lu F., Imsabai W., Meir S., Reid M.2008Journal of Experimental Botany
59(4),pp. 973-979
73
2Effect of temperature on softening and the activities of polygalacturonase and pectinesterase in durian fruitImsabai W., Ketsa S., Van Doorn W.2002Postharvest Biology and Technology
26(3),pp. 347-351
31
3Regulation of lignin biosynthesis in fruit pericarp hardening of mangosteen (Garcinia mangostana L.) after impactKamdee C., Imsabai W., Kirk R., Allan A.C., Allan A.C., Ferguson I.B., Ketsa S., Ketsa S.2014Postharvest Biology and Technology
97,pp. 68-76
31
4Physiological and biochemical changes during banana ripening and finger dropImsabai W., Ketsa S., Van Doorn W.2006Postharvest Biology and Technology
39(2),pp. 211-216
25
5Role of ethylene in the lack of floral opening and in petal blackening of cut lotus (Nelumbo nucifera) flowersImsabai W., Ketsa S., van Doorn W.2010Postharvest Biology and Technology
58(1),pp. 57-64
18
6De novo transcriptome assembly and identification of the gene conferring a “pandan-like” aroma in coconut (Cocos nucifera L.)Saensuk C., Saensuk C., Wanchana S., Choowongkomon K., Wongpornchai S., Kraithong T., Imsabai W., Chaichoompu E., Ruanjaichon V., Toojinda T., Vanavichit A., Arikit S.2016Plant Science
252,pp. 324-334
16
7Effects of auxin, gibberellin, and cytokinin on petal blackening and flower opening in cut lotus flowers (Nelumbo nucifera)Imsabai W., van Doorn W.2013Postharvest Biology and Technology
75,pp. 54-57
15
8The effect of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on expression of ethylene receptor genes in durian pulp during ripeningThongkum M., Imsabai W., Burns P., McAtee P., Schaffer R., Allan A., Allan A., Ketsa S., Ketsa S.2018Plant Physiology and Biochemistry
125,pp. 232-238
13
9Petal blackening and lack of bud opening in cut lotus flowers (Nelumbo nucifera): Role of adverse water relationsImsabai W., Imsabai W., Leethiti P., Leethiti P., Netlak P., Netlak P., van Doorn W.G.2013Postharvest Biology and Technology
79,pp. 32-38
9
10The harvest period of mangosteen fruit can be extended by chemical control of ripening-A proof of concept studyLerslerwong L., Lerslerwong L., Rugkong A., Rugkong A., Imsabai W., Imsabai W., Ketsa S., Ketsa S.2013Scientia Horticulturae
157,pp. 13-18
8
11Ethylene-induced water soaking in Dendrobium floral buds, accompanied by increased lipoxygenase and phospholipase D (PLD) activity and expression of a PLD geneSirikesorn L., Imsabai W., Ketsa S., Ketsa S., van Doorn W.2015Postharvest Biology and Technology
108,pp. 48-53
7
12Do mitochondria in Dendrobium petal mesophyll cells form vacuole-like vesicles?Kirasak K., Kirasak K., Ketsa S., Imsabai W., van Doorn W.2010Protoplasma
241(1),pp. 51-61
7
13The transcript abundance of an expansin gene in ripe sapodilla (Manilkara zapota) fruit is negatively regulated by ethyleneKunyamee S., Ketsa S., Imsabai W., Van Doorn W.2008Functional Plant Biology
35(12),pp. 1205-1211
5
14Role of carbohydrates in petal blackening and lack of flower opening in cut lotus (Nelumbo nucifera) flowersNetlak P., Netlak P., Imsabai W., Imsabai W., Imsabai W.2016Agriculture and Natural Resources
50(1),pp. 32-37
4
15Papaya carotenoids increased in Oxisols soilsSangsoy K., Mongkolporn O., Imsabai W., Luengwilai K.2017Agriculture and Natural Resources
51(4),pp. 253-261
4
16The development of 2 acetyl-1-pyrroline (2-AP) in thai aromatic coconutJaroonchon N., Jaroonchon N., Krisanapook K., Krisanapook K., Imsabai W., Imsabai W.2017Songklanakarin Journal of Science and Technology
39(2),pp. 179-183
3
17Effect of precooling and ethylene absorbent on the quality of Dendrobium 'pompadour' flowersKetsa S., Imsabai W., Van Doorn W.2005Acta Horticulturae
669,pp. 367-372
3
18Firmness and cell wall hydrolase activities in heat-treated durian fruitKetsa S., Imsabai W., Van Doorn W.2003Acta Horticulturae
599,pp. 535-540
2
