Person Image

  Education

  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ไทย

  Expertise Cloud

  bananasBioactive compoundscarcinogenConcentrate soupConsumer acceptabilitycupcakedietary fiberDifferent BananaElderlyFood Processingglycemic indexHalal FoodhealthyHealthy FoodsHomdang rice flourIntermediate FoodmeetingNutrientsnutrition compositionnutritional compositionOverall balance flavorphysicochemicalPhysicochemical PropertiesProcessingready-to-used saucesreconstructed vegetableresistant starchripeningsalt reductionSaltinessThai foodsThai herbs flavorThai SoupVegetarian Foodกรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอดกระเพาะปลาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งและการแปรรูปผลิตผลทางเกษตรการย่อยแป้งในหลอดทดลองการรับรสเค็มเกลือลดโซเดียมแก้วมังกรแดงขนมคบเคี้ยวขนมตาลขนมตาลสำเร็จรูปขนมไทยขนมปังกรอบ เนยกรอบข้าวข้าว กลูเตนข้าวเกรียบมข้าวน้ำผักข้าวผักแท่งความดันโลหิตสูงค่าดัชนีน้ำตาลเครื่องปรุงรสชาซอสปรุงรสซอสหมักตาลไทยเต้าหู้ถังเช่าธัญพืชน้ำซุปเข้มข้นน้ำปรุงรสนำปรุงสำเร็จรูปบรรจุภัณฑ์เบต้าไซยานินเบอรรี่ปรุงรสปลายข้าวไรซ์เบอรี่ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์การเกษตรผักขึ้นรูปผู้ป่วยส่องกล้องผู้สูงอายุแผ่นฝึกอบรมพร้อมบริโภคพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ต่ำไมโครเวฟใยอาหารรีทอร์ดเพาว์ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระลดโซเดียมสมุนไพรสมุนไพรไทยสาหร่ายสไปรูลิน่าเส้นใยอาหารหอยแมลงภู่หัวเชื้อเห็ดฟางอบอบแห้งอัลจิเนตอาหารอาหารกึ่งแห้งอาหารควบคุมน้ำหนัก อาหารลดแคลอรี่ อาหารพร้อมบริโภค อาหารแช่แข็งอาหารไทย

  Interest

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งและการแปรรูปผลิตผลทางเกษตร

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 535 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation