Person Image

  Education

  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ไทย

  Expertise Cloud

  bananasBioactive compoundscarcinogenConcentrate soupConsumer acceptabilitycupcakedietary fiberDifferent BananaElderlyFood ProcessingGenetic Diversityglycemic indexHalal FoodhealthyHealthy FoodsHigh Nutritious FoodsHomdang rice flourIntermediate FoodmeetingNutrientsnutrition compositionnutritional compositionOverall balance flavorphysicochemicalPhysicochemical PropertiesPremium Nutritional ValuesProcessingQuinoaready-to-used saucesreconstructed vegetableresistant starchRipeningThai foodsThai herbs flavorThai SoupVegetarian Foodกรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอดกระเพาะปลาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งและการแปรรูปผลิตผลทางเกษตรการย่อยแป้งในหลอดทดลองการรับรสเค็มเกลือลดโซเดียมแก้วมังกรแดงขนมขนมขบเคี้ยวขนมคบเคี้ยวขนมตาลขนมตาลสำเร็จรูปขนมไทยขนมปังกรอบ เนยกรอบข้าวข้าว กลูเตนข้าวเกรียบมข้าวน้ำผักข้าวผักแท่งควบคุมน้ำหนักความดันโลหิตสูงความหลากหลายทางพันธุกรรมค่าดัชนีน้ำตาลคีนัวคุณค่าเชิงโภชนาการสูงเครื่องปรุงรสชาซอสปรุงรสซอสหมักตาลไทยเต้าหู้ถังเช่าธัญพืชน้ำซุปเข้มข้นน้ำปรุงรสนำปรุงสำเร็จรูปบรรจุภัณฑ์เบต้าไซยานินเบอรรี่ปรุงรสปลายข้าวไรซ์เบอรี่ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์การเกษตรผักขึ้นรูปผู้ป่วยส่องกล้องผู้สูงอายุแผ่นฝึกอบรมพร้อมบริโภคพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ต่ำภาวะทุพโภชนาการไมโครเวฟใยอาหารรีทอร์ดเพาว์โรงพยาบาลต้นแบบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระลดโซเดียมสมุนไพรสมุนไพรไทยอาหารไทยอาหารสุขภาพ

  Interest

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งและการแปรรูปผลิตผลทางเกษตร

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 535 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้อง 608 ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
    • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (64)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Resistant starch, physicochemical and structural properties of bananas from different cultivars with an effect of ripening and processingVatanasuchart N., Niyomwit B., Narasri W.2012Kasetsart Journal - Natural Science
   46(3),pp. 461-472
   5
   2Nutritional composition, in vitro starch digestibility and estimated glycemic index of three varieties of ‘Kluai Namwa’ banana (Musa sapientum L.) and its productsVatanasuchart N., Butsuwan P., Narasri W.2015Maejo International Journal of Science and Technology
   9(2),pp. 265-277
   4