Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2526
  • B.S.(Food Science), Utah St. University , สหรัฐอเมริกา, 2528
  • M.S.( Food Science ), Washington State University , สหรัฐอเมริกา, 2530
  • Ph.D.(Food Science ), Washington State University , สหรัฐอเมริกา, 2536

  Expertise Cloud

  antimutagenicityantioxidantAntioxidant activityantioxidant capacitynutritional compositionNutritional valuenutritional valuesNutritive valuetemperatureThai foodsThai SoupThai vegetablethermal processTotal phenolicTotal phenolic contenttotal phenolicsvolatile compoundsWaterwhitening effectwild plant foodsxanthine oxidase inhibitionYeastzeoliteกรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอดเนื้อตาลสุกผักพื้นบ้านผักพื้นบ้านไทยผิวขาวผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุผู้สูงอายุฝักเพกาพริกชี้ฟ้าพืชผักพื้นที่ภาคเหนือเพกาฟลาวานอยด์ฟองโฟมฟินอลิคโภชนาการมอดงวงข้าวมอดงวงข้าวโพดมอดแป้งมะเดื่อฝรั่งมะตูม ตะไคร้ อนุมูลอิสระ มะเร็ง เครื่องดมะเร็งมุนไพรเมลานินเมี่ยง ฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระแมลงหวี่ยีสต์รสอูมามิระดับความแก่ระยะการสุกโรคมะเร็งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระไลโบโซมวิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร (Molecular gastronomy)วิธีทดสอบเอมส์สกัดสมุนไพรสมุนไพร ผลไม้ไทย โรคมะเร็งสะเดาสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระ ผักพื้นบ้าน อาหารไทย ORAC สารพินอลิคสารต้านออกซิเดชั่นสารฟินอลิคสารระเหยสารระเหยให้กลิ่นสุขภาพเส้นใยอาหารหมุยหอมแดงหืนเห็ดโหระพาอ้วนลงพุงอัลจิเนตอายุการเก็บเกี่ยวอาหารกึ่งแห้งอาหารควบคุมน้ำหนัก อาหารลดแคลอรี่ อาหารพร้อมบริโภค อาหารแช่แข็งอาหารเชิงพันธภาพ (Functional Food)อาหารไทยอาหารไทย การต้านสารอนุมูลอิสระ สารฟินอลิคอาหารไทย คุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ โรคมะเร็งอาหารไทย โภชนาการ ผักพื้นบ้านอาหารไทย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มะเร็งอาหารไทย สารอนุมูลอิสระอาหารไทย อนุมูลอิสระ มะเร็ง สื่ออาหารไทยสุขภาพอาหารไทยสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนรู้ อินเทอร์เน็ตอาหารพร้อมบริโภคอาหารลดพลังงาน อาหารลดแคลอรี อาหารไทย อาหารสุขภาพอาหารเหนือแอนตี้ออกซิแดนท์แอลฟากลูโคซิเดสิอิมัลชัน

  Interest

  อาหารเชิงพันธภาพ (Functional Food)

