Search Result of "vegetables"

About 420 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การอบแห้งผักสามชนิดด้วยไมโครเวฟ (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Obstacles Effecting the Implementation of Organic Vegetables in Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

ความหลากหลายของผักพื้นบ้านในจังหวัดสกลนคร (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

เครื่องผนึกถุงพลาสติกบรรจุผักสดในสุญญกาศโดยใช้แรงดันน้ำ (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สารเคลือบผิวอาหารกับการประยุกต์ใช้ในผักและผลไม้ (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.Jutamat Klinsoda,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Lactobacillus plantarum Strains from Fermented Vegetables as Potential Probiotics

ผู้แต่ง:ImgWanticha Lapsiri, ImgDr.Sunee Nitisinprasert, Associate Professor, ImgDr.Penkhae Wanchaitanawong, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านไทย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

แหล่งทุน:Japan International Research Center for Agricultural Sceinces (JIRCAS)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การวิเคราะห์การสะสมไนเตรทในผักสด (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การล้างผักและผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Antimutagenicity of Some Indigenous Vegetables in Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Non Destructive Technology for Fruits and Vegetables in Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การล้างผักและผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Nutritional composition of traditional Thai foods used local vegetables

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

ปริมาณไฟโตสเตอรอลในผักและธัญชาติพื้นบ้านไทย 7 ชนิด (2005)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

The analysis of Thai native vegetables’ names

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทางออนไลน์ของชุมชนคนปลูกผักกินได้ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัย GotoKnow.org คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ร่วมกับ ศูนย์สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

Img

งานวิจัย

คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

แหล่งทุน:Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...