สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิทยาเขตบางเขน

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

19

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

86

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

4

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

1ตำบล1มหาวิทยาลัยAmes testAnthocyaninantimutagenic activityantimutagenicityAntioxidantantioxidant activityAntioxidant capacityArthrospiraBCGbig dataBiomassdata analyticsdata scienceELISAEmulsionEsterificationExtractionExtrusionextrusion processFood allergenfood allergyFood Microbiologyfunctional foodFunctional propertiesGABAgerminationLactic Acid BacterialipidmaltodextrinMicroalgaeMicrochannel emulsificationMolecular gastronomyoptimizationPCRphysical propertiesphysicochemical propertiesPrebioticProbioticProcessingProteinqualityratsResistant starchRheologyricerice floursnacksoybeanSpirulinasucroseTemperaturetextureThai foodThai foodsU2TXylo-oligosaccharideกระบวนการผลิตกระบวนการเอกซ์ทรูชันกลิ่นรสกากถั่วเหลืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสกัดกึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวขนมจีนแป้งหมักข้าวข้าวกล้องข้าวโพดข้าวไรซ์เบอรี่คุณค่าทางโภชนาการคุณสมบัติทางกายภาพเครื่องดื่มถั่วเหลืองธัญพืชนมพาสเจอร์ไรส์น้ำส้มสายชูหมักเนื้อสัมผัสแป้งข้าวโปรตีนผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์ของนมผักพื้นบ้านผู้สูงอายุพรีไบโอติกพัฒนาผลิตภัณฑ์ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์แลคติกแอซิดแบคทีเรียวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสุขภาพอายุการเก็บอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารอาหารไทยอิมัลชันอุตสาหกรรมอาหารเอกซ์ทรูชัน

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 113 คน (นักโภชนาการ ชำนาญการ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 2 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 12 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 41 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 7 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 6 คน, นักวิจัย 37 คน, วิศวกร ชำนาญการ 1 คน, วิศวกร 2 คน, ช่างไฟฟ้า 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 96 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 60 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 74 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 500 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 414 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 39 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 418 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 943 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 858 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 27 โครงการ, ผู้ประสานงาน 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 618 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 901 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 465 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 436 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 207 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 39 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 4 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 159 เรื่อง, สิทธิบัตร 5 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 293 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 177 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 72 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 38 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 199 รางวัล (เกียรติบัตร 42 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 124 รางวัล, ประชุมวิชาการ 33 รางวัล)