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2559 - ต.ค. 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ก.ค. 2559 - พ.ย. 2559 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย (รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • มิ.ย. 2556 - มิ.ย. 2559 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ก.พ. 2555 - เม.ย. 2556 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • เม.ย. 2544 - เม.ย. 2548 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 13 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 13 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (92)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Chemical Composition and Antifungal Activity of Essential Oil from Cymbopogon nardus (Citronella Grass)Nakahara K., Alzoreky N.S., Yoshihashi T., Nguyen H.T.T., Trakoontivakorn G.2003Japan Agricultural Research Quarterly
  37(4),pp. 249-252
  147
  2Antimutagenicity of some edible Thai plants, and a bioactive carbazole alkaloid, mahanine, isolated from Micromelum minutumNakahara K., Trakoontivakorn G., Alzoreky N.S., Ono H., Onishi-Kameyama M., Yoshida M.2002Journal of Agricultural and Food Chemistry
  50(17),pp. 4796-4802
  104
  3Antioxidant capacity and antimutagenicity of thermal processed thai foodsTangkanakul P., Trakoontivakorn G., Saengprakai J., Auttaviboonkul P., Niyomwit B., Lowvitoon N., Nakahara K.2011Japan Agricultural Research Quarterly
  45(2),pp. 211-218
  6
  4Influence of thermal sterilization on antioxidant capacity and total phenolics of spicy Thai foodsTangkanakul P., Trakoontivakorn G., Auttaviboonkul P., Niyomwi B., Lowvitoon N.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(3),pp. 451-460
  1
  5Antioxidant capacity, total phenolic content and nutritional composition of Asian foods after thermal processingTangkanakul P., Auttaviboonkul P., Niyomwit B., Lowvitoon N., Charoenthamawat P., Trakoontivakorn G.2009International Food Research Journal
  16(4),pp. 571-580
  48
  6Mechanism of mahanine-induced apoptosis in human leukemia cells (HL-60)Roy M.K., Thalang V.N., Trakoontivakorn G., Nakahara K.2004Biochemical Pharmacology
  67(1),pp. 41-51
  75
  7Antioxidant activity of northern and northeastern Thai foods containing indigenous vegetablesTangkanakul P., Trakoontivakorn G., Auttaviboonkul P., Niyomvit B., Wongkrajang K.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 47-58
  21
  8Baicalein, a flavonoid extracted from a methanolic extract of Oroxylum indicum inhibits proliferation of a cancer cell line in vitro via induction of apoptosisRoy M.K., Nakahara K., Na Thalang V., Trakoontivakorn G., Takenaka M., Isobe S., Tsushida T.2007Pharmazie
  62(2),pp. 149-153
  79
  9Mahanine, a carbazole alkaloid from Micromelum minutum, inhibits cell growth and induces apoptosis in U937 cells through a mitochondrial dependent pathwayRoy M.K., Thalang V.N., Trakoontivakorn G., Nakahara K.2005British Journal of Pharmacology
  145(2),pp. 145-155
  57
  10Lipophilic and hydrophilic antioxidant capacities of vegetables, herbs and spices in eighteen traditional thai dishesTangkanakul P., Trakoontivakorn G.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(2),pp. 214-226
  1
  11Antimutagenic activity against Trp-P-1 of the edible Thai plant, Oroxylum indicum ventNakahara K., Onishi-Kameyama M., Ono H., Yoshida M., Trakoontivakorn G.2001Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
  65(10),pp. 2358-2360
  24
  12Changes of antioxidant capacity and phenolics in Ocimum herbs after various cooking methodsTrakoontivakorn G., Tangkanakul P., Nakahara K.2012Japan Agricultural Research Quarterly
  46(4),pp. 347-353
  5
  13Prenylated Flavanones Isolated from Flowers of Azadirachta indica (the Neem Tree) as Antimutagenic Constituents against Heterocyclic AminesNakahara K., Roy M.K., Ono H., Maeda I., Ohnishi-Kameyama M., Yoshida M., Trakoontivakorn G.2003Journal of Agricultural and Food Chemistry
  51(22),pp. 6456-6460
  39
  14Structural analysis of a novel antimutagenic compound, 4-hydroxypanduratin A, and the antimutagenic activity of flavonoids in a Thai spice, fingerroot (Boesenbergia pandurata Schult.) against mutagenic heterocyclic aminesTrakoontivakorn G., Nakahara K., Shinmoto H., Shinmoto H., Takenaka M., Onishi-Kameyama M., Ono H., Yoshida M., Nagata T., Nagata T., Tsushida T.2001Journal of Agricultural and Food Chemistry
  49(6),pp. 3046-3050
  114
  15Antioxidant properties and selected phenolic acids of five different tray-dried and freeze-dried mushrooms using methanol and hot water extractionTepsongkroh B., Jangchud K., Trakoontivakorn G.2019Journal of Food Measurement and Characterization
  13(4),pp. 3097-3105
  5
  16Main component of soy sauce representing antioxidative activityMoon G., Lee M., Lee Y., Trakoontivakorn G.2002International Congress Series
  1245(C),pp. 509-510
  18