Person Image

  Education

  • วท.ด. (พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  2-acetyl-1-pyrrolineAbiotic stressAromaaromatic coconutAromatic genearticleBADHBreedingCephaleuroscoconutDNA markerFast NeutronFragrant riceGenegenetic diversitygenetic resoursesGenetic VariationGrain qualityGreen algaeHeat stressheat toleranceHigh temperatureLeaf spotmiRNAmolecular techniquesMorphologymutantNephelium lappaceumnonhumanpathogenicity testPlant breedingPopulation structureQTLsricerice germplasmRNARNA-seqroot anglerRNAsalt stressSeed setSeed settingseedlingSNP indexSpikelet fertilityTILLINGการค้นหายีนความหอมการติดเมล็ดการปรับปรุงพันธุ์การผสมกลับความหอมคัพภะมะพร้าวกะทิเครื่องหมายดีเอนเอเครื่องหมายดีเอ็นเอเชื้อพันธุกรรมข้าวปรับปรุงพันธุ์พืชแปลงปลูกมะพร้าวไทยโพแตสเซียมฟักเขียวฟีโนไทป์มะเขือเทศมะเขือเทศสีดามะพร้าวมะพร้าว กะทิมะพร้าวกะทิมะพร้าวแกงมะพร้าวนํ้าหอมมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมเนื้อกะทิมะพร้าวพื้นเมืองไทยมะพร้าวลูกผสมเมตาบอลิซึมของไลโพโปรตีนยีนยีนความหอมยีนเนื้อกะทิรวบรวมระบบปฏิบัติการตรวจสอบจีโนไทป์แบบประสิทธิภาพสูงระบบรากโรคใบขีดโปร่งแสงโรคใบหงิกเหลืองโรคเมล็ดด่างโรคเหี่ยวเขียวไรสี่ขาละออกเกสรลักษณะทางการเกษตรลำไยพื้นเมืองลิปิดเปอร์ออกซิเดชั่นสนิปสภาพเครียดจากความร้อนสภาพเครียดร้อนสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดหยาบกะลามะพร้าวสารสกัดหยาบกาบมะพร้าวสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหลอดเลือดแดงแข็งแหล่งพันธุกรรมอนุรักษ์อิทธิพลของละอองเกสรอุณหภูมิสูงอุตสาหกรรมมะพร้าว

  Interest

  DNA technology, Plant genetic and epigenetic, Plant biotechnology, Plant molecular breeding

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • -
   • แปลงศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
   • โรงเรือน evaporative cooling system ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 87 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 71 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The Amborella genome and the evolution of flowering plantsDePamphilis C.W., DePamphilis C.W., Palmer J.D., Rounsley S., Rounsley S., Sankoff D., Schuster S.C., Schuster S.C., Ammiraju J.S.S., Barbazuk W.B., Chamala S., Chanderbali A.S., Determann R., Hong M., Hong M., Ralph P., Talag J., Tomsho L., Walts B., Wanke S., Wing R.A., Chang T.H., Lan T., Lan T., Soltis D.E., Soltis D.E., Arikit S., Axtell M.J., Axtell M.J., Ayyampalayam S., Burnette J.M., De Paoli E., Farrell N.P., Harkess A., Jiao Y., Jiao Y., Leebens-Mack J., Liu K., Mei W., Meyers B.C., Shahid S., Wafula E., Wessler S.R., Zhai J., Zhang X., Albert V.A., Carretero-Paulet L., Lyons E., Tang H., Zheng C., Altman N.S., Chen F., Chen J.Q., Chiang V., Der J.P., Der J.P., Fogliani B., Fogliani B., Guo C., Harholt J., Job C., Job D., Kim S., Kong H., Li G., Li N., Liu J., Park J., Qi X., Qi X., Rajjou L., Burtet-Sarramegna V., Sederoff R., Sun Y.H., Ulvskov P., Villegente M., Xue J.Y., Yeh T.F., Yu X., Acosta J.J., Bruenn R.A., Bruenn R.A., De Kochko A., Herrera-Estrella L.R., Ibarra-Laclette E., Kirst M., Pissis S.P., Pissis S.P., Poncet V., Soltis P.S., Soltis P.S.2013Science
  342(6165)
  620
