ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

2

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Ames testantimutagenic activityantimutagenicityantioxidantantioxidant activityAntioxidant capacitybananasbig dataBioactive compoundsCalciumcholesterolconventional riceCurcuminoiddata analyticsdata sciencedietary fiberElderlyEmulsionexperimental ratsfunctional foodfunctional propertygerminated soybeangerminationhyperglycemialipidMolecular Dynamics Simulationsmolecular gastronomymushroomorganic ricepeptidePhysical propertiesProcessingprotein efficiency ratioratsresistant starchRipeningsaponinserumSesquiterpene LactonessoybeanSoymilkstarch digestibilityThai foodThai foodsThai Fruitstotal phenolicTriglycerideU2Tunpolished ricevegetableszeaxanthinกระชายเหลืองกระบวนการผลิตกลิ่นรสการบดเคี้ยวการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการสกัดกึ่งสำเร็จรูปข้าวกล้องความร้อนคุณค่าทางโภชนาการเครื่องดื่มเครื่องเทศเต้าหู้ถั่วเหลืองเทคโนโลยีธัญพืชเนื้อสัมผัสแปรรูปโปรตีนผลไม้ผลไม้ไทยผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านผู้สูงอายุพริกพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักโภชนาการใยอาหารโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ลดโซเดียมวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดสารสำคัญสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสุขภาพหนูทดลองเห็ดเห็ดตีนแรดอาหารอาหารไทยอาหารฟังก์ชั่นอาหารสุขภาพเอนแคปซูเลชั่นเอมส์เทสต์

Executives


Persons (ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

Avata

นาง จันทร์เพ็ญ แสงประกาย

janpen.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8630

Avata

นาง อุษาพร ภูคัสมาส

usa.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8629

Avata

ดร. ดาลัด ศิริวัน

dalad.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8629 ต่อ 1823

Avata

ดร. วิชชา ตรีสุวรรณ

witcha.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428629 ext 815

Avata

นางสาว วาสนา นาราศรี

wassana.n@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428629-35

Avata

ดร. ศิริพร ตันจอ

siriporn.tan@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428629-35(606)

Avata

นาย ญาธิปวีร์ ปักแก้ว

yathippawi.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428629

Avata

นางสาว ชุษณา เมฆโหรา

chusana.m@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428629-35ext 607

Avata

ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล

orathai.saw@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8629#641905

Avata

ดร. ปิยาภัทร ไตรสนธิ

ifrppt@ku.ac.th, โทร. 029428629 ต่อ 1906

Avata

ดร. วีรวิชญ์ ภัทรยิ่งสกุล

ifrwip@ku.ac.th, โทร. 0-29428629 (641607)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (นักโภชนาการ ชำนาญการ 2 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 5 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, นักวิจัย 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 192 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 96 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 155 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 401 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 225 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 284 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 336 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 174 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 162 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 107 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 24 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 4 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 79 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 74 เรื่อง (Unknown 74 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 168 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 105 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 5 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 36 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 22 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 82 รางวัล (เกียรติบัตร 19 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 56 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)