Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ, ไทย, 2547
  • วท.ม.( วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  antioxidant activityby-productfermentationFermented mushroomfermented productfermented soybeanFood Industrial by-Productsfunctional propertyfunctionalityGABAgamma aminobutyric acidGamma-aminobutyric acidGenetic Diversitygerminated brown rice flourgerminationisoflavonesPigmented RicePremium Nutritional ValuesprobioticprocessingProtein digestibilityqualityQuinoaRadical reactionred rice yeastRed Yeast RiceRed Yeast Rice, Brown Ricericesaponinsaponin compositionShelf-life extensionsnacksoy saponinsoy vinegarsoyasapogenolSoyasapogenol Asoybeanถั่วเหลืองธัญพืชนวัตกรรมอาหารนำมันมะพร้าวน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดเนื้อสัมผัสปลาส้ม ปลากะพง การหมักปลาส้ม ปลากะพง ผงโรยข้าวแป้งกล้วยแป้งข้าวกล้องงอกแป้งข้าวหอมแดงแป้งข้าวหอมนิลแปรรูปโปรตีนจากพืชโปรตีนทางเลือก โยเกิร์ตพืชโปรตีนเนื้อเทียมความชื้นสูงโปรตีนพืชผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์การเกษตรผลิตภัณฑ์จากชาผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อผลิตภัณฑ์เมล็ดฟักทองพรีไบโอติกพัฒนาโพรไบโอติกมะพร้าว กะทิ โยเกิร์ต โพรไบโอติกมังสวิรัตมิรินมิริน ข้าวไทย การหมัก อาหารญี่ปุ่นมิริน ข้าวไทย อาหารฮาลาล เครื่องปรุงรสโมนาโคลิน เค, กาบา, ซิตรินินไมโครเวฟโยเกิร์ต เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ปราสจากนม วีแกนรีซิสแทนด์สตาร์ชฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเวย์มะพร้าวสแน็คข้าวสมุนไพรสับปะรด น้ำส้มสายชูหมัก การหมัก การแปรรูปสาร Isoflavone ในถั่วเหลืองสาร saponin ในพืชตระกูลถั่วสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Substance )สารไฟเตท สารสำคัญสุขภาพห่วงโซ่อุปทานเห็ดขอน ลูกชิ้นเห็ด แหนมเห็ด เครื่องดื่มเห็ด เห็ดบรรจุกระป๋อง และถุงรีทอร์ทเพาช์แหนมเห็ดอาหารอาหารขบเคี้ยวอาหารคุณค่าเชิงโภชนาการสูงอาหารไทยอาหารเพื่อสุขภาพอาหารมังสวิรัติอาหารส่งออกอาหารสุขภาพอาหารหมักอุตสาหกรรมอาหารแอลกอฮอล์ Mirinไอโซฟลาโวนฮาลาล

  Interest

  สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Substance ), สาร saponin ในพืชตระกูลถั่ว, สาร Isoflavone ในถั่วเหลือง

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
    • โรงงานผลิต 1

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 16 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 16 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Mechanism of DDMP-saponin degradation and maltol production in soymilk preparationChitisankul W.T., Shimada K., Omizu Y., Uemoto Y., Varanyanond W., Tsukamoto C.2015LWT - Food Science and Technology
   64(1),pp. 197-204
   12
   2Saponin composition complexities in hypocotyls and cotyledons of nine soybean varietiesChitisankul W.T., Takada Y., Takahashi Y., Ito A., Itabashi M., Varanyanond W., Kikuchi A., Ishimoto M., Tsukamoto C.2018LWT - Food Science and Technology
   89,pp. 93-103
   6
   3Effects of long-term soaking on nutraceutical and taste characteristic components in Thai soybeansChitisankul W.T., Murakami M., Tsukamoto C., Shimada K.2019LWT
   115
   4
   4Comparative study of red yeast rice with high monacolin K, low citrinin concentration and pigments in white rice and brown riceSaithong P., Chitisankul W., Nitipan S.2019Czech Journal of Food Sciences
   37(1),pp. 75-80
   3
   5Soyasaponin composition complexities in soyfoods relating nutraceutical properties and undesirable taste characteristicsChitisankul W.T., Itabashi M., Son H., Takahashi Y., Ito A., Varanyanond W., Tsukamoto C.2021LWT
   146
   0