  2Genome assembly with in vitro proximity ligation data and whole-genome triplication in lettuceReyes-Chin-Wo S., Wang Z., Yang X., Kozik A., Arikit S., Arikit S., Song C., Xia L., Froenicke L., Lavelle D.O., Truco M.J., Xia R., Zhu S., Xu C., Xu H., Xu X., Cox K., Korf I., Meyers B.C., Meyers B.C., Michelmore R.W.2017Nature Communications
  8
  271
  3Spatiotemporally dynamic, cell-type-dependent premeiotic and meiotic phasiRNAs in maize anthersZhai J., Zhai J., Zhang H., Arikit S., Arikit S., Huang K., Nan G., Walbot V., Meyers B.2015Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
  112(10),pp. 3146-3151
  223
  4The asparagus genome sheds light on the origin and evolution of a young y chromosomeHarkess A., Harkess A., Zhou J., Xu C., Bowers J.E., Van Der Hulst R., Ayyampalayam S., Mercati F., Mercati F., Riccardi P., Riccardi P., McKain M.R., McKain M.R., Kakrana A., Tang H., Ray J., Groenendijk J., Arikit S., Arikit S., Mathioni S.M., Mathioni S.M., Nakano M., Nakano M., Shan H., Telgmann-Rauber A., Telgmann-Rauber A., Kanno A., Yue Z., Chen H., Li W., Chen Y., Xu X., Zhang Y., Luo S., Chen H., Gao J., Mao Z., Pires J.C., Luo M., Kudrna D., Wing R.A., Meyers B.C., Meyers B.C., Yi K., Kong H., Lavrijsen P., Sunseri F., Falavigna A., Falavigna A., Ye Y., Ye Y., Leebens-Mack J.H., Chen G.2017Nature Communications
  8(1)
  190
  5An atlas of soybean small RNAs identifies phased siRNAs from hundreds of coding genesArikit S., Xia R., Kakrana A., Huang K., Zhai J., Yan Z., Valdés-López O., Prince S., Musket T.A., Nguyen H.T., Stacey G., Meyers B.C.2014Plant Cell
  26(12),pp. 4584-4601
  116
  6Roles of small RNAs in soybean defense against Phytophthora sojae infectionWong J., Gao L., Yang Y., Zhai J., Arikit S., Yu Y., Duan S., Duan S., Chan V., Xiong Q., Xiong Q., Yan J., Yan J., Li S., Liu R., Wang Y., Tang G., Meyers B., Chen X., Chen X., Ma W.2014Plant Journal
  79(6),pp. 928-940
  108
  7Extensive families of miRNAs and PHAS loci in Norway spruce demonstrate the origins of complex phasiRNA networks in seed plantsXia R., Xu J., Arikit S., Arikit S., Meyers B.2015Molecular Biology and Evolution
  32(11),pp. 2905-2918
  100
  8Plant microRNAs display differential 39 truncation and tailing modifications that are ARGONAUTE1 dependent and conserved across speciesZhai J., Zhao Y., Simon S., Huang S., Petsch K., Arikit S., Pillay M., Pillay M., Ji L., Xie M., Cao X., Yu B., Timmermans M., Yang B., Chen X., Meyersa B.2013Plant Cell
  25(7),pp. 2417-2428
  84
  9MS23, a master basic helix-loop-helix factor, regulates the specification and development of the tapetum in maizeNan G., Zhai J., Zhai J., Arikit S., Arikit S., Morrow D., Fernandes J., Mai L., Mai L., Nguyen N., Meyers B., Meyers B., Walbot V.2017Development (Cambridge)
  144(1),pp. 163-172
  72
  10Biogenesis and function of rice small RNAs from non-coding RNA precursorsArikit S., Zhai J., Meyers B.2013Current Opinion in Plant Biology
  16(2),pp. 170-179
  69
  11Rapid construction of parallel analysis of RNA end (PARE) libraries for Illumina sequencingZhai J., Arikit S., Simon S., Kingham B., Meyers B.2014Methods
  67(1),pp. 84-90
  67
