Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ, ไทย, 2547
  • วท.ม.( วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  Antioxidant activityby-productCoconut productExtrusionExtrusion processFermentationfunctional propertygerminated brown rice flourgerminationIsoflavoneisoflavonesMonascus sp.ORACPigmented RiceProcessingsaponinsoy saponinsoy vinegarsoyasapogenolSoyasapogenol Asoybeansoyfoodsoymilk by-productSpeedSteamed mackerel fishSupply-chainTasteTaste characteristic componenttaste compoundtea leaves residuestea producttempeTexturesthai foodThai ricetoxinU2TUndesirable tastevalue addedถั่วเหลืองธัญพืชนมนมอะโวคาโดนวัตกรรมอาหารนำมันมะพร้าวน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดเนื้อเทียมเนื้อเทียมชนิดความชื้นสูงเนื้อสัมผัสปลาส้ม ปลากะพง การหมักปลาส้ม ปลากะพง ผงโรยข้าวแป้งกล้วยแป้งข้าวกล้องงอกแป้งข้าวหอมแดงแป้งข้าวหอมนิลแปรรูปโปรตีนจากพืชโปรตีนทางเลือก โยเกิร์ตพืชโปรตีนเนื้อเทียมความชื้นสูงโปรตีนพืชผลพลอยได้จากการผลิตผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์การเกษตรผลิตภัณฑ์จากชาผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อผลิตภัณฑ์เมล็ดฟักทองพรีไบโอติกพัฒนาโพรไบโอติกมะพร้าว กะทิ โยเกิร์ต โพรไบโอติกมังสวิรัตมันสำปะหลังมิรินมิริน ข้าวไทย การหมัก อาหารญี่ปุ่นมิริน ข้าวไทย อาหารฮาลาล เครื่องปรุงรสโมนาโคลิน เค, กาบา, ซิตรินินไมโครเวฟสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Substance )สารไฟเตท สารสำคัญสุขภาพห่วงโซ่อุปทานเห็ดขอน ลูกชิ้นเห็ด แหนมเห็ด เครื่องดื่มเห็ด เห็ดบรรจุกระป๋อง และถุงรีทอร์ทเพาช์แหนมเห็ดอะโวคาโดอาหารอาหารขบเคี้ยวอาหารคุณค่าเชิงโภชนาการสูงอาหารไทยอาหารเพื่อสุขภาพอาหารมังสวิรัติอาหารส่งออกอาหารสุขภาพอาหารหมักอุตสาหกรรมอาหารแอลกอฮอล์ Mirinไอโซฟลาโวนฮาลาล

  Interest

  สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Substance ), สาร saponin ในพืชตระกูลถั่ว, สาร Isoflavone ในถั่วเหลือง

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร
  • ก.พ. 2564 - ธ.ค. 2564 หัวหน้าศูนย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร
  • ต.ค. 2561 - ก.พ. 2564 รองหัวหน้าฝ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
  • พ.ย. 2558 - ส.ค. 2559 รองหัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • โรงงานผลิต 1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 23 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 23 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Mechanism of DDMP-saponin degradation and maltol production in soymilk preparationChitisankul W.T., Shimada K., Omizu Y., Uemoto Y., Varanyanond W., Tsukamoto C.2015LWT - Food Science and Technology
  64(1),pp. 197-204
  17
  2Saponin composition complexities in hypocotyls and cotyledons of nine soybean varietiesChitisankul W.T., Takada Y., Takahashi Y., Ito A., Itabashi M., Varanyanond W., Kikuchi A., Ishimoto M., Tsukamoto C.2018LWT - Food Science and Technology
  89,pp. 93-103
  9
  3Effects of long-term soaking on nutraceutical and taste characteristic components in Thai soybeansChitisankul W.T., Murakami M., Tsukamoto C., Shimada K.2019LWT
  115
  8
  4Comparative study of red yeast rice with high monacolin K, low citrinin concentration and pigments in white rice and brown riceSaithong P., Chitisankul W., Nitipan S.2019Czech Journal of Food Sciences
  37(1),pp. 75-80
  6
  5Soyasaponin composition complexities in soyfoods relating nutraceutical properties and undesirable taste characteristicsChitisankul W.T., Itabashi M., Son H., Takahashi Y., Ito A., Varanyanond W., Tsukamoto C.2021LWT
  146
  4
  6Antioxidative Capacity of Soyfoods and Soy Active CompoundsChitisankul W.T., Shimada K., Tsukamoto C.2022Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
  72(1),pp. 101-108
  1
  7Effects of Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) oil and extrusion process conditions on physicochemical properties of fortified omega-3 fibrous high moisture meat analogsPrasert W., Pantoa T., Chitisankul W.T., Pengpinij W.2022Journal of Food Processing and Preservation
  0