Person Image

  Education

  • วท.ด.ชีวเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2559
  • วท.ม.ชีวสารสนเทศ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , ไทย, 2551
  • วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  Antibiotic resistanceBacteriabacterial diseasebacterial wiltbacteriumbananaBayesBBayesian analysisBioinfomaticsBlossom drop phenotypeCapsicum annuumCapsicum frutescenscichlidCoffeeCytological analysisDArTSeqDArT-seqdisease resistancedisease resistant cultivarsdiversityDiversity array genotype by sequencingDouble Haploid (DH)EMS mutantFish farmfishery managementflow cytometryGBLUPGenetic admixturegenomeGenome assemblyGenome-wide association studyGenomic predictionGenomicsGenotyping by sequencinggenotyping-by-sequencinggermplasmGWAShaploid inducerhaploidizationheritabilityHybrid red tilapiaMetagenomicsMicrosorumMIcrosporogenesismortality riskOreochromisPepperPlant breedingploidypollinatorsPopulation structurepredictionQuantitative trait loci (QTL)re-classificationRidge gourdSingle nucleotide polymorphismSNPSNPsStreptococcosisStreptococcus agalactiaeTilapiatomatoWater qualityกล้วย รหัสพันธุกรรม เครื่องหมายพันธุกรรมกะเพราการปรับแต่งยีนการปลดปล่อยก๊าซมีเทนการเสียบยอดข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมข้าวเครื่องหมายโมเลกุลไคโตซานดับเบิลแฮพลอยด์ต้นตอทรานสคริปโตมพริกเฟิร์นมะเขือเทศมะเขือเทศเชอรี่โรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศโรคเหี่ยวเหลืองมะเขือเทศลดต้นทุนลักษณะเชิงปริมาณสายพันธุ์ไม่ทอดยอดสารคัดหลั่งสารสเตียรอยด์พืชหม่อนผมสดโอมิกส์เทคโนโลยี

  Interest

  Bioinfomatics, Genomics, Plant breeding

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร3
    • ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
    • โรงเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Detecting novel genetic variants associated with isoniazid-resistant Mycobacterium tuberculosisShekar S., Yeo Z., Wong J., Chan M., Ong D., Tongyoo P., Wong S., Lee A., Lee A., Lee A.2014PLoS ONE
   9(7)
   21
   2Deep proteomic profiling of vasopressin-sensitive collecting duct cells. I. Virtual western blots and molecular weight distributionsYang C., Tongyoo P., Tongyoo P., Emamian M., Sandoval P., Raghuram V., Knepper M.2015American Journal of Physiology - Cell Physiology
   309(12),pp. C785-C798
   18
   3Snake venom metalloproteinases and their peptide inhibitors from Myanmar Russell’s viper venomYee K., Pitts M., Tongyoo P., Rojnuckarin P., Wilkinson M.2017Toxins
   9(1)
   18
   4Analysis of methylation microarray for tissue specific detectionMuangsub T., Samsuwan J., Tongyoo P., Kitkumthorn N., Mutirangura A.2014Gene
   553(1),pp. 31-41
   15
   5Biomarkers for refractory lupus nephritis: A microarray study of kidney tissueBenjachat T., Tongyoo P., Tantivitayakul P., Somparn P., Hirankarn N., Prom-On S., Pisitkun P., Leelahavanichkul A., Avihingsanon Y., Avihingsanon Y., Townamchai N.2015International Journal of Molecular Sciences
   16(6),pp. 14276-14290
   13
   6EnHERV: Enrichment analysis of specific human endogenous retrovirus patterns and their neighboring genesTongyoo P., Avihingsanon Y., Prom-On S., Mutirangura A., Mhuantong W., Hirankarn N.2017PLoS ONE
   12(5)
   8
   7Genetic diversity and re-classification of coffee (Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) from South Western Nigeria through genotyping-by-sequencing-single nucleotide polymorphism analysisAnagbogu C., Anagbogu C., Anagbogu C., Bhattacharjee R., Ilori C., Tongyoo P., Dada K., Muyiwa A., Gepts P., Beckles D.2019Genetic Resources and Crop Evolution
   66(3),pp. 685-696
   8
   8Genome-wide association study and genomic prediction for resistance against Streptococcus agalactiae in hybrid red tilapia (Oreochromis spp.)Sukhavachana S., Tongyoo P., Massault C., McMillan N., Leungnaruemitchai A., Poompuang S.2020Aquaculture
   525
   8
   9Genetic diversity and capsaicinoids content association of Thai chili landraces analyzed by whole genome sequencing-based SNPsKethom W., Kethom W., Tongyoo P., Tongyoo P., Mongkolporn O., Mongkolporn O.2019Scientia Horticulturae
   249,pp. 401-406
   4
   10Development of di-nucleotide microsatellite markers and construction of genetic linkage map in mango (Mangifera indica L.)Chunwongse C., Chunwongse C., Phumichai C., Tongyoo P., Tongyoo P., Juejun N., Juejun N., Chunwongse J., Chunwongse J., Chunwongse J.2015Songklanakarin Journal of Science and Technology
   37(2),pp. 119-127
   4
   11Genetic diversity and population structure of ridge gourd (Luffa acutangula) accessions in a Thailand collection using SNP markersPerez G.A., Tongyoo P., Tongyoo P., Chunwongse J., Chunwongse J., de Jong H., de Jong H., de Jong H., Wongpraneekul A., Sinsathapornpong W., Chuenwarin P., Chuenwarin P.2021Scientific Reports
   11(1)
   1
   12Genome-wide association mapping and genomic prediction of yield-related traits and starch pasting properties in cassavaPhumichai C., Phumichai C., Phumichai C., Aiemnaka P., Nathaisong P., Hunsawattanakul S., Hunsawattanakul S., Hunsawattanakul S., Fungfoo P., Rojanaridpiched C., Vichukit V., Kongsil P., Kittipadakul P., Wannarat W., Chunwongse J., Tongyoo P., Kijkhunasatian C., Chotineeranat S., Piyachomkwan K., Wolfe M.D., Jannink J.L., Sorrells M.E.2021Theoretical and Applied Genetics
   0
   13Optimizing genomic prediction using low-density marker panels for streptococcosis resistance in red tilapia (Oreochromis spp.)Sukhavachana S., Tongyoo P., Luengnaruemitchai A., Poompuang S.2021Animal Genetics
   0
   14Corrigendum to “Genetic diversity and capsaicinoids content association of Thai chili landraces analyzed by whole genome sequencing-based SNPs” (Scientia Horticulturae (2019) 249 (401–406), (S0304423819300998), (10.1016/j.scienta.2019.02.022))Kethom W., Kethom W., Tongyoo P., Tongyoo P., Mongkolporn O., Mongkolporn O.2019Scientia Horticulturae
   256
   0