  12Identification of microRNAs and their mRNA targets during soybean nodule development: Functional analysis of the role of miR393j-3p in soybean nodulationYan Z., Hossain M., Arikit S., Valdés-López O., Zhai J., Wang J., Wang J., Libault M., Ji T., Qiu L., Meyers B., Stacey G.2015New Phytologist
  207(3),pp. 748-759
  52
  13Role of volatiles from the endophytic fungus trichoderma asperelloides psu-p1 in biocontrol potential and in promoting the plant growth of arabidopsis thalianaPhoka N., Suwannarach N., Lumyong S., Ito S.I., Matsui K., Arikit S., Sunpapao A.2020Journal of Fungi
  6(4),pp. 1-15
  48
  14Deficiency in the amino aldehyde dehydrogenase encoded by GmAMADH2, the homologue of rice Os2AP, enhances 2-acetyl-1-pyrroline biosynthesis in soybeans (Glycine max L.)Arikit S., Arikit S., Yoshihashi T., Wanchana S., Uyen T., Huong N., Wongpornchai S., Vanavichit A.2011Plant Biotechnology Journal
  9(1),pp. 75-87
  47
  15Effects of Heat Stress at Vegetative and Reproductive Stages on Spikelet FertilityCheabu S., Moung-Ngam P., Arikit S., Vanavichit A., Malumpong C.2018Rice Science
  25(4),pp. 218-226
  45
  16Efficiency and precision of microRNA biogenesis modes in plantsMoro B., Chorostecki U., Arikit S., Suarez I.P., Hobartner C., Rasia R.M., Meyers B.C., Meyers B.C., Palatnik J.F.2018Nucleic Acids Research
  46(20),pp. 10709-10723
  44
  17QTL-seq identifies cooked grain elongation QTLs near soluble starch synthase and starch branching enzymes in rice (Oryza sativa L.)Arikit S., Wanchana S., Khanthong S., Saensuk C., Thianthavon T., Vanavichit A., Toojinda T.2019Scientific Reports
  9(1)
  39
  18Plant 24-nt reproductive phasiRNAs from intramolecular duplex mRNAs in diverse monocotsKakrana A., Mathioni S., Huang K., Hammond R., Vandivier L., Patel P., Arikit S., Shevchenko O., Harkess A., Kingham B., Gregory B., Leebens-Mack J., Meyers B., Meyers B.2018Genome Research
  28(9),pp. 1333-1344
  38
  19De novo transcriptome assembly and identification of the gene conferring a “pandan-like” aroma in coconut (Cocos nucifera L.)Saensuk C., Saensuk C., Wanchana S., Choowongkomon K., Wongpornchai S., Kraithong T., Imsabai W., Chaichoompu E., Ruanjaichon V., Toojinda T., Vanavichit A., Arikit S.2016Plant Science
  252,pp. 324-334
  34
  20Composition and expression of conserved MicroRNA genes in diploid cotton (Gossypium) speciesGong L., Kakrana A., Arikit S., Meyers B., Wendel J.2013Genome Biology and Evolution
  5(12),pp. 2449-2459
  33
  21QTL-seq reveals genomic regions associated with spikelet fertility in response to a high temperature in rice (Oryza sativa L.)Nubankoh P., Wanchana S., Saensuk C., Ruanjaichon V., Cheabu S., Vanavichit A., Toojinda T., Malumpong C., Arikit S.2020Plant Cell Reports
  39(1),pp. 149-162
  27
  22A PCR-based marker for a locus conferring the aroma in Myanmar rice (Oryza sativa L.)Myint K., Arikit S., Wanchana S., Yoshihashi T., Choowongkomon K., Vanavichit A.2012Theoretical and Applied Genetics
  125(5),pp. 887-896
  26
  23A new approach for annotation of transposable elements using small RNA mappingEl Baidouri M., Kim K.D., Abernathy B., Arikit S., Maumus F., Panaud O., Meyers B.C., Jackson S.A.2015Nucleic Acids Research
