Person Image

  Education

  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ไทย, 2548
  • วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562

  Expertise Cloud

  bananasResistant StarchripeningThai foodsThai herbs flavorThai SoupVegetarian FoodVolatile compoundsกรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอดกระเพาะปลาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงและผลิตภัณฑ์อาหารไทยพร้อมรับประทานการแปรรูปอาหารการผลิตสารเสริมกลิ่นรสการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและขนมไทยทางเลือกเพื่อสุขภาพ และสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงอาหาร และน้ำจิ้มต่าง ๆการเพิ่มรายได้การย่อยแป้งในหลอดทดลองการรับรสเค็มเกลือลดโซเดียมแก้วมังกรแดงขนมขนมขบเคี้ยวขนมคบเคี้ยวขนมตาลขนมตาลสำเร็จรูปขนมทองม้วนขนมไทยขนมปังกรอบ เนยกรอบข้าวข้าว กลูเตนข้าวเกรียบมข้าวน้ำผักข้าวผักแท่งขิงคชาณุรักษ์ควบคุมน้ำหนักความดันโลหิตสูงความหลากหลายทางพันธุกรรมค่าดัชนีน้ำตาลคีนัวคุณค่าเชิงโภชนาการสูงเครื่องแกงเครื่องปรุงรสเครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมต่ำชาชาเขียวผงช้างชาละลายน้ำเชิงพาณิชย์ซอสปรุงรสซอสหมักซุปผงโซเดียมโซเดียมคลอไรด์ไซรัปตาลไทยเต้าหู้ถังเช่าถังเช่าสีทองทางเลือกสุขภาพธัญพืชนวัตน้ำซุปเข้มข้นน้ำปรุงรสนำปรุงสำเร็จรูปน้ำสลัดบรรจุภัณฑ์เบต้ากลูแคนเบต้าไซยานินเบอรรี่ประกอบอาหารประเมินความเสี่ยงปรุงรสปลายข้าวไรซ์เบอรี่ผงใบแปะก๊วยผงปรุงรสผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์การเกษตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบผักขึ้นรูปผักและผลไม้ผงผู้ป่วยส่องกล้องผู้สูงอายุแผ่นฝึกอบรมพร้อมบริโภคพริกแกงพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ต่ำภาวะทุพโภชนาการโภชนบำบัดมะยงชิดใยอาหารลดโซเดียมอาหารไทยอาหารสุขภาพ

  Interest

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและขนมไทยทางเลือกเพื่อสุขภาพ และสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค, การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงและผลิตภัณฑ์อาหารไทยพร้อมรับประทาน, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงอาหาร และน้ำจิ้มต่าง ๆ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 509-510 ชั้น 5 อาคารฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
   • ห้อง 535 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 608 ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้อง 608 และ 906 ชั้น 6 และ 9 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้อง 619 ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้องโถงเครื่องมือชั้น 1 ชั้น 1 อาคาร 5
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องอาคารของโรงเรียนการบินกำแพงแสน ชั้น 1 อาคารโรงเรียนการบินกำแพงแสน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 41 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (80)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Resistant starch, physicochemical and structural properties of bananas from different cultivars with an effect of ripening and processingVatanasuchart N., Niyomwit B., Narasri W.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(3),pp. 461-472
  7
  2Nutritional composition, in vitro starch digestibility and estimated glycemic index of three varieties of ‘Kluai Namwa’ banana (Musa sapientum L.) and its productsVatanasuchart N., Butsuwan P., Narasri W.2015Maejo International Journal of Science and Technology
  9(2),pp. 265-277
  5