Person Image

  Education

  • ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2556
  • วท.ม.(พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  cassavaFusarium wiltGene linkagegenetic linkage mapGenome sequencingGenome-wide association studiesgermplasmglucosyl transferaseglutinous riceglycosyl hydrolaseglycosyl transferaseGood economic characteristicsgrowthHabenaria rhodocheilahigh altitudeshigh light intensityHydrobryum tardhuangenseIn vitroIndigoIndigofera tinctoriaJuntaburiLandrace rice varietiesleaf foldingLEDleuSLocalMarker assisted selection (MAS)Musa balbisianaNative Ricenon-adaptive evolutionpanama diseasePetchaburiphenotypic variationpitsanulokplant essential oilpollinatorsPrachuab KhirikhanpropagationQTLQuantitative trait lociquantitative trait loci (QTL)real-time PCRresistancericerice blast diseaseRice varitiesRNA-SEQroot yieldSelectionsilvicultural traitsSingle nucletide polymorphism (SNP)starch contentstarch qualitystructural constrainttemperaturewater deficit stresswater levelswater potentialWaxy geneWaxy riceกล้วยการตรวจหาการต้านทานโรคการถอดรหัสพันธุกรรมการทำแห้งการปฏิสนธิการปรับแต่งยีนการผสมเกสรการรวบรวมพันธุ์การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในจีโนมการเสียบยอดไก่ไข่ไก่เนื้อข้าวป่าข้าวพื้นเมืองข้าวเหนียวแดงความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณสมบัติของแป้งเครื่องหมายโมเลกุลดัชนีน้ำตาลใบขาวอ้อยไฟโตพลาสมามะเขือเทศมันสำปะหลังไมโครแซทเทลไลท์รหัสพันธุกรรมโรคกุ้งแห้งโรคขอบใบแห้งโรคตายพรายโรคเหี่ยวเหลืองสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดสิ่งกีดขวางเสียบยอดหลอดไดโอดเปล่งแสงองค์ประกอบทางเคมีอ้อยอุณหภูมิแป้งสุกโอมิกส์เทคโนโลยีะบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว

  Interest

  เทคโนโลยีชีวภาพพืช, เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 196.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 21-302 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
    • ห้อง 7-423 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)
    • โรงเรือนทดลองโรคพืช

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
   • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1SSR and EST-SSR-based genetic linkage map of cassava (Manihot esculenta Crantz)Sraphet S., Boonchanawiwat A., Thanyasiriwat T., Boonseng O., Tabata S., Sasamoto S., Shirasawa K., Isobe S., Lightfoot D., Tangphatsornruang S., Tangphatsornruang S., Triwitayakorn K.2011Theoretical and Applied Genetics
   122(6),pp. 1161-1170
   60
   2Quantitative trait loci and candidate genes associated with starch pasting viscosity characteristics in cassava (Manihot esculenta Crantz)Thanyasiriwat T., Sraphet S., Whankaew S., Boonseng O., Bao J., Lightfoot D., Tangphatsornruang S., Tangphatsornruang S., Triwitayakorn K.2014Plant Biology
   16(1),pp. 197-207
   19
   3Development of new markers to genotype the functional SNPs of SSIIa, a gene responsible for gelatinization temperature of rice starchLu Y., Xiao P., Shao Y., Zhang G., Thanyasiriwat T., Thanyasiriwat T., Bao J.2010Journal of Cereal Science
   52(3),pp. 438-443
   16
   4Quantitative trait loci underlying root yield and starch content in an F1 derived cassava population (Manihot esculenta Crantz)Sraphet S., Boonchanawiwat A., Thanyasiriwat T., Thanyasiriwat T., Thaikert R., Whankaew S., Smith D., Boonseng O., Lightfoot D., Triwitayakorn K.2017Journal of Agricultural Science
   155(4),pp. 569-581
   5