  43(13),pp. e84
  25
  24High-resolution identification and abundance profiling of cassava (Manihot esculenta Crantz) microRNAsKhatabi B., Arikit S., Arikit S., Xia R., Winter S., Oumar D., Oumar D., Mongomake K., Mongomake K., Meyers B.C., Fondong V.N.2016BMC Genomics
  17(1)
  21
  25Discovery of a novel CnAMADH2 allele associated with higher levels of 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) in yellow dwarf coconut (Cocos nucifera L.)Dumhai R., Wanchana S., Saensuk C., Saensuk C., Choowongkomon K., Mahatheeranont S., Kraithong T., Toojinda T., Vanavichit A., Arikit S.2019Scientia Horticulturae
  243,pp. 490-497
  18
  26Cephaleuros virescens, the cause of an algal leaf spot on Para rubber in ThailandPitaloka M., Petcharat V., Arikit S., Sunpapao A.2015Australasian Plant Disease Notes
  10(1),pp. 1-4
  18
  27A PCR-based marker for a locus conferring aroma in vegetable soybean (Glycine max L.)Arikit S., Arikit S., Yoshihashi T., Wanchana S., Tanya P., Juwattanasomran R., Srinives P., Vanavichit A.2011Theoretical and Applied Genetics
  122(2),pp. 311-316
  17
  28A deletion of the gene encoding amino aldehyde dehydrogenase enhances the “pandan-like” aroma of winter melon (Benincasa hispida) and is a functional marker for the development of the aromaRuangnam S., Ruangnam S., Wanchana S., Phoka N., Saeansuk C., Saeansuk C., Mahatheeranont S., de Hoop S.J., Toojinda T., Vanavichit A., Arikit S.2017Theoretical and Applied Genetics
  130(12),pp. 2557-2565
  17
  29Induced Genetic Variations in Stomatal Density and Size of Rice Strongly Affects Water Use Efficiency and Responses to Drought StressesPitaloka M.K., Caine R.S., Hepworth C., Harrison E.L., Sloan J., Chutteang C., Phunthong C., Nongngok R., Toojinda T., Ruengphayak S., Arikit S., Gray J.E., Vanavichit A., Vanavichit A.2022Frontiers in Plant Science
  13
  16
  30Biochemical and enzymatic study of rice BADH wild-type and mutants: An insight into fragrance in riceWongpanya R., Boonyalai N., Thammachuchourat N., Horata N., Arikit S., Myint K., Myint K., Vanavichit A., Choowongkomon K.2011Protein Journal
  30(8),pp. 529-538
  16
  31Mining and validation of novel genotyping-by-sequencing (GBS)-based simple sequence repeats (SSRs) and their application for the estimation of the genetic diversity and population structure of coconuts (Cocos nucifera L.) in ThailandRiangwong K., Wanchana S., Aesomnuk W., Saensuk C., Nubankoh P., Ruanjaichon V., Kraithong T., Toojinda T., Vanavichit A., Arikit S.2020Horticulture Research
  7(1)
  15
  32Screening for Spikelet Fertility and Validation of Heat Tolerance in a Large Rice Mutant PopulationCheabu S., Panichawong N., Rattanametta P., Wasuri B., Kasemsap P., Arikit S., Vanavichit A., Malumpong C.2019Rice Science
  26(4),pp. 229-238
  15
  33Genome-wide association analysis identifies resistance loci for bacterial leaf streak resistance in rice (Oryza sativa L.)Sattayachiti W., Wanchana S., Arikit S., Nubankoh P., Patarapuwadol S., Vanavichit A., Darwell C.T., Toojinda T.2020Plants