19Physiological traits and 2-acetyl-1-pyrroline development of aromatic coconut fruitKrisanapook K., Jaroonchon N., Imsabai W.2016Acta Horticulturae
1129,pp. 79-84
2
20The combination of EthylBloc Sachet and 2,4-pyridinedicarboxylic acid reduces petal blackening and prolongs vase life of cut flowers of lotus (Nelumbo nucifera Gaerth) cvs. Sattabongkot and SaddhabutraSalaemae N., Satoh S., Imsabai W., Takeda S., Takeda S., Kaewsuksaeng S.2018Scientia Horticulturae
240,pp. 133-138
2
21Dendrobium orchids carrying antisense ACC oxidase: small changes in flower morphology and a delay of bud abortion, flower senescence, and abscission of flowersSornchai P., Sornchai P., Sornchai P., van Doorn W.G., Imsabai W., Burns P., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S.2020Transgenic Research
29(4),pp. 429-442
1
22Fruit growth, endocarp lignification, and boron and calcium concentrations in nam hom (aromatic) coconut during fruit developmentNikhontha K., Krisanapook K., Imsabai W.2019Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
25(1),pp. 21-31
1
23A universal primer for isolation of fragments of a gene encoding phytoene desaturase for use in Virus-Induced Gene Silencing (VIGS) studiesYin-Chih L., Imsabai W., Reid M.S., Cai-Zhong J., Wagstaff C.2010Acta Horticulturae
877,pp. 1697-1704
1
24Comparison of RNA extraction methods in thai aromatic coconut waterJaroonchon N., Jaroonchon N., Imsabai W., Imsabai W., Krisanapook K., Krisanapook K.2015Songklanakarin Journal of Science and Technology
37(5),pp. 533-537
1
25Effect of low temperature on physiological and biochemical changes in Java apple 'Thabthimchan'Imsabai W., Somsuan W., Ketsa S.2015Acta Horticulturae
1079,pp. 243-248
1
26Ripening delay and reduction of free fatty acids of oil palm fruit Inresponse to 1-methylcyclopropeneNualwijit N., Lerslerwong L., Lerslerwong L., Imsabai W., Imsabai W.2013Acta Horticulturae
1011,pp. 343-350
0
27Study on pre- And postharvest physiology of water hyacinth [Eichhornia crassipes (Mart.) Solms] flowersImsabai W., Kam-Lar T.2019Acta Horticulturae
1240,pp. 21-25
0
28The transgenic Dendrobium ‘Sonia’ BOM 17 containing an antisense ACO gene demonstrated normal growth with prolonged vase lifeChanprame S., Chanprame S., Chanprame S., Sornchai P., Sornchai P., Sornchai P., Reanboon S., Kongkuna W., Imsabai W.2019Acta Horticulturae
1262,pp. 125-131
0
29Simulation of sea shipment of Vanda orchidsSuwaree T., Phavaphutanon L., Imsabai W., Imsabai W.2019Acta Horticulturae
1262,pp. 235-240
0
30Identification of genes controlling fruit shape in Thai pumpkin (Cucurbita moschata Duch.)Ketsakul S., Imsabai W., Tangtrakulwanich K., Auvuchanon A.2020International Journal of Agricultural Technology
16(3),pp. 629-640
0
31Expression pattern of ethylene-related genes in response to preharvest chemical treatments during development and ripening of mangosteen fruit (Garcinia mangostana l.)Lerslerwong L., Lerslerwong L., Thippan S., Rugkong A., Rugkong A., Imsabai W., Imsabai W.2021Walailak Journal of Science and Technology
18(3),pp. 1-9
0
32Detection of cracked shell in intact aromatic young coconut using near infrared spectroscopy and acoustic response methodsNoypitak S., Imsabai W., Noknoi W., Karoojee S., Terdwongworakul A., Kobori H.2019Journal of Food Measurement and Characterization
13(3),pp. 1991-1999
0
33Pre-harvest calcium nitrate application reduces floret bud drop of Dendrobium Sonia ‘Earsakul’Abdullakasim S., Meenpran S., Imsabai W., Saradhuldhat P.2016Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
22(2),pp. 10-17
0
34A survey of ethylene response in Dendrobium cut-flower hybridsImsabai W., Laongkaew A.2017Acta Horticulturae
1167,pp. 399-406
0
35Fruit drop at the junction between the calyx and fruit of longkong (Lansium domesticum Corr.) does not depend on ethylene or the induction of cell wall degrading enzymesTaesakul P., Taesakul P., Imsabai W., Imsabai W., Siriphanich J., Siriphanich J.2018Postharvest Biology and Technology
144,pp. 77-85
0