สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิทยาเขตบางเขน

30

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

14

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

78

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

20

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

1ตำบล1มหาวิทยาลัยAmes testAnthocyaninantimutagenic activityAntimutagenicityAntioxidantantioxidant activityAntioxidant capacityArthrospiraBCGbeveragebig datadata analyticsdata scienceELISAEmulsionEsterificationExtractionExtrusionextrusion processFatty acidFood AllergenFood AllergyFood Microbiologyfunctional foodFunctional propertiesGABAgerminationLactic Acid BacterialipidMaltodextrinMicroalgaeMicrochannel emulsificationMolecular gastronomyoptimizationPCRphysical propertiesphysicochemical propertiesProbioticProcessingProteinQualityratsresistant starchricerice floursnacksoybeanSpirulinaTemperaturetextureThai foodThai foodsU2TXylo-oligosaccharideกระบวนการผลิตกระบวนการเอกซ์ทรูชันกลิ่นรสกากถั่วเหลืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสกัดกึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวขนมจีนแป้งหมักข้าวข้าวกล้องข้าวโพดข้าวไรซ์เบอรี่คุณค่าทางโภชนาการคุณสมบัติทางกายภาพเครื่องดื่มซอสพริกถั่วเหลืองธัญพืชนมถั่วเหลืองน้ำพริกเนื้อสัมผัสแป้งข้าวแปรรูปโปรตีนผลไม้ไทยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผักพื้นบ้านผู้สูงอายุพรีไบโอติกพัฒนาผลิตภัณฑ์ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ลดโซเดียมแลคติกแอซิดแบคทีเรียวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสุขภาพอายุการเก็บอาหารอาหารไทยอิมัลชันอุตสาหกรรมอาหารเอกซ์ทรูชัน

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 63 คน (นักโภชนาการ ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 2 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 6 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 23 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 3 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, นักวิจัย 17 คน, นักโภชนาการ 1 คน, วิศวกร ชำนาญการ 1 คน, วิศวกร 3 คน, นายช่างไฟฟ้า 1 คน, ช่างไฟฟ้า 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 86 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 54 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 61 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 459 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 376 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 37 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 381 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 902 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 817 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 26 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 586 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 865 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 436 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 429 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 184 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 39 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 138 เรื่อง, สิทธิบัตร 5 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 293 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 177 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 72 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 38 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 191 รางวัล (เกียรติบัตร 42 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 116 รางวัล, ประชุมวิชาการ 33 รางวัล)