  9(12),pp. 1-16
  14
  34Estimation of the genetic diversity and population structure of thailand’s rice landraces using snp markersAesomnuk W., Aesomnuk W., Ruengphayak S., Ruanjaichon V., Sreewongchai T., Malumpong C., Vanavichit A., Toojinda T., Wanchana S., Arikit S.2021Agronomy
  11(5)
  13
  35Morphological and molecular identification of Neopestalotiopsis clavispora causing flower blight on Anthurium andraeanum in ThailandDaengsuwan W., Wonglom P., Arikit S., Sunpapao A.2021Horticultural Plant Journal
  7(6),pp. 573-578
  13
  36Morphological and Molecular Identification of Plant Pathogenic Fungi Associated with Dirty Panicle Disease in Coconuts (Cocos nucifera) in ThailandSunpapao A., Suwannarach N., Kumla J., Dumhai R., Riangwong K., Sanguansub S., Wanchana S., Arikit S.2022Journal of Fungi
  8(4)
  12
  37Short communication: Algal leaf spot associated with Cephaleuros virescens (Trentepohliales, Ulvophyceae) on Nephelium lappaceum in ThailandSunpapao A., Pitaloka M., Arikit S.2016Biodiversitas
  17(1),pp. 31-35
  12
  38Reproductive phasiRNA loci and DICER-LIKE5, but not microRNA loci, diversified in monocotyledonous plantsPatel P., Mathioni S.M., Hammond R., Harkess A.E., Kakrana A., Arikit S., Dusia A., Meyers B.C., Meyers B.C., Meyers B.C.2021Plant Physiology
  185(4),pp. 1764-1782
  10
  39Identification of gene associated with sweetness in corn (Zea mays l.) by genome-wide association study (gwas) and development of a functional snp marker for predicting sweet cornRuanjaichon V., Khammona K., Thunnom B., Suriharn K., Kerdsri C., Aesomnuk W., Yongsuwan A., Chaomueang N., Thammapichai P., Arikit S., Wanchana S., Toojinda T.2021Plants
  10(6)
  9
  40Cephaleuros parasiticus, associated with algal spot disease on Psidium guajava in ThailandSunpapao A., Thithuan N., Bunjongsiri P., Arikit S.2016Australasian Plant Disease Notes
  11(1)
  9
  41First report of Cephaleuros virescens causing algal leaf spot of Manilkara zapota in ThailandSunpapao A., Bunjongsiri P., Thithuan N., Arikit S.2017Plant Disease
  101(4),pp. 636
  8
  42Rice Stomatal Mega-Papillae Restrict Water Loss and Pathogen EntryPitaloka M.K., Harrison E.L., Hepworth C., Wanchana S., Toojinda T., Phetluan W., Brench R.A., Narawatthana S., Vanavichit A., Gray J.E., Caine R.S., Arikit S.2021Frontiers in Plant Science
  12
  8
  43Evaluation of japonica rice (Oryza sativa L.) varieties and their improvement in terms of stability, yield and cooking quality by pure-line selection in ThailandNakwilai P., Cheabu S., Narumon P., Saensuk C., Arikit S., Malumpong C.2020ScienceAsia
  46(2),pp. 157-168
  7
  44The genus Cephaleuros Kunze ex E.M.Fries (Trentepohliales, Ulvophyceae) from southern ThailandSunpapao A., Pitaloka M., Arikit S.2015Nova Hedwigia
  101(3-4),pp. 451-462
  6
  45Chikungunya and zika viruses: Co-circulation and the interplay between viral proteins and host factorsWichit S., Wichit S., Gumpangseth N., Hamel R., Yainoy S., Arikit S., Punsawad C., Missé D.2021Pathogens
  10(4)
  6
  46Co-occurrence of mcr-2 and mcr-3 genes on chromosome of multidrug-resistant Escherichia coli isolated from healthy individuals in ThailandPhuadraksa T., Wichit S., Arikit S., Songtawee N., Yainoy S.2022International Journal of Antimicrobial Agents
  60(4)
  6
  47Functional Bph14 from Rathu Heenati promotes resistance to BPH at the early seedling stage of rice (Oryza sativa L.) as revealed by QTL-seqPannak S., Pannak S., Wanchana S., Aesomnuk W., Pitaloka M.K., Jamboonsri W., Siangliw M., Meyers B.C., Toojinda T., Arikit S.2023TAG. Theoretical and applied genetics. Theoretische und angewandte Genetik
  136(2),pp. 2
  6
  48Identification and validation of a qtl for bacterial leaf streak resistance in rice (Oryza sativa l.) against thai xoc strainsThianthavon T., Aesomnuk W., Pitaloka M.K., Sattayachiti W., Sonsom Y., Nubankoh P., Malichan S., Riangwong K., Ruanjaichon V., Toojinda T., Wanchana S., Arikit S.2021Genes
  12(10)
  5
  49Backcross breeding for improvement of heat tolerance at reproductive phase in Thai rice (Oryza sativa L.) varietiesMalumpong C., Buadchee R., Thammasamisorn B., Moung-Ngam P., Wasuri B., Saensuk C., Arikit S., Vannavichit A., Cheabu S.2020Journal of Agricultural Science
  5
  50Algal leaf spot of Lansium parasiticum caused by Cephaleuros sp. In ThailandSunpapao A., Thithuan N., Pitaloka M., Arikit S.2016Journal of Plant Pathology
  98(2)
  4
  51Nutritional Profiles, Phytochemical Analysis, Antioxidant Activity and DNA Damage Protection of Makapuno Derived from Thai Aromatic CoconutPhonphoem W., Sinthuvanich C., Aramrak A., Sirichiewsakul S., Arikit S., Yokthongwattana C.2022Foods
  11(23)
  4
  52Geometric Morphometric Analysis and Molecular Identification of Coconut Mite, Aceria guerreronis Keifer (Acari: Eriophyidae) Collected from ThailandButtachon S., Arikit S., Nuchchanart W., Nuchchanart W., Puangmalee T., Puangmalee T., Duanchay T., Jampameung N., Sanguansub S.2022Insects
  13(11)
  3
  53QTL-Seq Approach Identified Pi63 Conferring Blast Resistance at the Seedling and Tillering Stages of Thai Indigenous Rice Variety “Phaladum”Netpakdee C., Netpakdee C., Mathasiripakorn S., Sribunrueang A., Chankaew S., Chankaew S., Monkham T., Arikit S., Sanitchon J.2022Agriculture (Switzerland)
  12(8)
  3
  54Candidate genes affecting stomatal density in rice (Oryza sativa L.) identified by genome-wide associationPhetluan W., Phetluan W., Wanchana S., Aesomnuk W., Adams J., Pitaloka M.K., Ruanjaichon V., Vanavichit A., Toojinda T., Gray J.E., Arikit S.2023Plant Science
  330
  3
  55A SNP of betaine aldehyde dehydrogenase (BADH) enhances an aroma (2-acetyl-1-pyrroline) in sponge gourd (Luffa cylindrica) and ridge gourd (Luffa acutangula)Saensuk C., Ruangnam S., Pitaloka M.K., Dumhai R., Mahatheeranont S., de Hoop S.J., Balatero C., Riangwong K., Ruanjaichon V., Toojinda T., Vanavichit A., Wanchana S., Arikit S.2022Scientific reports
  12(1),pp. 3718
  3
  56Novel Coconut Vinegar Attenuates Hepatic and Vascular Oxidative Stress in Rats Fed a High-Cholesterol DietMalakul W., Seenak P., Jumroon N., Arikit S., Kumphune S., Kumphune S., Nernpermpisooth N.2022Frontiers in Nutrition
  9
  2
  57Abiotic Stress at the Early Grain Filling Stage Affects Aromatics, Grain Quality and Grain Yield in Thai Fragrant Rice (Oryza sativa) CultivarsDangthaisong P., Dangthaisong P., Sookgul P., Wanchana S., Arikit S., Malumpong C.2023Agricultural Research
  2
  58Primary Root Excision Induces ERF071, Which Mediates the Development of Lateral Roots in Makapuno Coconut (Cocos nucifera)Thuzar M., Sae-lee Y., Saensuk C., Pitaloka M.K., Dechkrong P., Aesomnuk W., Ruanjaichon V., Wanchana S., Arikit S.2023Plants
  12(1)
  1
  59Ozone-Ultrafine Bubbles for Reducing Concentration of Citric Acid and Sodium Chloride for Trimmed Young Coconut PreservationPathomaim S., Jarussophon S., Arikit S., Imsabai W.2023Horticulturae
  9(2)
  1
  60Genetic Diversity and Population Structure of a Longan Germplasm in Thailand Revealed by Genotyping-By-Sequencing (GBS)Riangwong K., Saensuk C., Pitaloka M.K., Dumhai R., Ruanjaichon V., Toojinda T., Wanchana S., Arikit S.2023Horticulturae
  9(6)
  1
  61QTL-seq Identifies Genomic Regions Associated with Resistance to Dirty Panicle Disease in RiceRiangwong K., Aesomnuk W., Sonsom Y., Siangliw M., Unartngam J., Toojinda T., Wanchana S., Arikit S.2023Agronomy
  13(7)
  1
  62Genome-Wide Association Study (GWAS) Reveals an SNP Associated with Waxy Trait and Development of a Functional Marker for Predicting Waxy Maize (Zea mays L. var. ceratina)Ruanjaichon V., Yin K.K., Thunnom B., Khammona K., Suriharn K., Simla S., Kerdsri C., Aesomnuk W., Yongsuwan A., Chaomueang N., Oo N.N., Unartngam J., Arikit S., Wanchana S., Toojinda T.2022Agronomy
  12(10)
  1
  63Rice (Oryza sativa L.) breeding for a combination of shallow and deep root traits derived from lowland × upland for alternate wetting and drying systemsPhormmard W., Nwe Z.M., Sookgul P., Arikit S., Sreewongchai T., Malumpong C.2022Agriculture and Natural Resources
  56(1),pp. 180-192
  0
  64Variation in spikelet fertility and grain quality under heat stress during reproductive stage in Thai non-photosensitive rice (Oryza sativa L.) cultivarsMalumpong C., Siriya N., Pompech D., Itthisoponkul T., Arikit S., Romkaew J., Cheabu S.2020International Journal of Agricultural Technology
  16(6),pp. 1425-1444
  0
  65Evaluation of the agronomic and genotypic diversity of Thailand local rice (Oryza sativa L.) varieties under lowland conditionsNarumol P., Phormmard W., Aesomnuk W., Sreewongchai T., Arikit S., Malumpong C.2023ScienceAsia
  49(5),pp. 744-753
  0
  66QTL-seq Identifies Pokkali-Derived QTLs and Candidate Genes for Salt Tolerance at Seedling Stage in Rice (Oryza sativa L.)Songtoasesakul D., Songtoasesakul D., Aesomnuk W., Pannak S., Siangliw J.L., Siangliw M., Toojinda T., Wanchana S., Arikit S.2023Agriculture (Switzerland)
  13(8)
  0
  67Genetic Divergence of Thai Indigenous Pigs from Three Distinct Geographic Regions Revealed by Microsatellite Marker AnalysisChaweewan K., Chaweewan K., Mahinchai P., Kongsook S., Soponchit S., Weerasamith P., Awiruttapanich W., Prapawat P., Jamparat W., Chanthaworn T., Rattanamahavichai N., Weangchanok S., Arikit S., Duangjinda M., Tuntivisoottikul K., Chaosap C., Jirajaroenrat K.2023Animals
  13(4)
  0